SENTRUM PREGET AV FORGUBBING: – I vår blokk er det en gjennomsnittsalder på over 70 og så vidt vites ingen barnefamilier i hele boligsameiet på 106 leiligheter, sier Gunnar Sveen, som bor i Strandliveikvartalet.
Debatt
SENTRUM PREGET AV FORGUBBING: – I vår blokk er det en gjennomsnittsalder på over 70 og så vidt vites ingen barnefamilier i hele boligsameiet på 106 leiligheter, sier Gunnar Sveen, som bor i Strandliveikvartalet. ( Foto: Yana Stubberudlien)

1410 «Gamlebyen»

Er det kommunalt knefall for markedskreftene i Oppegård?

I Veslebukta kjøpes det nå opp eiendommer. Siste melding er at Theodor Hansens vei 12 B gikk for 30 millioner kroner. Det blir dyre leiligheter av slikt – med selgerne i toppetasjen.

Kvadtatmeterprisen i Kolbotn Terrasse er således nær 100.000 kroner. Er dette attraktivt og overkommelig for barnefamilier? Og 1410 Kolbotn kan derfor snart døpes om til 1410 «Gamlebyen» – en kategori jeg selv tilhører.  Kun vi som har solgt våre eneboliger har råd til å flytte inn her.

Les også: Planlegger seniorby

Vurderer protestvalg

Det er kommunevalg neste år.  For første gang siden vår innflytting til kommunen i 1968 vurderer jeg nå et protestvalg og håper på at dette følges opp av flere.

La det først være sagt at jeg slutter meg fullt ut til Oppegård kommunes utbyggingsstrategi i fase én hvilket har gitt oss et levedyktig senter med Kolben og Tårnhuset, parkområdet mot vannet med leke- og solplasser, yrende liv hele året, tilknyttede boligområder med lavblokker og alt med luft mellom.

Ta en pust i bakken

Vi er nå inne i fase to hvor jeg registrerer at følgende er planlagt eller under oppføring: åtte-etasjes og lang boligblokk i Ormerudveien (se gjerne hvordan det tar seg ut fra Skiveien!), ønsker om signalbygg i Kolbotn sentrum, videre fortetting sentralt (det vil si ingen lekeplass ved Kolben eller luft rundt nåværende rådhus), en meget høy utnyttelsesgrad på sagtomten på Myrvoll samt ytterligere fortetting av villaområder med antatt tomtekostnad på 15 millioner kroner per mål hvor det i tillegg er svært vanskelige grunnforhold – Båtsleppa.

Etter min oppfatning må det nå være tillatt å si at tiden nå kanskje er inne for å ta en pust i bakken.

Les også: Varsler nedbemanning

Flere spørsmål

Har kommunens administrasjon tilstrekkelig kapasitet og kvalitet til å følge opp dagens høye aktivitetsnivå og totalentreprenører? Ønsker vi en sentrumsbebyggelse tilnærmet uten barn? Må det bygges så tett og så høyt? Er det ingen grense for tomtepris – med tilhørende krav til utpris for leiligheter? Gangavstad fra stasjonen – eller matebusser? Må svømmehallen ligge ved stasjonen?

Min erfaring med kommuneadministrasjonen har siden 1968 vært bygging av to eneboliger i 1972 og 1986, og i 2011 innflytting i en ny leilighet i Kolbotn sentrum. I denne perioden har man gått fra byggetilsyn og over til dokumentert egenkontroll. I vårt tilfelle har vi overfor brannvesen, kommunen og de ansvarlige kontrollerende samt totalentreprenør nå i tre år påpekt feil som ikke er nedfelt i den dokumenterte egenkontrollen.

Og kommuneadministrasjonen gjennomfører da ikke tilsyn, men aksepterer at bygget har mangler selv om dette går på forhold som evakuering, manglende brannisolering, sprinkling, branntetting o.a.

Krever politisk vilje

Dagens utbyggingsstrategi og fortetting skaper en demografisk skjevdeling blant beboerne. I vår blokk er det en gjennomsnittsalder på over 70 og så vidt vites ingen barnefamilier i hele boligsameiet på 106 leiligheter.

På 60-tallet bygget kommunen ut Ødegården, Sofiemyr og Hellerasten hvor vi som nygifte hadde råd til å flytte inn selv med studielån og uten støtte fra foreldre. Videre bygget vi senere enebolig og hadde tre barn på Kolbotn skole. En skole som administrasjonen ønsket å legge ned, hvilket heldigvis ble stoppet etter en massiv protest fra de som sognet til denne.

Det er ikke for sent å gjøre tilpasninger av fase to i Oppegård, men det krever politisk vilje. Så langt er det min oppfatning at politikerne og kommuneadministrasjonen i for stor grad lar seg styre av private utbyggere. Et levedyktig sentrum krever mangfold. Dagens utbygging gir ikke dette.

Nyheter Storebukta-prosjektet

– Kjører anleggsvannet fra Storebukta til Vestby

Etter krav fra Fylkesmannen ble det langvarige utslippet fra Storebukta-prosjektet til Kolbotnvannet stoppet onsdag forrige uke. Utbyggeren kjører nå anleggsvannet fra Storebukta til en lanbrukseiendom i Vestby hvor vannet oppbevares i en tett tank. Les hele saken

Nyheter Prisøkning fra 27. januar

Ruter øker billettprisene

Førstkommende søndag kommer den årlige prisendringen fra Ruter som innebærer en prisøkning på de fleste billettyper. Samtidig endres aldersgrensene for barn og ungdom slik at barn under seks år reiser gratis og ungdom betaler barnebillett frem til fylte 18 år. Les hele saken

Til toppen