ENGASJERER SEG: Ordfører Thomas Sjøvold ber folk lese planene nøye og engasjere seg rundt beredsksapssenteret på Taraldrud.
Nyheter
ENGASJERER SEG: Ordfører Thomas Sjøvold ber folk lese planene nøye og engasjere seg rundt beredsksapssenteret på Taraldrud. (Bilde: Yana Stubberudlien)

– Kjære innbyggere: Les saken, engasjer deg og kom med høringsuttalelser!

– Støyen fra beredsskapssenteret må begrenses, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Regjeringen har besluttet å etablere et beredskapssenter for politiet på Taraldrud i Ski, og forslaget til reguleringsplan er nå ute på høring.

Saken skal behandles politisk i formannskapet den 14. juni og da skal kommunens uttalslse på sakskartet.

Her blir det påpekt at forslaget ikke tilfredsstiller kommunens forventninger når det gjelder støy, offentlig transport, sykkel og gange samt avbøtende tiltak for barn, unge og friluftslivet.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), sett fra sør-øst. SETT FRA SØRØST: Helikopterplassen plasseres på en høytliggende del på tomten, parallelt med E6. I det fallende terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg.Illustrasjon: JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS.
Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), sett fra sør-øst. SETT FRA SØRØST: Helikopterplassen plasseres på en høytliggende del på tomten, parallelt med E6. I det fallende terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg.Illustrasjon: JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS. Foto: : JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI A

Fornøyd

Ordfører Thomas Sjøvold er meget godt fornøyd forslag til høringsuttalelse.

–  Planforslaget legger beslag på et stort område og vil medføre svært støyende aktivitet som berører mange av våre innbyggere. Vi er opptatt av å få en reguleringsplan med færrest mulig ulemper, og planen må derfor inneholde nok tiltak til å redusere støy og andre ulemper beredskapssenteret får for innbyggerne, sier Sjøvold..  Sjøvold sier at administrasjonen har gjort en meget grundig jobb med høringsuttalelsen. De har blant annet engasjert et eksternt firma til å uttale seg om akustikk.

Les også: Hvem ivaretar barna?

– Uttalelsen påpeker flere viktige mangler og tiltak som bør være med i planen. VI har påpekt at ingen boliger, skoler eller barnehager skal utsettes for støynivåer over støygrensene i kommuneplanene for Oppegård, sier Sjøvold.

PS! Saken fortsetter under bildet!

 

ENGASJERER SEG: Ordfører Thomas Sjøvold ber folk lese planene nøye og engasjere seg rundt beredsksapssenteret på Taraldrud.
ENGASJERER SEG: Ordfører Thomas Sjøvold ber folk lese planene nøye og engasjere seg rundt beredsksapssenteret på Taraldrud. Foto: Yana Stubberudlien

– Må begrenses

Sjøvold er klar på at støyen fra det planlagte senteret må begrenses.

– Støyen fra senteret må reduseres og begrenses vesentlig i tid, mengde og antall støykilder. Strid i bebygde områder (SIBO), sprengningsøvelser og bruk av flashbangs/øvelsesgranater på Taraldrud må ikke tillates før det er utarbeidet akseptable beregnings- og støyskjermingsmetoder, sier Sjøvold.

Les også: – På tide å våkne!

– I tillegg må forslagstiller må forplikte seg til å opparbeide flere kompenserende tiltak for barn i nærområdene, sier han.

PS! Saken fortsetter under bildet!

FRA LUFTEN: Taraldrud sett fra fugleperspektiv. Her kommer beredskapssenteret.
FRA LUFTEN: Taraldrud sett fra fugleperspektiv. Her kommer beredskapssenteret. Foto: Anders Nordheim Dahl

Ber folk engasjere seg

Ordføreren ber lokalbefolkningen om å engasjere seg i saken. 

–  Jeg oppfordrer kommunens innbyggere til å lese saken, engasjere seg og sende egne høringsuttalelser innen fristen 22. juni, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Les også: Slik blir politiets nye beredsskapssenter

– Nå er det viktig at vi går sammen for å redusere ulempene beredskapssenteret medfører. Departementet må sørge for å utrede forhold knyttet til støy og sette inn tilstrekkelig avbøtende tiltak. Også når det gjelder kompenserende tiltak for barn, unge- og friluftsliv, og tilrettelegging for gange, sykkel- og kollektivtransport, er det stor avstand mellom kommunens forventninger og planforslaget, sier han.

Du kan forøvrig se dokumentene i saken formannskapet skal behandle 14. juni under oppegard.kommune.no/politikk

SLIK KAN DET BLI: Her ser du en tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). Dette er et oversiktsbilde som viser hvordan anlegget kan bli seende ut fra luften, sett fra sør.
SLIK KAN DET BLI: Her ser du en tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). Dette er et oversiktsbilde som viser hvordan anlegget kan bli seende ut fra luften, sett fra sør. Foto: : JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS.
Til toppen