NY UNGDOMSSKOLE: Det skal bygges ny ungdomsskole med idrettshaller ved idrettsparken på Sofiemyr.

Debatt Valg av skolenavn

NY UNGDOMSSKOLE: Det skal bygges ny ungdomsskole med idrettshaller ved idrettsparken på Sofiemyr.

– Bør hete Sofie ungdomsskole

Elever som sogner til Hellerasten og Fløysbonn skoler vil bli elever ved den nye ungdomsskolen som skal bygges på Sofiemyr om kort tid, men hva bør den nye skolen hete? I sitt leserinnlegg kommer Einar Lid med et nytt forslag.

Det er visst blitt slik nå for tiden at stedsnavn på en offentlig institusjon ikke er godt nok.

Oppegård videregående skole og Sofiemyr ungdomsskole holder altså ikke – men da gir navnet på den nye skolen seg selv: Sofie ungdomsskole.

Les også: Ny ungdomsskole, men hva blir navnet?

For det første, navnet Sofie betyr vis, klok, og er i benevnelsen filosof, det vil si en som driver med forskning og visdom. En benevnelse som greit refererer seg til det som er formålet med skolen, nemlig læring og kunnskap. Jostein Gaarder gjorde navnet Sofie viden kjent, med positivt fortegn. Viten og kunnskap, vår egen historie og utvikling.

For det andre, navnet kan henlede til den lokale og tragiske historien om Sofie. Hun var et OFFER og bør minnes som det! Ikke som barnemorder. Hennes skjebne er vår egen historie.

For det tredje, navnet Sofie er ikke fjert fra navn i dag – Sofiemyr barneskole, Sofiemyrhallen, Sofiemyr.

Dermed kan nye idrettsanlegg hete Sofiehallen, Sofie idrettspark, Sofiebanen etc.

Det ville være artig å høre barn og unge si når noen spør hvor de er på vei: – Ja, jeg skal bort på Sofie...

Les også: Skole + idrettshall = sant

Nyheter Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Ja eller nei til eiendomsskatt i Nordre Follo?

Verken Oppegård eller Ski har eiendomsskatt i dag. Om du skal betale eiendomsskatt, og hvor mye du skal betale, blir opp til lokalpolitikerne i Nordre Follo. Sjekk hvilke partier er for og mot innføring av eiendomsskatt, og hvilke argumenter de har. Les hele saken

Nyheter Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Bekymret for millioner av skattepenger som forsvinner fra Nordre Follo

Arne Christian Pettersen fra Oppegård syd synes det er urettferdig at Oppegård og Ski sender mange millioner kroner ut hvert år som følge av inntektsutjevning. I forbindelse med dette ba han Oppegård Avis om å stille et konkret spørsmål til alle partiene som stiller til valget i Nordre Follo. Les hele saken

Til toppen