Vassøyholtet skytebane i fjell. I fjellanlegg kan man skyte døgnet rundt uten å forstyrre naboen.
Debatt
Vassøyholtet skytebane i fjell. I fjellanlegg kan man skyte døgnet rundt uten å forstyrre naboen.

– Bygg skytebanene i fjell

– Den eneste riktige løsning vil være å bygge skytebanene helt inn eller legge dem inn i bergrom, skriver Jan A. Rygh

Skytebanene på Taraldrud er planlagt lagt ute i det fri med skjermet standplass og voller mot støy. Dette vil ikke gi tilstrekkelig støydemping og vil resultere i evig sjenanse for omgivelsene og etablere et kronisk dårlig forhold mellom politiet og stedets befolkning.

Vassøyholtet skytebane i fjell i bruk siden 1979.
Vassøyholtet skytebane i fjell i bruk siden 1979.

Skytestøy er svært vanskelig å hanskes med. Lydbildet fra skudd er spesielt og sammensatt.

Les også: Mener barna vil støye mer enn beredskapssenteret

Ubehagelig hørselsinntrykk

For enkeltskudd gjelder: Foruten selve skuddsmellet (kruttet eksploderer) følger kulesmellet (prosjektilet passerer lydmuren) og til slutt nedslagslyden i det kula passerer blinken. Summen av dette gir et ubehagelig hørselsinntrykk. Flere skudd samtidig vil forsterke lyden og vil resultere i topper. Skyting med automatvåpen i serier vil også kunne forsterke lydinntrykket. Slike skuddsmell er skremmende for de fleste.

Les også: Gir full støy-støtte til naboene

Riktig løsning

Den eneste riktige løsning vil være å bygge skytebanene helt inn eller legge dem inn i bergrom. Det finnes mange eksempler på bergromsanlegg. Et av disse vises på bildet under. Dette er Vassøyholtet skytebane i berg fra 1979 kombinert som offentlig tilfluktsrom. Her kan man skyte døgnet rundt uten å forstyrre naboene.

Les også: – Stopp støyen, ikke beredskapen

Vassøyholtet skytebane i fjell. I fjellanlegg kan man skyte døgnet rundt uten å forstyrre naboen.
Vassøyholtet skytebane i fjell. I fjellanlegg kan man skyte døgnet rundt uten å forstyrre naboen.

Et annet viktig poeng er at et anlegg i fjell er meget motstandsdyktig mot våpenvirkninger i krig. Dette fjellanlegget kan foruten å tjene som en utmerket skytebane lett kunne improviseres som et bombesikkert kvarter i krig.

Les også: Beveg deg rundt på Taraldrud interaktivt

Til toppen