AUGUST 2016: Slik så området ut i august 2016.

Fra skog til stasjonsby

AUGUST 2016: Slik så området ut i august 2016. (Foto: Norge i bilder, Omløpsfoto, Oslo-Østlandet 2016)

Slik mister vi de grønne lungene

Mens folketallet øker, spiser nye boliger stadig mer av Oppegårds grønne områder. Sjekk hvordan Skogsåsen med Trelasttomta samt området på Taraldrud har forandret seg siden 2016.

Oppegård Avis har tidligere skrevet om utbyggingsprosjektene på Skogsåsen og Trelasttomta hvor det bygges boliger for over to tusen mennesker.

  • Boligprosjektene Myrvoll stasjon og Centralen gjennomføres på Trelasttomta.
  • JM Norge AS bygger Torgkvartalet, Damkvartalet, Skogbrynkvartalet og hele Skogsåsen.
  • Bolig & Eiendomsutvikling AS skal bygge sine boliger på de to fremste tomtene som også inneholder butikk og barnehage.

Les også: Fra skog til skogby

Sjekk forskjellen!

Her har vi samlet noen bilder som viser hvordan det aktuelle området har forandret seg.

HISTORISK BILDE: Slik så området ut i "gamle dager". Årstallet er dessverre ukjent.

 

HØSTEN 2015: Slik så området ut høsten 2015. Bilde: Anders Nordheim Dahl

 

AUGUST 2016: Slik så området ut i august 2016. Foto: Norge i bilder, Omløpsfoto, Oslo-Østlandet 2016

 

AUGUST 2017: Slik så området ut i august 2017. Foto: Norge i bilder, Geovekst, Follo 2017

 

AUGUST 2018: Slik så området ut i august 2018. Foto: Espen Braata

 

NOVEMBER 2018: Slik ser området ut nå. Foto: Arno Mong Daastøl

 

VISJONEN: Slik vil JM og Bolig & Eiendomsutvkling (BEU) transformere området. Bilde: Bolig & Eiendomsutvikling AS

 

Les også: Redd skogen – fra politikerne! 

Fra Taraldrud gård til beredskapssenter

Oppegård Avis har også skrevet om Politiets nasjonale beredskapssenter som bygges nå på Taraldrud.

Les også: Slik blir beredskapssenteret

Her kan du se hvordan området på Taraldrud blitt forandret siden 2016:

2016: Slik så området på Taraldrud ut for to år siden. Beredskapssenteret skal være vest for E6. Foto: Norge i bilder, Omløpsfoto, Oslo-Østlandet 2016
2017: Slik så området på Taraldrud ut i fjor. Beredskapssenteret skal være vest for E6. Foto: Norge i bilder Geovekst, Follo 2017
2018: Her, vest for E6, skal det bli Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). Foto: Justisdepartementet

Nyheter VA-anlegg på Svartskog

Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Det kommunale vann- og avløpsanlegget, som bygges nå fra Hvervenbukta i Oslo og til og med Bålerud, er beregnet til å koste betydelig mer enn for fem år siden. Sjekk hvem som skal betale for investerings- og merkostnaden for dette prosjektet. Les hele saken

Til toppen