FORNØYD: Rådmann Lars Henrik Bøhler kan skilte med sorte tall i det kommunale regnskapet for 2016, men påpeker at utfordringene er mange og tøffe.
Nyheter
FORNØYD: Rådmann Lars Henrik Bøhler kan skilte med sorte tall i det kommunale regnskapet for 2016, men påpeker at utfordringene er mange og tøffe. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Pluss i regnskapet

Regnskapet for 2016 for Oppegård kommune er avsluttet og viser et netto driftsresultat på 106 millioner kroner.

Noe av overskuddet går til bundne avsetninger og formål kommunestyret har vedtatt tidligere. Ikke disponert andel av overskuddet er ca. 78 millioner kroner.

Kommunestyret skal bestemme hvordan kommunen skal bruke overskuddet når de behandler regnskapet i mai. 

– Vi er meget godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler. Kommunen fikk betydelig høyere skatteinntekter enn budsjettert, totalt 40 millioner kroner, sier han.

– Vi har også fått høyere statlige tilskudd enn vi regnet med og en del av dette er ennå ikke disponert.  Lønnsoppgjøret og pensjonskostnadene ble lavere enn budsjettert og renteutgiftene ble også ca. ti millioner kroner lavere enn det vi hadde lagt inn i budsjettet, sier rådmannen

Les også: Foreslår 1,9 milliarder kroner til utbygging

Fortsatt utfordringer

Til tross for et positivt resultat i 2016, er kommunens økonomiske situasjon fortsatt krevende.

– Vi forventer at antall innbyggere øker, og at andelen over 80 år øker mest. Dette gir blant annet utfordringer for kapasiteten i omsorgstjenestene, barnehager og skoler. Kommunen har derfor planlagt flere store investeringer i årene som kommer, sier han.

– Nye byggeprosjekter finansieres i hovedsak ved låneopptak, noe som binder utgifter til renter og avdrag. Vi må derfor redusere utgiftene på andre områder hvis vi skal klare å håndtere nye lån og samtidig tilby innbyggerne et tilfredsstillende tjenestetilbud.  Kommunen fortsetter derfor det langsiktige arbeidet for å få en bærekraftig økonomi, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.  

Videre behandling

Regnskapet er forøvrig nå sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsmeldingen for 2016.

Til toppen