TAR SELVKRITIKK: "Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere", skriver varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård, Kjell G. Pettersen, i sitt innlegg.

Debatt Fra busslommer til kantstopp

TAR SELVKRITIKK: "Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere", skriver varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård, Kjell G. Pettersen, i sitt innlegg. (Foto: Veronica Grude Docker)

– Det er ikke mulig å stoppe arbeidene i Sønsterudveien

"Denne saken er meget beklagelig, og jeg har store problemer med å forstå at fjerning av busslommene vil skape bedre trafikkrytme og mer trafikksikkerhet. Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere", skriver varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård, Kjell G. Pettersen.

Busslommesaken har vakt berettiget engasjement fra flere hold. Det har også vært reist spørsmål om kommunens rolle.

"Jeg har bedt administrasjonen undersøke om det vil være mulig å stoppe arbeidene inntil kommunen får behandlet saken og avgitt uttalelse. Svaret er at dette ikke er mulig."

Kjell G. Pettersen (H), varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård

Den aktuelle veien er fylkesvei, og kommunen har ingen avgjørende innflytelse på hvilke inngrep og tiltak som skjer her. Dette skjer i regi av Statens vegvesen.

Ingen politisk organer i Oppegård har vært trukket inn i saken og kommunen har ikke fått mulighet til å uttale seg. 

Jeg har bedt administrasjonen undersøke om det vil være mulig å stoppe arbeidene inntil kommunen får behandlet saken og avgitt uttalelse. Svaret er at dette ikke er mulig.

Jeg har likevel bedt om å få en sak om dette til UMPs møte 10. desember.

Jeg synes denne saken er meget beklagelig, og jeg har store problemer med å forstå at fjerning av busslommene vil skape bedre trafikkrytme og mer trafikksikkerhet.

Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere.

 

 

 

 

Nyheter VA-anlegg på Svartskog

Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Det kommunale vann- og avløpsanlegget, som bygges nå fra Hvervenbukta i Oslo og til og med Bålerud, er beregnet til å koste betydelig mer enn for fem år siden. Sjekk hvem som skal betale for investerings- og merkostnaden for dette prosjektet. Les hele saken

Debatt Kommunevåpen: Havreakset vs. salamanderen

Salamanderen som Nordre Follos kommunevåpen?

"Det ville vært som et lite julemirakel om Salamanderen – folkets favoritt – gjenoppstod fra de døde og likevel ble Nordre Follos kommunevåpen", skriver kommunestyrerepresentant for MDG i Nordre Follo, Jens Nordahl, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Kommunesammenslåing om 22 dager

Beholder kun Vei og park på Sofiemyr – midlertidig

De kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski er på flyttefot. Ansatte i Vei og park skal fortsatt være på Sofiemyr frem til miljøstasjonen utvides om ett år, mens 22 ansatte fra Vann og avløp må flytte til Ski. Les hele saken

Til toppen