FAKSIMILE: Oppegård Avis skrev en artikkel den 16. august om at et ekspertutvalg vil fjerne dagens individuelle rett til spesialundervisning og legge ned PPT.
Debatt
FAKSIMILE: Oppegård Avis skrev en artikkel den 16. august om at et ekspertutvalg vil fjerne dagens individuelle rett til spesialundervisning og legge ned PPT.

– Det handler om de svakeste

Personskadeforbundet opplever en litt annen side enn kommunen velger å fronte i PPT-saken, men vi er enige i at man ikke kan legge ned PPT.

Oppegård Avis omtalte 16. august Nordahl-utvalgets forslag om å fjerne retten til spesialundervisning og legge ned PPT.

Det er veldig bra at lokalavisen løfter fram saken om spesialundervisningen i skolen. «Alle» organisasjoner som jobber med barn med spesielle behov er kritiske til forslaget fra Nordahl-utvalget.

Jeg bor på Sofiemyr og jobber som generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, som i over 30 år har jobbet for rettighetene til de som rammes av skade.

Les også: Utvalg vil fjerne PPT

UKENS SKRIBENT: Ingeborg Dahl-Hilstad bor på Sofiemyr og jobber som generalsekretær Personskadeforbundet LTN. Foto: Privat

Fjerner rettsikkerheten til de svakeste

Forbundet har ingen tro på at å fjerne rettigheten vil gjøre situasjonen bedre for barn med ekstra utfordringer.

Tvert imot, vi mener at regjeringen, om de følger utvalgets anbefalinger, fjerner rettsikkerheten til de som stiller svakest og erstatter den med en svært usikker hverdag.

Muligheten til å klage blir borte

Forbundet vet av pårørendeerfaring at barn som rammes av skader gjerne har sammensatte behov og usynlige funksjonshemminger som for eksempel hjerneskader.

Det er mer vanlig enn uvanlig at skoler mangler kompetanse, og at pårørende derfor opplever en hverdag som består i å sikre at barna får et godt tilbud. I en slik kontekst blir det feil å fjerne retten til spesialundervisning, fordi man da også fjerner rettigheten og muligheten for å klage.

Svekket tilbud uten lovpålagt ansvar

Vi mener, og vi snakker av erfaring, at skoler og skoleeier ikke vil tilby god nok spesialundervisning uten et lovpålagt ansvar.

Mange skoler klarer ikke det per i dag, og vi ser igjen og igjen at det er knappe ressurser som er utslagsgivende.

Men at loven ikke fungerer etter hensikt i dag gir ikke grunn til å fjerne den. Utvalget burde heller se hva vi kan gjøre for å sikre at loven følges.

Les også: Over all forventning

Verdifulle fagmiljøer kan bli fjernet

Disse familien møter dessverre ofte et skolevesen uten kompetanse til å møte utfordringene som oppstår.

I en del tilfeller mangler også PPT kunnskap, og må innhente denne fra Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste). Dette er verdifulle fagmiljøer som Nordahl-utvalget anbefaler å fjerne.

PPT mister sin faglige uavhengighet

Resultatet er at barn med ervervet hjerneskade, eller med andre sjeldne tilstander og sammensatte vansker, ikke vil få den hjelpen de trenger.

Vi tror ikke at å dele opp fagmiljøer og lage mindre miljøer nærmere tilknyttet skolen, som utvalget foreslår, skal bøte på den allerede manglende kompetansen. Jeg er redd vi vil miste verdifull kompetanse ved omleggingen.

Et annet argument mot utvalgets anbefaling er at PPT mister sin faglige uavhengighet. Det er vanskelig å veilede av og i et system du selv er en del av.

Et paradoks i utvalgets arbeid er at de har valgt å jobbe frem reformforslaget uten å ta de som skal bruke tjenesten i utvalget. De som vet hvor skoen trykker og kan guide som brukerrepresentanter.

Noe galt med systemet?

Nordahl-utvalget har kommet til at dagens ordning ikke fungerer, og Personskadeforbundet LTN er ikke uenige, men i stedet for å se på hvorfor det ikke fungerer foreslår de altså en omfattende reform.

Kanskje vi heller skulle sett mer på hva som kan gjøre systemet vi allerede har bedre? Er det mulig å se for seg at det ikke er rettighetene det er noe galt med, men systemet det jobbes i? Det er forskjell på å ha rett og å få rett, spesielt når du virkelig trenger det.   

Sport Fotball i Oppegård

Går i strupen på lokalpolitikere og kommunen

Fotballdronning Solveig Gulbrandsen går i strupen på lokalpolitikerne som mener at fotball ikke er en helårsidrett, og på kommunen som fraskriver seg alt ansvar. "Kanskje på tide alle fotballspillere med foreldre møter opp utenfor rådhuset og viser hvor mange som elsker fotball hele året!" Les hele saken

Til toppen