OPPTATT AV ELDRE: "Hvem skal ta hånd om eldre som trenger pleie og omsorg?" skriver Ola Øygard, leder av Pensjonistpartiet i Nordre Follo.

Debatt Kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september

OPPTATT AV ELDRE: "Hvem skal ta hånd om eldre som trenger pleie og omsorg?" skriver Ola Øygard, leder av Pensjonistpartiet i Nordre Follo. (Illustrasjonsbilde: Ola Øygard)

De eldre i Nordre Follo

"Er den nye kommunen, Nordre Follo, forberedt på at vi i årene som kommer, vil få mange flere eldre?" skriver Ola Øygard i sitt debattinnlegg.

Dette kan bli store utfordringer for helse- og omsorgssektoren. Statistisk Senralbyrå regner med at antall pleietrengende kan øke med cirka 25 prosent.

Riksrevisjonen har påpekt omfattende problemer med underernæring, sviktende legemiddelhåndtering og fallskader blant eldre.

Norsk Sykepleierforbund varsler om stor mangel på kvalifiserte sykepleiere i tiden som kommer. Å rekruttere og beholde kompetente fagfolk i helse- og omsorgstjenestene kan bli en krevende oppgave for Nordre Follo.

Hvem skal ta hånd om eldre som trenger pleie og omsorg? De nærmeste pårørende? Den kommunale hjemmetjenesten? Sykehjemmene? Ufaglærte?

Hvilke planer har Ski og Oppegård (Nordre Follo fra 1. januar 2020) for å få best kvalitet på helse-og omsorgstjenestene og tilbudene til eldre?

Reformen, ” Leve hele livet”, er ifølge Regjeringen en stor satsing på de eldre. Som med mange andre reformer, blir det overlatt til kommunene å gjennomføre den uten at det følger med tilstrekkelige midler.

Mange eldre er friskere og mer ressurssterke enn noen gang før. Derfor mener Pensjonistpartiet at mange eldre er en større ressurs enn en byrde for samfunnet.

Dessverre presses 62-åringer ut av arbeidslivet med AFP samtidig som norsk økonomi trenger flere eldre som kan arbeide lenger. Hvis du prøver å skaffe deg en ny jobb etter fylte 55 år, blir du ofte oppfattet som ubrukbar og blir neppe innkalt til intervju.

Den som vil arbeide etter fylte 70, risikerer å få mindre pensjon. De eldre kan ofte ha mer erfaring og kunnskap, sterkere dømmekraft og evne til å vurdere situasjoner og fenomener enn de yngre. Er vårt samfunn blitt mer ungdomsdyrkende, med vekt på ung skjønnhet, impulsivitet og høyt tempo?

Debatt Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

– Det viktigste valget på mange år

"Som velgere kan vi påvirke. Vi kan velge å være passive og stemme slik vi alltid har gjort, eller vi kan være aktive og lese partiprogrammene og vurdere kandidatene på valglistene. Dette valget er det viktigste på mange år", skriver Oddbjørn Skredderberget i sitt leserinnlegg. Les hele saken

Debatt Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

– Redd Kolbotntjernet

"Vi i Senterpartiet er fortsatt svært bekymret for Kolbotntjernets tilstand. Målinger for mai og juni viser at vannet har det høyeste gjennomsnittlige fosfortallet siden 2009", skriver Tor Anders Østby og Hilde Widerberg, toppkandidatene på Senterpartiets liste i Nordre Follo, i et debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Spredning av fremmede arter i Oppegård

– Har ikke ressurser til bekjempelsen av kanadagullris

Solveig Joten Svensen er bekymret for spredning av kanadagullris på Svartskog. – Jeg håper kommunen kan ta grep raskt for å hindre at denne svartelistede planten truer artsmangfoldet på Svartskog, sier hun. Les hele saken

Til toppen