TAR SELVKRITIKK: "Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere", skriver varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård, Kjell G. Pettersen, i sitt innlegg.

Debatt Fra busslommer til kantstopp

TAR SELVKRITIKK: "Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere", skriver varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård, Kjell G. Pettersen, i sitt innlegg. (Foto: Veronica Grude Docker)

– Det er ikke mulig å stoppe arbeidene i Sønsterudveien

"Denne saken er meget beklagelig, og jeg har store problemer med å forstå at fjerning av busslommene vil skape bedre trafikkrytme og mer trafikksikkerhet. Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere", skriver varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård, Kjell G. Pettersen.

Busslommesaken har vakt berettiget engasjement fra flere hold. Det har også vært reist spørsmål om kommunens rolle.

"Jeg har bedt administrasjonen undersøke om det vil være mulig å stoppe arbeidene inntil kommunen får behandlet saken og avgitt uttalelse. Svaret er at dette ikke er mulig."

Kjell G. Pettersen (H), varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård

Den aktuelle veien er fylkesvei, og kommunen har ingen avgjørende innflytelse på hvilke inngrep og tiltak som skjer her. Dette skjer i regi av Statens vegvesen.

Ingen politisk organer i Oppegård har vært trukket inn i saken og kommunen har ikke fått mulighet til å uttale seg. 

Jeg har bedt administrasjonen undersøke om det vil være mulig å stoppe arbeidene inntil kommunen får behandlet saken og avgitt uttalelse. Svaret er at dette ikke er mulig.

Jeg har likevel bedt om å få en sak om dette til UMPs møte 10. desember.

Jeg synes denne saken er meget beklagelig, og jeg har store problemer med å forstå at fjerning av busslommene vil skape bedre trafikkrytme og mer trafikksikkerhet.

Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere.

 

 

 

 

Nyheter Kommunen har fortsatt ingen kontroll 

Lekkasje av hydraulikkolje fra Regnbuen Gjenvinning: Tussetjern stengt for bading inntil videre

Kommunen ble varslet om oljesøl i Tussetjern fredag ettermiddag, men på grunn av rutinesvikt har meldingene ikke nådd rett instans i kommunen før sent lørdag kveld. Søndag ettermiddag har kommunen fortsatt ingen kontroll på lekkasjen.
Les hele saken

Til toppen