DET VEDTATTE PLANOMRÅDET: Motorcrossbanen i Assurdalen skal bygges i en lomme mellom E6 og Assurdiagonalen i Ski.

Debatt Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

DET VEDTATTE PLANOMRÅDET: Motorcrossbanen i Assurdalen skal bygges i en lomme mellom E6 og Assurdiagonalen i Ski.

Det viktige spørsmål 51

"Det manglet ett meget viktig spørsmål i valgomaten til Oppegård Avis: Hvilke politiske partier i Nordre Follo vil kjempe for å få omgjort vedtaket om å etablere motocrossbanen i Assurdalen?" skriver Birger Løvland i sitt debattinnlegg.

Oppegård Avis presenterte den 22. august "Valgomaten for Nordre Follo". Her ble de elleve politiske partiene som stiller til valg i nye Nordre Follo, bedt om å ta stilling til en rekke påstander og svare på spørsmålene med bare ja eller nei.

OPPTATT AV STØY I FOLKEHELSEPERSPEKTIV: Birger Løvland (73) håper alle partiene som stiller til valg svarer på spørsmålet hans. Løvland er bosatt i Oppegård syd og har jobbet som fastlege i Ski siden 1974. Han er opptatt av støy i et folkehelseperspektiv.

Det manglet ett meget viktig spørsmål, nemlig hva de enkelte partiene mener om gigantmotocrossbanen som Ski kommune har vedtatt skal bygges i Assurdalen, rett sør for avkjørselen fra E6 til Langhus og Siggerud.

Den ble vedtatt bygget allerede i 2011. For å gjøre en lang historie kort, ble Beredskapssenteret senere vedtatt anlagt av Ski i det mest nordvestre hjørnet av kommunen, tett inn til grensen mot Oppegård med Fløysbonn og Oslo med Bjørndal. Det fremstår som en slags "La naboene få støyen - bare vi får senteret". Massive protestaksjoner hjalp ikke.

Det vedtatte motocrossbaneprosjektet noe lenger sør i den samme delen av Ski, har unngått media-oppmerksomhet de siste årene - inntil det nå dukket opp i en prosess der Høyre i Ski etter hvert har kommet til fornuft og vil droppe det svært støyende anlegget. Venstre i Ski med ordførerkandidat for Venstre i Nordre Follo, Camilla Hille, var særlig den som forsvarte planene på et møte i formannskapet i Ski i begynnelsen av juni. Møtet var preget av en het debatt med amper stemning.

Venstre viser i denne saken en støybagatelliserende holdning, men de har fått støtte av blant annet Arbeiderpartiet. For meg fremstår Venstre med sin store motocross-entusiasme slett ikke som et troverdig miljøparti - og sannelig samstemmer MDG Nordre Follo ved ordførerkandidat Hans Martin Enger (ØB 8/8) i det samme synet. At Nordre Follo FrP skriver "Selvfølgelig skal vi ha motocrossbane på Langhus" overrasker ikke i samme grad.

Oppegård Avis har 15. august et oppslag der naboer i Øvreskogen i Oppegård har gått sammen og dannet en motstandsgruppe mot den nye banen i Assurdalen, under overskriften "Ønsker støy-omkamp". ØB følger opp med et lignende oppslag 21. august under overskriften "Skal vi gå med hørselsvern?".

Det er ingen tvil om at motocrossbanesaken har gått under radaren for nesten alle jeg har snakket med i Oppegård. Det er bekymringsfullt mange som er ukjente med planene. I demokratiets ånd bør saken behandles i det nye kommunestyret, ettersom det hele veien har vært sterk motstand fra Oppegård sin side - og at mange i Ski også har snudd i synet på planene. Vi er dessuten mange som mener at forutsetningene for motocrossbanen har endret seg etter den ble vedtatt, ved at Beredskapssenteret har kommet inn som en stor tilleggs-støykilde. Nå blir det skyting og helikoptertrafikk på den ene siden og støy fra motocrossykler 125 dager i året på den andre siden. Hyggelige fremtidsutsikter for boligområdene omkring og turopplevelser i Sørmarka!

De av oss som har bodd tett inntil E6 siden den kom i 1981, vet at den jevne susen fra en motorvei tolereres på en helt annen måte enn lydbildet fra motorsykler. Det er langt mer plagsomt hørbart og dermed helsebelastende. Det er et tankekors at Venstre vil legge ned skytebanen på Kurud, men er samtidig det fremste talspartiet for en langt mer støyende motocrossbane. For folkehelsen - for beboere og turgåere i og omkring "hundremeterskogene" - er minst mulig støy det viktigste miljøelementet.

Spørsmål 51: Hvilke politiske partier i Nordre Follo vil kjempe for å få omgjort vedtaket om å etablere motocrossbanen i Assurdalen?

Dette største miljøinngrepet i den nye kommunen - sammen med Beredskapssenteret - bør bli et viktig spørsmål for alle miljøbevisste velgere. 

Les også: Motorcrossbanen kommer!

Demokrati og medvirkning i Nordre Follo

Snakk med ordføreren

Har du noe du gjerne skulle ha snakket med ordføreren om? Benytt sjansen når ordfører Hanne Opdan er på besøk i biblioteket på Kolbotn lørdag 1. februar. Eventuelt kan du be ordføreren om taletid i kommunestyret, men husk at offentlig spørretid må meldes inn skriftlig fire arbeidsdager før møtedagen. Les hele saken

Nyheter Sofiemyr skole

Skal lete mer etter fuktskader

– Det pågår kontinuerlig tiltak for å håndtere avvikene på Sofiemyr skole, men siden det ikke er klare indikasjoner for hvor problemene ligger, må vi gjøre utvidede bygningstekniske undersøkelser som å åpne opp bygningsmassen i de aktuelle områdene for å lete etter mulige kilder til muggsopp, sier virksomhetsleder for byggdrift i Nordre Follo, Hogne Haug. Les hele saken

Nyheter Prosjektet "Sommerjobb til ungdom i Nordre Follo"

Vil skaffe sommerjobb til ungdom

– Vi ser for oss at mellom 100 og 150 ungdommer i Nordre Follo trenger og ønsker seg sommerjobb i år og i årene fremover. Uten aktiv bidrag fra næringslivet i Nordre Follo krever det et årlig kommunalt budsjett på mellom 3 og 4 millioner kroner, sier nestleder i Oppegård Røde Kors, Bernd Gutbier (66) fra Kolbotn. Les hele saken

Til toppen