SVARER: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler svarer i dette innlegget på Jarle Ørnesbos debattinnlegg på oavis.no fredag.
Debatt
SVARER: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler svarer i dette innlegget på Jarle Ørnesbos debattinnlegg på oavis.no fredag. (Bilde: Oppegård kommune)

– Vi tar arbeidet med skolemiljøet på største alvor

– Det må ikke være tvil om at vi tar arbeid med skolemiljø på største alvor og har stort fokus på dette i kommunen, skriver konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.

«Ikke kødd med barna våre, Oppegård kommune!», skriver Jarle Ørnebo i sitt debattinnlegg 7. april.

Barna våre er det viktigste vi har, - og det er lite som skaper så stor bekymring som når vi er usikre på om barna våre har det bra.

Jeg som rådmann og mine kollegaer i Oppegård kommune, forstår derfor godt at man har behov for forsikring om at Oppegårdskolen yter sitt beste for å sikre at barna har en trygg skolehverdag. Når en leser om tilsynsrapporter, forelegg fra politiet og vonde mobbehistorier, er det naturlig at det oppstår usikkerhet og behov for informasjon – spesielt om skolen akkurat ditt barn går på.

Ønsker åpenhet

På bakgrunn av Fylkesmannens tilsyn valgte vi å gå ut med informasjon om kommunens oppfølging av tilsynsrapportene – og synliggjøre hvilke tiltak vi gjør for å lukke avvikene og forbedre kvaliteten på kommunens og skolenes systemer for godt skolemiljø.

Vi ble også sterkt oppfordret av Oppegård kommunes foreldreutvalg (OKFU) og FAU-ene ved de forskjellige barneskolene, til å gi foreldre informasjon om resultatet av tilsynet og om hvordan vi følger opp dette. Vi sendte derfor ut et brev til foreldre/foresatte med barn i

Les også: – Ikke kødd med barna våre

Oppegårdskolen, som Ørnebo viser til i sitt innlegg. I brevet beskriver vi blant annet tiltak vi viderefører og nye tiltak etter tilsynet.

PS! Saken fortsetter under bildet!

STARTET DEBATTEN: FrP-politiker jArle Ørnebo.
STARTET DEBATTEN: FrP-politiker jArle Ørnebo. Foto: Anders Nordheim Dahl

Handlingsløype mot mobbing

Ørnebo skriver blant annet at prosessene for avdekking av mobbing til oppfølging ikke er beskrevet i brevet.

Denne prosessen er godt beskrevet i kommunens felles overordnede rutiner (Handlingsløypa) og i den enkelte skoles interne rutiner.

Les også: Jarle Ørnebo: Fortsatt høye mobbetall

Handlingsløypa ble for også presentert på felles foreldremøte for foreldre/foresatte med barn i Oppegårdskolen i Kolben 22. mars. Handlingsløypa er nå i innføringsfasen ved alle skolene og skal evalueres i juni.

Har en vei å gå

Ørnebo skriver også at vi har høyere mobbetall enn landsgjennomsnittet.

Det er ikke riktig når det gjelder barneskolene, hvor vi i den siste nasjonale elevundersøkelsen ligger under gjennomsnittet.

På ungdomsskolene derimot ligger vi over landsgjennomsnittet. Dette viser at vi fortsatt har en lang en vei å gå når det gjelder mobbing.

Handler ikke om penger

Ørnebo mener at vi ikke fokuserer på utfordringen det er å gi alle elever et godt skolemiljø, men i stedet et opptatt av rettstvister og bruker skattepenger på det.

Jeg vil trygge Ørnebo og alle andre foreldre i Oppegårdskolen på at det at vi er uenige med Fylkesmannen i å ha begått lovbrudd og har bedt politiet om en nærmere begrunnelse for forelegget – ikke påvirker den enkelte rektor, lærer og SFO-ansattes innsats for den enkelte elev.

Les også: Gaute Tangen: – Vi voksne er også mobbere

Dette handler minst av alt om penger. Det handler om at kommunen av hensyn til både ansatte og elever ved skolene ikke mener det er riktig å erkjenne straffeskyld, før vi har fått nok informasjon til å ta stilling til forelegget.

STARTET DEBATTEN: FrP-politiker jArle Ørnebo.
STARTET DEBATTEN: FrP-politiker jArle Ørnebo. Foto: Anders Nordheim Dahl

Iherdig innsats

Jeg vil gjerne understreke at de aller fleste elevene våre trives og har en god skolehverdag. Men det gjelder dessverre ikke alle. Det er vi fullstendig klar over. Dette er noe vi jobber aktivt med og har stort fokus på. Hver dag jobber skoleleder, skolepersonell og andre fagpersoner ved alle skolene våre med å forebygge, avdekke, stoppe og håndtere mobbing.

Jeg vil gi en honnør til alle som står på i sitt viktige arbeid hver dag – ser den lille detaljen, har de gode samtalene, gir tilbakemelding til foreldre og følger opp på alle måter.

Les også: Oavis-redaktør Anders Nordheim Dahl: – Eventyrets bakside

I arbeidet mot mobbing kan vi kanskje aldri bli gode nok, men arbeidet vårt kan alltid bli bedre. Vi er takknemlige for alle gode innspill til forbedringer, også de konkrete innspillene fra Ørnebo.

Vi har nulltoleranse for mobbing i kommunen – og det er et mål vi aldri skal gi opp å nå.

Til toppen