BER FOLK ENDRE KJØREVANENE: – Hvis køene skal bli mindre, må langt flere enn i dag velge alternative reisemåter forbi E6 Nordbytunnelen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen .
Nyheter
BER FOLK ENDRE KJØREVANENE: – Hvis køene skal bli mindre, må langt flere enn i dag velge alternative reisemåter forbi E6 Nordbytunnelen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen . (Bilde: Pressebilde)

Oppfordrer til å reise alternativt for å korte ned køene

– Hvis køene skal bli mindre, må langt flere enn i dag velge alternative reisemåter forbi E6 Nordbytunnelen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen

De siste dagene har det vært nærmest kaotiske tilstander rundt Nordbytunnelen i forbindelse med de pågående arbeidene. 

Køene har vært kilometer-lange, folk har snudd på veien og kjørt i feil kjøreretning, og det har også vært tilløp til slagsmål langs veien. 

Statens Vegvesen går nå ut og ber folk endre kjørevanene sine. 

– Hvis køene skal bli mindre, må langt flere enn i dag velge alternative reisemåter forbi E6 Nordbytunnelen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen etter møtet med utrykningsetater, ordførere og næringslivet i dag. Han understreker at situasjonen har blitt noe bedre i løpet av uken, og at han forventer at den bedrer seg ytterligere når trafikantene blir bedre kjent med kjøremønsteret under tunnelrehabiliteringen.

Opprettholder kjøremønsteret

Statens vegvesen har besluttet å opprettholde kjøremønsteret i tunnelen med å snu kjøreretningene avhengig av rushtrafikken.

TREG FLYT: Det kan være lurt å beregne ekstra tid hjem fra jobben i dag og i de neste månedene. Trafikken går litt senere enn vanlig under rehabiliteringsperioden..
TREG FLYT: Det kan være lurt å beregne ekstra tid hjem fra jobben i dag og i de neste månedene. Trafikken går litt senere enn vanlig under rehabiliteringsperioden.. Foto: Veronica Grude Docker

Det vil si Inn til Oslo fra sør mellom klokken 04.30 og 12.00, ut fra Oslo fra nord fra klokken 12.00-21.00 og toveis-trafikk i ett løp fra klokken 21.00-04.30.

Ifølge Karbø er det flere årsaker til dette. 

Les også: Tunnelarbeider fører til kaostilstander

- Det er flere årsaker til at vi ikke velger å bruke toveis-trafikk gjennom hele døgnet. Vi tror køene inn og ut av Oslo i rushen vil øke betydelig. Samtidig er den nesten 4 km lange tunnelen svært sårbar for hendelser, som vi har nesten daglig. I verste fall kan slike hendelser føre til svært lang stengetid på grunn av opprydding. Med toveis-trafikk i det åpne løpet vil oppryddingen ta mye lengre tid, noe som vil gi enda mer kø, sier Karbø.

REHABILITERING: Nordgående løp vil være stengt frem til 5. desember..
REHABILITERING: Nordgående løp vil være stengt frem til 5. desember.. Foto: Anders Nordheim Dahl

Trafikken går, ifølge Karbo, greit inn til Oslo om morgenen og ut av Oslo på ettermiddagen.

Les også: – Nå er tunnelarbeidene i gang i Nordbytunnelen

– Det skyldes at vi har to felt åpne i samme retning i tunnelen. Trafikken i motgående retning går via fv. 156. Spesielt køene sørgående ut av Oslo på morgenen er blitt noe bedre i løpet av uken. Dessverre kan vi ikke si det samme om trafikken syd for tunnelen inn mot Oslo på ettermiddagen. I perioder har køen stått helt tilbake til Vestby på E6. Dette er ikke akseptabelt, og vi har forståelse for trafikantenes frustrasjon, sier Karbø.

– Samkjør og kjør kollektivt

Karbø oppfordrer alle som kan, til å reise kollektivt, samkjøre eller bruke alternative omkjøringsveger, og henviser til at det på Korsegården i Ås er innfartsparkering.

– Vi ønsker i hovedsak at lette kjøretøy bruker omkjøringsvegene, mens vi ønsker at de tyngre kjøretøyene skal bruke E6, alternativt E18, inn og ut av Oslo. Vi kommer nå til å forsterke informasjonen til trafikantene om omkjøringsvegene, både gjennom media, FB, Twitter og gjennom bedre skilting langs vegen, sier Karbø.

Til toppen