ENGASJERT: Harald Lundstedt har skrevet dette innlegget rundt utviklingen på Taraldrud.
Debatt
ENGASJERT: Harald Lundstedt har skrevet dette innlegget rundt utviklingen på Taraldrud. (Bilde: Yana Stubberudlien)

– Det er opprør i Oppegård kommune!

– Alle berørte er - og har grunn til å være - forbannet fordi beredskapssenteret kommer til Taraldrud, skriver Harald Lundstedt i dette innlegget.

Forum for natur og friluftsliv– Oppegård (FNF) er bekymret for friluftslivets fremtid i våre østlige områder.                                               

Politiets nasjonale beredskapssenter begynner å ta form, og vi aner konturene av konsekvensene. Det blir mer støy, kanskje veldig mye mer støy, og dette i et område som helt siden E6 ble anlagt har vært støyutsatt.

Ikke alt vil skjermes

Det blir fra beredskapssenteret gjort mye for å begrense støyen, men ikke alt kan- eller av økonomiske årsaker vil- støyskjermes. Vi vet ikke hvor effektive tiltakene blir før de er utprøvd i praksis. Daglige vindretninger vil også bety mye i denne sammenheng. Folk i området frykter det verste!

Les også: – Vi har sovet i timen, alle sammen

Nye regler for støynivå gjør at samfunnet heretter må akseptere mer støy. Oppegård kommune ber derfor om at de gamle støyreglene som er vedtatt i gjeldene kommuneplan skal gjelde i denne saken.  Dette støttes fullt ut av FNF. Bjørndalsområdet i Oslo syd har mer nærhet til beredskapssenteret og vil trolig bli enda mer støyutsatt enn oss.

Friluft og folkehelse

Hva betyr dette for friluftslivet og folkehelsen? Våre områder i øst er nærfriluftsområdene til mange tusen mennesker.

REKREASJONSOMRÅDE: Her ser du skogene rundt Taraldrud, som nå blir treningsarena for politiet.
REKREASJONSOMRÅDE: Her ser du skogene rundt Taraldrud, som nå blir treningsarena for politiet. Foto: Anders Nordheim Dahl

På de fine hverdagene når solen skinner og friluftslivet frister vil vi måtte oppleve skuddsalver og tunge dump fra sprengstoff.

Er dette noe vi kan venne oss til, og hva dette betyr for friluftslivet og folkehelsen over tid vet vi ikke. Det vi vet er at beredskapssenteret kommer til Taraldrud, at dette er en statlig regulering der ingen har mulighet til å komme med innsigelser.

Les også: Her er lokalpolitikernes krav til Taraldrud

FNF støtter fullt ut den folkeaksjonen mot støy som nå pågår, og vi håper de lykkes med kravet om at all skyting skal skje innendørs.

Grunn til å være forbannet

Alle berørte er- og har grunn til å være- forbannet fordi beredskapssenteret kommer til Taraldrud. Men hvorfor har det kommet hit, og her er dessverre svaret enkelt. Beredskapssenteret kommer til Taraldrud fordi det er ønsket av flertallet i Ski kommunestyre, og de mener vi burde være glade for at det kommer! Begrunnelsen er flere arbeidsplasser, økt omsetning i lokalbutikker og på sikt- flere skattebetalere.

SLIK BLIR DET: Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), kart med forklaringer. Illustrasjonen viser de ulike anleggenes plassering i skisseprosjektet, med øvingsanlegg mot nord (venstre), helikopterplass, hovedbygg og ansattparkering sentralt på tomten, og hovedport med gjesteparkering og varemottak sør på tomten. Hovedatkomst krysser gjennom et 150 meter bredt grøntdrag mellom Taraldrudkrysset og hovedporten. I grøntdraget etableres en turvei og friluftsbru.
SLIK BLIR DET: Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), kart med forklaringer. Illustrasjonen viser de ulike anleggenes plassering i skisseprosjektet, med øvingsanlegg mot nord (venstre), helikopterplass, hovedbygg og ansattparkering sentralt på tomten, og hovedport med gjesteparkering og varemottak sør på tomten. Hovedatkomst krysser gjennom et 150 meter bredt grøntdrag mellom Taraldrudkrysset og hovedporten. I grøntdraget etableres en turvei og friluftsbru. Foto: JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS.

Alle vil normalt støtte tiltak som gir arbeidsplasser i nærområdet, men ikke her. Det er ikke denne typen arbeidsplasser vi hverken ønsker eller trenger. Taraldrud ligger innenfor Marka, og det ligger utenfor det området som den nylig vedtatte samplanleggingen for Oslo og Akershus har bestemt det skal være utvikling. Taraldrud ligger også utenfor etablerte kollektivstrenger og skulle aldri vært foreslått. Dette er arbeidsplasser som bare skaper ulemper.

