MOP-KRAV: "Vi forventer selvsagt at alle utbyggere følger alle krav i miljøoppfølgingsplanene", skriver Kjell G. Pettersen.

Debatt Storebukta-saken

MOP-KRAV: "Vi forventer selvsagt at alle utbyggere følger alle krav i miljøoppfølgingsplanene", skriver Kjell G. Pettersen. (Foto: Veronica Grude Docker)

– Byggeprosjekter ved Kolbotnvannet vil vi følge ekstra nøye med på

"Utbyggere må forholde seg til de avtaler som er inngått med kommunen", skriver varaordfører og UMP-leder Kjell G. Pettersen (H) i sitt debattinnlegg.

I Storebukta-saken er miljøoppfølgingsplanen (MOP) klar på at utbygger må søke om tillatelse for utslipp av vann fra byggegrop. Alternativt må vannet kjøres bort på forsvarlig vis.

Kommuneadministrasjonen vil håndheve miljøoppfølgingsplanen strengt, og krever at utbygger fortsetter å kjøre bort vannet inntil de eventuelt får tillatelse fra fylkesmannen til utslipp, eller finner en annen løsning som kommunen kan godta.

– Kolbotnvannet er et sårbart vann som vi har stor oppmerksomhet på å bedre vannkvaliteten i.

Kjell G. Pettersen, varaordfører og UMP-leder i Oppegård

Det er utbygger selv som har ansvar for å følge opp kravene i miljøoppfølgingsplanen. Det er viktig at de har et prøvesystem som sikrer korrekte måletall.

Kommunen skal forvisse seg om at det foreligger gode planer, forsikre seg om at disse følges og at forurensningsloven og –forskrifter ikke brytes.

Kommunen kommer til å følge alle utbyggingsprosjekter tett fremover, med spesielt fokus på miljøoppfølgingsplaner og lokal forurensning.

Byggeprosjekter i nærheten av Kolbotnvannet vil vi følge ekstra nøye med på. Kolbotnvannet er et sårbart vann som vi har stor oppmerksomhet på å bedre vannkvaliteten i.

Vi forventer selvsagt at alle utbyggere følger alle krav i miljøoppfølgingsplanene.

Leserinnlegg

Kommunevalget 2019 var også et personvalg – hva lærte og vil Høyre og FrP?

"Vi har ved dette valget ikke kunnet stryke kandidater, men Høyre bør ta inn over seg at velgerne ikke ønsket Høyres kandidat og at oppslutningen om partiet har sunket fra 37.5 prosent til 29.9 prosent. Thomas Sjøvold og hans partiregime i Oppegård har sin del av ansvaret for dette", skriver Gunnar Sveen fra lokalbevegelsen OppegårdsVenner i sitt leserinnlegg. Les hele saken

Til toppen