FRA FOLLO REN TIL ROAF: – Vi ønsker å være medeier i ROAF for å kunne påvirke utvikling av anlegg og renovasjonsløsning. Det oppnår vi ikke på samme måte gjennom Follo Ren som nå har en strategi om kun å kjøpe tjenester, sier Thomas Sjøvold.
Nyheter
FRA FOLLO REN TIL ROAF: – Vi ønsker å være medeier i ROAF for å kunne påvirke utvikling av anlegg og renovasjonsløsning. Det oppnår vi ikke på samme måte gjennom Follo Ren som nå har en strategi om kun å kjøpe tjenester, sier Thomas Sjøvold. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Vraket Follo Ren

Flertallet i kommunestyret stemte i går for å si opp medlemskapet i Follo Ren IKS og bli en del av Romerike avfallsforedling (ROAF) fra januar 2019.

Det var triste nyheter for Follo Ren IKS i går kveld etter at kommunestyret behandlet saken om den fremtidige renovasjonsløsningen.

Med 27 mot 4 stemmer (MDG og SV) ble Oppegårds medlemskap i Follo Ren IKS vraket, med virkning fra den 1. januar 2019.

Det forutsettes også at Ski kommune fatter vedtak om det samme i løpet av 2017, før Oppegårds vedtak kan realiseres.

– Politikerne i Ski har ikke drøftet renovasjonssaken ennå og vi vet heller ikke om hva de synes om den, men de vet at saken har vært på dagsorden i Oppegård, sier ordfører Thomas Sjøvold. 

Les også: – Utfordringen ligger i eierskapsstrukturen til Follo Ren

Han sier oppsigelsen må sendes til Follo Ren i løpet av dette året.  Dersom det ikke skjer må rådmannen komme tilbake til kommunestyret.

V for Kretsløp Follo?

– Er dette vedtaket din personlige "vendetta" mot Follo Rens eiere for det mislykkede Kretsløp Follo-prosjektet som du ledet og som skulle gi et høyteknologisk gjenvinningsanlegg for Follo Rens eierkommuner?

KAN BLI VURDERT PÅ NYTT: Det er Oppegård kommune som eier tomten til gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr mens Follo Ren IKS drifter selve stasjonen.
KAN BLI VURDERT PÅ NYTT: Det er Oppegård kommune som eier tomten til gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr mens Follo Ren IKS drifter selve stasjonen. Foto: Yana Stubberudlien

– Nei, hadde det vært en "vendetta" for Kretsløp Follo, skulle den være over Ski kommune som vraket prosjektet. Det handler kun om et strategisk valg. Kommunestyret ønsker å være medeier i ROAF for å kunne påvirke utvikling av anlegg og renovasjonsløsning. Det oppnår vi ikke på samme måte gjennom Follo Ren som nå har en strategi om kun å kjøpe tjenester, sier Sjøvold, som var tidligere styreleder for Follo Ren IKS.

– Er ikke du redd for at Ski vender ryggen til Oppegård i denne saken, som i Kretsløp Follo-saken?

– Nei, nå er situasjonen annerledes. Kretsløp Follo-prosjektet handlet om etablering av et stort anlegg, mens her snakker vi om et godt etablert og velfungerende selskap med et eksisterende anlegg, sier Sjøvold.

Søker medlemskap i ROAF

Ifølge kommunestyrets vedtak skal Oppegård søke medlemskap i Romerike avfallsforedling IKS (ROAF), med virkning fra den 1. januar 2019.

Renovasjonsløsningen skal være bærekraftig og fremtidsrettet. Et sterkt klima- og miljøaspekt, samt brukervennlighet skal være en sentral del av løsningen, ifølge vedtaket.

Kommunen har fått en del kritikk for at de ikke har utredet andre alternativer til ROAF. Ordføreren sier at det ikke stemmer.

Les også: – Hvorfor haster det så veldig, Oppegård?

 – Vi har tidligere sett på mange ulike alternativer, men i denne saken hadde  kommunestyret kun bedt rådmannen om å fremlegge en sak om tilknytning til ROAF. De tidligere utredningene, gjort av Follo Ren, viser at ROAF har den beste og den mest fremtidsrettede løsningen per i dag, sier Sjøvold.

