INN I DEBATTEN: Hans Martin Enger i MDG regegjør for sitt syn på utviklingsdebatten på Kolbotn og behandlingen av sentrumsplanen.
Debatt
INN I DEBATTEN: Hans Martin Enger i MDG regegjør for sitt syn på utviklingsdebatten på Kolbotn og behandlingen av sentrumsplanen. (Bilde: Yana Stubberudlien)

– Et grønnere Kolbotn

– Den dagen Oppegård et bærekraftig lavutslippssamfunn som bidrar til å reversere klimakrisa skal vi slett ikke kreve mer enn det. 

Fortetting langs kollektivknutepunkt er avgjørende for å oppfylle Paris-avtalen, og kravene i nasjonal transportplan er tydelige. Om vil vi bevare større naturområder, som for eksempel Svartskog, skal vi samtidig erkjenne at befolkningstettheten øker i sentrumsområder. Det gir nærhet til skole, arbeid, stasjon og tjenester og gjør at flest mulig kan benytte seg av de mest miljøvennlige transportformene: Gange, sykkel, tog og buss. Kolbotn vil styrkes som levende stasjonsby.

MDG støtter hovedlinjene i sentrumsplanene. Vi kommer imidlertid til å fremme følgende forslag til endringer i kommunestyrets behandling av saken.

PS! Saken fortsetter under bildene

UTEN SVØMMEHALLBYGGET: Innsender har laget denne illustrasjonen som viser utsikten ned mot Kolbotnvannet uten det påtenkte svømmehallbygget bak Kolben.
UTEN SVØMMEHALLBYGGET: Innsender har laget denne illustrasjonen som viser utsikten ned mot Kolbotnvannet uten det påtenkte svømmehallbygget bak Kolben. Foto: Oppegård MDG
UTEN SVØMMEHALLBYGGET: Innsender har laget denne illustrasjonen som viser utsikten ned mot Kolbotnvannet med det påtenkte svømmehallbygget bak Kolben.
UTEN SVØMMEHALLBYGGET: Innsender har laget denne illustrasjonen som viser utsikten ned mot Kolbotnvannet med det påtenkte svømmehallbygget bak Kolben. Foto: Oppegård MDG

Vil bevare generasjonsparken

Vi ser flere fordeler ved å bevare generasjonsparken ved siden av Kolben som park. I planutkastet er denne omregulert til bolig- og tjenesteformål hvor det er planlagt å oppføre et stort bygg på hele området. Generasjonsparken er en grønn flekk som daglig samler mange mennesker i alle aldre, og denne funksjonen vil forsterkes ytterligere i det nye Kolbotn.

FORTETTING: Det bygges mye på Kolbotn i dag, og mer skal det bli i fremtiden, dersom sentrumsplanen vedtas mandag. Her ser du fra utbyggingen på Kantor.
FORTETTING: Det bygges mye på Kolbotn i dag, og mer skal det bli i fremtiden, dersom sentrumsplanen vedtas mandag. Her ser du fra utbyggingen på Kantor. Foto: Yana Stubberudlien

Samtidig vil parken i det nye sentrumsområdet bringe rom, lys, luft og utsikt mellom stasjonsområdet og Kolbotnvannet. I motsatt, vil den planlagte bygningen, lukke det samme området inne (se illustrasjoner). Denne åpne, grønne flekken er viktig for å unngå følelsen av «mur» langs sørsida av toglinja, og rundt veslebukta i Kolbotn-vannet.

Les også: – Miljøet og klimaet er de store taperne på Kolbotn

Blir det likevel vedtatt å bygge boligblokk med tjenesteformål på denne tomta, støtter vi rådmannens forslag om å utrede plassering av svømmehall her. Imidlertid mener vi andre plasseringer i sentrum da også må vurderes. Dette er dessuten en tomt der grunnforholdene er uforutsigbare og krevende, og å satse alt på ett kort i den saken vil være å ta unødvendig risiko.

Biltrafikk

Personbiltrafikk er en utfordring ved fortetting. Elektrifiseringen av bilparken er kommet langt og innen sentrumsplanen blir realisert vil det meste av nye biler gå på fornybar energi. MDG går derfor inn for at 80 % av alle parkeringsplasser skal ha lademulighet. Vi går videre inn for en lav parkeringsnorm, hvor utbygger er forpliktet til å bygge mellom 0,5 og 1 parkeringsplass per husstand, samt minimum ti oppstillingsplasser for bilkollektivbiler. Med selvkjørende biler like om hjørnet blir terskelen for bildeling lavere. Kanskje er det ikke lenge før du kan bestille oppvarmet og isfri bil i oppkjørselen om ti minutter?

PS! Saken fortsetter under bildet

SKAL FORTETTES: Slik ser Kolbotn ut i dag. Det blir spennende å se hva kommunestyrepolitikerne faller ned å slags avgjørelse mandag.
SKAL FORTETTES: Slik ser Kolbotn ut i dag. Det blir spennende å se hva kommunestyrepolitikerne faller ned å slags avgjørelse mandag. Foto: Anders Nordheim Dahl

Klimanøytral utbygging

Det er nå det begynner. Sentrumsplanen legger ikke detaljerte føringer for hvert enkelt utbyggingsprosjekt i området. Det blir avgjørende i tiden framover at kommunestyret til enhver tid stiller krav til alle utbygginger slik at vi bygger mest mulig skånsomt for lokalmiljø, med lang holdbarhet og med lavest mulig klimautslipp.

Høyres Kjell Pettersen sa i et kommunestyremøte i høst: «Uansett hvor miljøvennlig vi gjør det, så vil dere i MDG ha det enda bedre.» Det er jo slett ikke sant: Den dagen Oppegård (vi må muligens vente til Nordre Follo?) er et bærekraftig lavutslippssamfunn som bidrar til å reversere klimakrisa skal vi slett ikke kreve mer enn det.

Les også: – Sammen for et bærekraftig sentrum

Men inntil vi kommer dit vil vi fortsette å være klimaflyktningenes, Kolbotnvannets, barnebarnas og isbjørnens advokat i kommunestyresalen

Til toppen