ENGASJERER SEG: Sverre Landmark har sendt inn et innspill på oppslaget om det nye, planlagte høyhuset på tomten der Foss & Co ligger i Kolbotn sentrum i dag.
Debatt
ENGASJERER SEG: Sverre Landmark har sendt inn et innspill på oppslaget om det nye, planlagte høyhuset på tomten der Foss & Co ligger i Kolbotn sentrum i dag. (Bilde: Finn Ståle Felberg)

Drabantby eller by på Kolbotn?

Kolbotn sentrum trenger mer folk til å bruke tilbudene, og til å skape det attraktive småbylivet.

Forrige utgave av Oppegård Avis hadde en illustrasjon som viste hvordan en grunneier i sentrum tenker å bebygge sin tomt. Overskriften «Planlegger nytt høyhus» er illustrert med noe som ligner på en gammeldags blokk.

Dette får meg og sikkert de fleste andre også, til å tenke: Skrekk og gru. Dette er et enkeltstående hus som bærer preg av at arkitekten har fått beskjed om å tegne noe som gir størst mulig økonomisk gevinst. Ved å fremme et slikt forslag, oppnår grunneier og megler kanskje å skape debatt, men hva tenker grunneier at dette nybygget skal bidra med? Hva kan et slikt hus gi til omgivelsene, til Kolbotn sentrum?

Det ser nemlig ut til at de fleste er enige om at Kolbotn bør utvikle seg og at det er bra å bygge flere boliger og andre funksjoner, og styrke eksistensgrunnlaget med flere mennesker som handler og bruker tilbudene. Men det å eie en slik tomt og kunne oppføre noe på denne, innebærer et stort ansvar. Bygget skal stå i kanskje hundrevis av år, og prege omgivelsene til folk på stedet. Skissen som er avbildet i avisen viser et hus som mer gir oss assosiasjoner til drabantby enn til en moderne småby.  

 Klikk her for å lese mer om saken på oavis.no

IKKE SMÅTTERIER: Dersom planene går gjennom, vil en ny høyblokk på ni etasjer ruve der Eiendomsmegler Foss & Co ligger i dag.
IKKE SMÅTTERIER: Dersom planene går gjennom, vil en ny høyblokk på ni etasjer ruve der Eiendomsmegler Foss & Co ligger i dag. Foto: Jonas Reines og Anders Nordheim Dahl


Kolbotn har et velfungerende sentrum med Kolbotn Torg som kjerne, men har fortsatt ikke bestemt seg helt for hva stedet skal være. Som de fleste lignende steder har Kolbotn sentrum har blitt til over lang tid, og preges av det på godt og vondt. Årsaken er at sentrum mangler bypreg, her har nesten hvert nytt hus blitt bygget  uten sammenheng med nabohusene.  

Identitet og stolthet

Ambisjonen må være at Kolbotn skal ligne en liten by, og at fremtidige bygg skal ta Kolbotn fra å være en samling av frittstående hus med høyst blandet kvalitet, til å bli et attraktivt sentrumsområde som innbyr til opphold, til rekreasjon, opplevelser, arbeid og handel. Og  som gir innbyggerne identitet og stolthet: «Dette er vårt sentrum; her hører vi hjemme, vi bruker tilbudene, og vi er stolte av Kolbotn».

Vi må begynne å ta ordet «by» i vår munn. Mange liker å si at vi skal bygge med urbane kvaliteter, og det er egentlig å bygge by. Vi må slutte å snakke om blokker, for vi skal dyrke sammenhengene og helheten. Kolbotn sentrum trenger mer folk til å bruke tilbudene, og til å skape det attraktive småbylivet. Dette taler for å bygge høyt der det passer, og det passer kanskje her. Jeg mener selv at det gamle mantraet om at «intet hus my bli høyere enn rådhuset», må skrinlegges.

Bygg rådhuset om til boliger, eller riv det. Bygg et nytt! Som gjerne har etpar etasjer til, men som på gateplan har utadvendte kommunale funksjoner som «butikker» mot byen.

 Må snakke sammen

Grunneierne i sentrum må snakke sammen, de må møtes, og forstå at det må samarbeides om å utvikle Kolbotn med høy kvalitet på form, materialer og alt som preger gatene og rommene. Dette vil gjøre Kolbotn til et enda mer attraktivt sted, og vil øke verdiene for alle, inkludert grunneiernes økonomiske verdier.  

 Jeg har full tillit til at planavdelingen i Oppegård kommune lager en sentrumsplan som er moderne, og som legger opp til et sentrumsområde som de fleste vil finne attraktivt. Kommunen trenger drahjelp, og gjerne utfordringer, men de må være konstruktive. Det siste Kolbotn trenger, er et nytt hus som er seg selv nok. Hvorfor skal noen si ja til å bygge drabantby her?

PS: Hva synes du om dette? Send oss et innspill og delta i debatten. Du kan skrive inntil 3000 tegn og sende til debatt@oavis.no. Fullt navn kreves

Nyheter Tussetjern

Gir ny badebrygge med stupebrett til kommunen

Tre private initiativtakere har i samarbeid med Langhus Velforening igangsatte et prosjekt og en vippsaksjon for å få på plass en sårt etterlengtet badebrygge med stupebrett og stige i Tussetjern. Les hele saken

Nyheter Politiet advarer

«Kyss skoen min ellers får du bank»

I vårt politidistrikt har det i det siste vært flere hendelser hvor ungdom utsetter andre ungdom for vold. Nettpatrulje i Øst politidistrikt har i dag publisert et innlegg hvor en av politibetjentene forteller om et slikt oppdrag vedkommende var på i forrige uke. Les hele saken

Til toppen