Han sier spørsmålet nå er om Oppegård blir en del av ROAF som medeier eller indirekte via en tiårsavtale mellom Follo Ren og ROAF.

Fokus på miljø vs. pris

Oppegård Avis har tidligere skrevet at vedtaket om medlemskapet i ROAF IKS vil få konsekvenser for de 30 ansatte i Follo Ren IKS, men også for abonnentene.

Renovasjonsgebyret i ROAF forventes nemlig å bli i gjennomsnitt 3.400 kroner i 2018. Dette er høyere enn forventede gebyrer for medlemskommunene i Follo Ren (red. anm.: rundt 2000 kroner i 2017 for Ski og Oppegård, med vanlig beholder), og tilsvarer en økning på 70 prosent.

– Vi har en billigere løsning fordi vi brenner avfallet, men ved å være en del av ROAF kan vi oppnå materialgjenvinning. Jeg tror de fleste innbyggerne i Oppegård er miljøbevisste og er mer opptatt av miljøriktige valg enn av en liten prisøkning, sier Sjøvold.

Han påpeker at at tallene til ROAF er inkludert moms, mens tallene til Follo Ren er uten moms.

– Tallene sier ikke noe om hva som leveres av tjenester og er ikke nødvendigvis direkte sammenlignbare, sier Sjøvold. 

Tror på økonomiske fordeler på sikt

Ordføreren understreker at ROAF som selskap er dobbelt så stort som Follo Ren, som på sikt kan gi økonomiske fordeler.

– Prisen som betales for renovasjon er selvkost. For Follo Ren vil prisen fremover være knyttet til prisen på kontraktene som inngås, prisen for å levere til ROAFs anlegg og markedsprisene på avfall. Det er derfor ingen grunn til å tro at prisene over tid vil være veldig ulike for de samme tjenestene fra de to selskapene. ROAF lever ulike tjenester til kommunene etter avtale, det påvirker snittgebyret, understreker Sjøvold.

Les også: Økt gjenvinning i 2016

Fra Klemetsrud til Skedsmo

I dag kjøres avfallet fra Oppegård til et anlegg på Klemetsrud hvor det brennes. ROAFs anlegg ligger på Skedsmokorset, som betyr en lengre reisevei for renovasjonsbilene enn i dag.

FRA FOLLO REN TIL ROAF: – Vi ønsker å være medeier i ROAF for å kunne påvirke utvikling av anlegg og renovasjonsløsning. Det oppnår vi ikke på samme måte gjennom Follo Ren som nå har en strategi om kun å kjøpe tjenester, sier Thomas Sjøvold.
FRA FOLLO REN TIL ROAF: – Vi ønsker å være medeier i ROAF for å kunne påvirke utvikling av anlegg og renovasjonsløsning. Det oppnår vi ikke på samme måte gjennom Follo Ren som nå har en strategi om kun å kjøpe tjenester, sier Thomas Sjøvold. Foto: Yana Stubberudlien

– Blir dette miljøvennlig, spesielt med tanke på at Oppegård og Ski får flere innbyggere og økt mengde avfall, og tilsvarende flere renovasjonsbiler som må frakte avfallet til Skedsmo som følge av dette?

– Fra oktober 2017 skal renovasjonsbilene kjøre til ROAFs anlegg på Skedsmo uansett. I fjor ble ROAF formelt tildelt enerett om sentralsortering av avfall for inntil ti år, så behandling av avfallet, inkludert matavfall, vil fra høsten skje ved ROAFs anlegg, ifølge Follo Rens vedtak. Det eneste problemet er om renovasjonsbilene må kjøre i rushtrafikken, sier Sjøvold.

Han understreker også at renovasjonsgebyret hos Follo Ren øker med 200 kroner fra den 1. oktober i år. 

Utvidelse av gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr

Kommunestyret har også vedtatt at utvidelse av gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr må vurderes på nytt. Stasjonen må ha tilstrekkelig kapasitet for å dekke befolkningen i Nordre Follo kommune frem mot 2020.

Det må også vurderes om det er mulig å løse eventuelle behov for omlasting for Nordre Follo kommune i forbindelse med dette.

Til toppen