UTSATT: i dette området ikke langt fra Østre Greverud Idrettspark planla kommunen å hogge. Nå er planene utsatt.
Nyheter
UTSATT: i dette området ikke langt fra Østre Greverud Idrettspark planla kommunen å hogge. Nå er planene utsatt. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Utsetter hogst på Østre Greverud

Planlagt hogst utsettes ved idrettsparken.

Oppegård kommune hadde planlagt å starte hugst i skogen på Østre Greverud, men nå er planene utsatt. 

- Oppegård kommune har fått flere tilbakemeldinger og innspill til den planlagte hogsten på Østre Greverud. For å kunne ta innspillene alvorlig og sørge for at alle viktige hensyn blir tatt er det bestemt at hogsten utsettes til neste år, opplyser virksomhetsleder Heidi Tomten i UTE i Oppegård kommune.

Vurderinger skal foretas

Tomten presiserer bakgrunnen for avgjørelsen.

- Målet med hogst i dette området er hovedsakelig å ta ut hogstmoden gran slik at denne ikke er til hinder for friluftslivet og evt faller over ledningene til lysløypa. Det er ikke et mål å tjene penger på hogsten her, så kommunen vil vurdere hvilken hogstmetode som er mest hensiktsmessig i forhold til dette, sier hun.

Les også: Nei, det er ikke en krigssone

 I den videre planleggingen vil kommunen blant annet vurdere innspill gitt av Biofokus i rapporten «Naturverdier og konsekvenser for naturmiljø ved avvirkning av hogstmoden gran og sikring av lysløype og stier ved Østre Greverud, Oppegård kommune.

Lyst til å lese hele rapporten? Trykk her!

I kartet under lan du se området hvor hogsten var planlagt.

Video

Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

Se videoen fra dagens kommunestyremøte. Saken om Kolbotnvannet fikk plutselig en annen vending da administrasjonen bekreftet kloakklekkasjen fra Kolben ut i Kolbotnvannet. Dette har pågått i ti år, men ble først oppdaget i august i fjor. Til tross for det, ble informasjonen hemmeligholdt fra innbyggerne og folkevalgte i snart ett år. Les hele saken

Til toppen