Les også: Ta en interaktiv tur på Taraldrud

Tidligere har de samme politikere vedtatt at vi skal få en motorcrossbane syd for avkjøringen til Langhus ved E6. De fleste har hørt støyen fra slike motorsykler i full gass, de høres!

Folk i Oppegård syd har grunn til å grue seg til denne banen åpnes, og det samme har friluftslivet. Mens beredskapssenteret fortrinnsvis skal øve på dagtid, vil denne motorcrossbanen trolig ha sine aktiviteter i helger og på kveldstid. En kan spørre hvorfor politikerne i Ski kommune bruker Oppegård som en søppelkasse for alt de ikke selv vil ha i sine nærområder. De har fullstendig overkjørt Oppegård kommunes protester i disse sakene. Betegnende nok så var det på Kolbotn og Bjørndal i Oslo at beredskapssenteret holdt sine orienteringsmøter for publikum. Taraldrud ligger så langt unna bebyggelsen i Ski kommune at her var det unødvendig.

Alunskiferdeponiet

Det må ryddes opp i Alunskiferdeponiet syd for Taraldrudkrysset. I dag foreligger det ingen godkjente planer for dette. Enten må det fraktes til et godkjent mottak, eller det må lages en tett kappe over hele deponiet.

SETT FRA SØRØST: Helikopterplassen plasseres på en høytliggende del på tomten, parallelt med E6. I det fallende terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg.
SETT FRA SØRØST: Helikopterplassen plasseres på en høytliggende del på tomten, parallelt med E6. I det fallende terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg. Foto: JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS.

I forbindelse med byggingen av beredskapssenteret planlegges det samtidig en forlengelse av vannledningen til Alunskiferdeponiet. Dette fordi det dessverre fortsatt arbeides for en oppstillingsplass for trailere der deponiet nå ligger. Dette er en reguleringssak der Ski kommune er planmyndighet, og det er politikerne i Ski som skal avgjøre. Skal de nok en gang overkjøre Oppegård kommune i innspurten før vi blir felles kommune?

Les også: Slik blir det nye beredskapssenteret på Taraldrud

Her gjelder det samme som på Taraldrud. Området ligger i marka, og i et område der den nylig vedtatte samplanleggingen for Oslo og Akershus utelukker noen utvikling. Denne planen er enstemmig vedtatt av kommunestyret i Ski som ikke hadde noen innvendinger mot planen. Nå, mindre enn ett år etter at planen ble vedtatt arbeides det for å sette hele planen til side.

Oppegårds befolkning kan her få en ny støyende visuell barriere når vi skal inn i marka. Beredskapssenteret på den ene siden, og store haller og trailere på andre. Dette vil komme i tillegg til det som beredskapssenteret og motorcrossbanen skal produsere av støy og ulemper for folk i området.

Er du glad nå, Tuva?

Da beredskapssenteret kom til Taraldrud uttalte en glad ordfører i Ski, Tuva Moflag (Ap) at det nå ikke skulle komme annen utvikling i området. Kan hun bekrefte at hun fortsatt mener dette.

Og kan Anne Kristine Linnestad (H) som har sloss for både motorcrossbane og beredskapssenteret fortelle Oppegårds befolkning hvorfor vi skal være glade for at vi har fått dette støyuhyret til oss, og hva mener hun og Ski Høyre om den kommende oppstillingsplassen for trailere.

Av Harald Lundstedt, Forum for natur og friluftsliv- Oppegård

ENGASJERT: Harald Lundstedt er engasjert i de lokale miljøspørsmålene. Her er han fotografert under en protest mot utbygging på Taraldrud samme med Eiler Rüsing, Anne Marit Færden, Einar Skillebekk, Sissel og Helge Jacobsen, Karl-Ola Løkkenhagen , Inger Johanne, og Tore Haugen.
ENGASJERT: Harald Lundstedt er engasjert i de lokale miljøspørsmålene. Her er han fotografert under en protest mot utbygging på Taraldrud samme med Eiler Rüsing, Anne Marit Færden, Einar Skillebekk, Sissel og Helge Jacobsen, Karl-Ola Løkkenhagen , Inger Johanne, og Tore Haugen. Foto: Yana Stubberudlien

Nyheter Nytt helsesenter på Trollåsen

Fikk avslag fra Fylkesmannen

Etter en naboklage har Fylkesmannen satt en foreløpig stopper for byggingen av et nytt helsesenter på Trollåsen. Avslaget fra Fylkesmannen gjør at prosjektet skal utsettes ytterligere i påvente av en ny omregulering av tomten. Les hele saken

Nyheter Sumpskogen ved Storebukta

– En hån mot naturen

Leder i Naturvernforbudet i Nordre Follo, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, reagerer sterkt på anleggelse av den nye gangveien inne i den rødlistede sumpskogen ved Storebukta. – Verken utbyggeren eller kommunen ved Vei og Park har faglig kompetanse til å vurdere felling av trær der, sier hun. Les hele saken

Til toppen