NÆRMERE ENN 20 METER: Den nye blokken foreslås som et påbygg på den eksisterende boligblokken hvor Kullebunden Spiseri holder til, i retning mot jernbanen.
Nyheter
NÆRMERE ENN 20 METER: Den nye blokken foreslås som et påbygg på den eksisterende boligblokken hvor Kullebunden Spiseri holder til, i retning mot jernbanen. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Ønsker å bygge ny, høy boligblokk på Kolbotn torg

Det faller ikke i smak hos alle.

Kommunen foreslår en ny boligblokk på Kolbotn Torg. Dette faller ikke i smak hos alle. Blant annet Jernbaneverket og flere beboere har kommet med innsigelser på denne delen av sentrumsplanen.

Påbygg

Den nye blokken med forhøyet eksisterende heishus er tenkt sammenføyd som et påbygg på den eksisterende boligblokken hvor Kullebunden Spiseri holder til, i retning mot jernbanen.

Flere beboere har nylig sendt brev til kommunen hvor de ber om at det foreslåtte nybygget tas ut av sentrumsplanen. De påpeker at blokken vil gi dramatisk negative konsekvenser for dem.

Les også: Her er Oppegårds dyreste boliger i 2017

Flere leiligheter vil miste vinduer i blant annet soverom og stue. Når disse vinduene forsvinner, vil det føre til at et rom i hver leilighet mister eneste vindu. Rommene kan dermed ikke lenger klassifiseres som beboelsesrom og må omgjøres til boder eller lager.

Beboerne nevner også reduksjon av sol og lys, utsikt mot øst og bomiljø, samt verdiforringelse av leilighetene og andre konsekvenser.

PS! Saken fortsetter under bildet!

NÆRMERE ENN 20 METER: Den nye blokken foreslås som et påbygg på den eksisterende boligblokken hvor Kullebunden Spiseri holder til, i retning mot jernbanen.
NÆRMERE ENN 20 METER: Den nye blokken foreslås som et påbygg på den eksisterende boligblokken hvor Kullebunden Spiseri holder til, i retning mot jernbanen. Foto: Anders Nordheim Dahl

Minst 20 meter unna

Jernbaneverket har også reagert på forslaget til sentrumsplanen. Det er nå igangsatt et detaljreguleringsarbeid for Kolbotn stasjon med tanke på en ombygging og oppgradering når Follobanen åpner i 2021.

FELT B7: Det såkalte feltet B7 kan også få flere boligblokker i fremtiden.
FELT B7: Det såkalte feltet B7 kan også få flere boligblokker i fremtiden.

Jernbaneverket reagerer på at byggegrenser mot jernbanen ikke er nevnt i verken bestemmelsene eller planbeskrivelsen. Jernbaneverket presiserer at de vil kunne akseptere en byggegrense på 20 meter fra nærmeste spormidt for de såkalte feltene BT3, BT4, B7 og T1.

For feltet BFKT2 (den nye blokken på Kolbotn Torg) er det også krav om detaljreguleringsplan. Jernbaneverket reagerer på at det foreslås byggegrense langs vegglivet på den eksisterende bygningen, og at dette er nærmere enn 20 meter.

Det presiseres i brevet at Jernbaneverket ikke vil akseptere dette.

Les også: Her er lokalmeglernes beste boligråd for 2017

– Dersom det i senere detalj- reguleringsplaner skulle bli foreslått byggegrenser nærmere enn 20 meter vil vi vurdere å fremme innsigelse til dette,  skriver seksjonssjef i Jernbaneverket, Ragnhild Lien.

Til toppen