Vassøyholtet skytebane i fjell. I fjellanlegg kan man skyte døgnet rundt uten å forstyrre naboen.
Debatt
Vassøyholtet skytebane i fjell. I fjellanlegg kan man skyte døgnet rundt uten å forstyrre naboen.

– Bygg skytebanene i fjell

– Den eneste riktige løsning vil være å bygge skytebanene helt inn eller legge dem inn i bergrom, skriver Jan A. Rygh

Skytebanene på Taraldrud er planlagt lagt ute i det fri med skjermet standplass og voller mot støy. Dette vil ikke gi tilstrekkelig støydemping og vil resultere i evig sjenanse for omgivelsene og etablere et kronisk dårlig forhold mellom politiet og stedets befolkning.

Vassøyholtet skytebane i fjell i bruk siden 1979.
Vassøyholtet skytebane i fjell i bruk siden 1979.

Skytestøy er svært vanskelig å hanskes med. Lydbildet fra skudd er spesielt og sammensatt.

Les også: Mener barna vil støye mer enn beredskapssenteret

Ubehagelig hørselsinntrykk

For enkeltskudd gjelder: Foruten selve skuddsmellet (kruttet eksploderer) følger kulesmellet (prosjektilet passerer lydmuren) og til slutt nedslagslyden i det kula passerer blinken. Summen av dette gir et ubehagelig hørselsinntrykk. Flere skudd samtidig vil forsterke lyden og vil resultere i topper. Skyting med automatvåpen i serier vil også kunne forsterke lydinntrykket. Slike skuddsmell er skremmende for de fleste.

Les også: Gir full støy-støtte til naboene

Riktig løsning

Den eneste riktige løsning vil være å bygge skytebanene helt inn eller legge dem inn i bergrom. Det finnes mange eksempler på bergromsanlegg. Et av disse vises på bildet under. Dette er Vassøyholtet skytebane i berg fra 1979 kombinert som offentlig tilfluktsrom. Her kan man skyte døgnet rundt uten å forstyrre naboene.

Les også: – Stopp støyen, ikke beredskapen

Vassøyholtet skytebane i fjell. I fjellanlegg kan man skyte døgnet rundt uten å forstyrre naboen.
Vassøyholtet skytebane i fjell. I fjellanlegg kan man skyte døgnet rundt uten å forstyrre naboen.

Et annet viktig poeng er at et anlegg i fjell er meget motstandsdyktig mot våpenvirkninger i krig. Dette fjellanlegget kan foruten å tjene som en utmerket skytebane lett kunne improviseres som et bombesikkert kvarter i krig.

Les også: Beveg deg rundt på Taraldrud interaktivt

Nyheter Kolbotn stasjon

Pakkhuset som sykkelhotell

Bane NOR Eiendom foreslår midlertidig bruk av pakkhuset på Kolbotn stasjon som et sykkelhotell med plass til bare 20 til 30 sykler. Når Kolbotn stasjon skal bygges om, ønsker de å rive det bevaringsverdige pakkhuset. Les hele saken

Til toppen