TAR SELVKRITIKK: "Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere", skriver varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård, Kjell G. Pettersen, i sitt innlegg.

Debatt Fra busslommer til kantstopp

TAR SELVKRITIKK: "Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere", skriver varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård, Kjell G. Pettersen, i sitt innlegg. (Foto: Veronica Grude Docker)

– Det er ikke mulig å stoppe arbeidene i Sønsterudveien

"Denne saken er meget beklagelig, og jeg har store problemer med å forstå at fjerning av busslommene vil skape bedre trafikkrytme og mer trafikksikkerhet. Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere", skriver varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård, Kjell G. Pettersen.

Busslommesaken har vakt berettiget engasjement fra flere hold. Det har også vært reist spørsmål om kommunens rolle.

"Jeg har bedt administrasjonen undersøke om det vil være mulig å stoppe arbeidene inntil kommunen får behandlet saken og avgitt uttalelse. Svaret er at dette ikke er mulig."

Kjell G. Pettersen (H), varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård

Den aktuelle veien er fylkesvei, og kommunen har ingen avgjørende innflytelse på hvilke inngrep og tiltak som skjer her. Dette skjer i regi av Statens vegvesen.

Ingen politisk organer i Oppegård har vært trukket inn i saken og kommunen har ikke fått mulighet til å uttale seg. 

Jeg har bedt administrasjonen undersøke om det vil være mulig å stoppe arbeidene inntil kommunen får behandlet saken og avgitt uttalelse. Svaret er at dette ikke er mulig.

Jeg har likevel bedt om å få en sak om dette til UMPs møte 10. desember.

Jeg synes denne saken er meget beklagelig, og jeg har store problemer med å forstå at fjerning av busslommene vil skape bedre trafikkrytme og mer trafikksikkerhet.

Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere.

 

 

 

 

Demokrati og medvirkning i Nordre Follo

Snakk med ordføreren

Har du noe du gjerne skulle ha snakket med ordføreren om? Benytt sjansen når ordfører Hanne Opdan er på besøk i biblioteket på Kolbotn lørdag 1. februar. Eventuelt kan du be ordføreren om taletid i kommunestyret, men husk at offentlig spørretid må meldes inn skriftlig fire arbeidsdager før møtedagen. Les hele saken

Nyheter Sofiemyr skole

Skal lete mer etter fuktskader

– Det pågår kontinuerlig tiltak for å håndtere avvikene på Sofiemyr skole, men siden det ikke er klare indikasjoner for hvor problemene ligger, må vi gjøre utvidede bygningstekniske undersøkelser som å åpne opp bygningsmassen i de aktuelle områdene for å lete etter mulige kilder til muggsopp, sier virksomhetsleder for byggdrift i Nordre Follo, Hogne Haug. Les hele saken

Nyheter Prosjektet "Sommerjobb til ungdom i Nordre Follo"

Vil skaffe sommerjobb til ungdom

– Vi ser for oss at mellom 100 og 150 ungdommer i Nordre Follo trenger og ønsker seg sommerjobb i år og i årene fremover. Uten aktiv bidrag fra næringslivet i Nordre Follo krever det et årlig kommunalt budsjett på mellom 3 og 4 millioner kroner, sier nestleder i Oppegård Røde Kors, Bernd Gutbier (66) fra Kolbotn. Les hele saken

Til toppen