SUKSESS: Julianne Cornelia Ofstad,
2. nestformann i Akershus FpU, mener fraværsgrensen har vært en suksess.
Debatt
SUKSESS: Julianne Cornelia Ofstad, 2. nestformann i Akershus FpU, mener fraværsgrensen har vært en suksess. (Oppegård Avis)

– Elevorganisasjonen må ta av skylappene

– Fraværet har stupt siden fraværsgrensen ble innført, sier Julianne Cornelia Ofstad, 2. nestformann i Akershus FpU, i dette leserinnlegget.

20.november sa Elevorganisasjonens leder Rahman Chaudhry at fraværet i norske skoler stuper fordi elevene ”piskes til å komme på skolen”. Etter hvert som de gode effektene av fraværsgrensen avdekkes er det tydelig at fraværsgrensens kritikere blir stadig mer desperate etter å komme med argumenter. Fraværsgrensen fungerer, men den må forbedres.

Fraværet har stupt 

Fraværet har stupt siden fraværsgrensen ble innført. For første gang er fraværet lavere på yrkesfag enn på studieforberedende linjer. I arbeidslivet ville aldri 10% ugyldig fravær blitt godtatt, det bør det heller ikke på skolen. Å møte opp på skolen forbereder elevene til arbeidslivet. Det er ikke til å legge skjul på at mye av fraværet som har gått ned har vært skulk. Fraværsgrensen rammer kun skulk, ikke sykdom.

Les også: – Fraværsgrensen er super!

Fraværsgrensens motstandere forstår ikke at psykiske lidelser er gyldig fraværsgrunn. Chaudhry påstår at fraværsgrensen går på bekostning av de aller svakeste elevene, men overser at det er nettopp blant disse elevene fraværet har gått mest ned for. Faktisk kan fraværsgrensen være med på se de elevene som har problemer. Skolen kan ikke hjelpe noen som ikke møter opp.

Må forbedres 

VIL FORBEDRE: Julianne Cornelia Ofstad og fremskrittspartiet mener helsesøstre skal kunne gi dokumentasjon på gyldig fravær.
VIL FORBEDRE: Julianne Cornelia Ofstad og fremskrittspartiet mener helsesøstre skal kunne gi dokumentasjon på gyldig fravær. Bilde: Pressefoto

Men selv om fraværsgrensen har fungert så må den forbedres. Stadig flere fastleger forteller om ungdom som trenger legeerklæring for omgangssyke eller forkjølelse, noe som fører til mindre tid til å behandle andre pasienter.

Les også: AUF-Mani valgte Kolbotn

Derfor mener Fremskrittspartiet at helsesøstre skal kunne gi dokumentasjon på gyldig fravær. Slik tar ikke elevene plass på legekontorene og slipper å betale for legeerklæring. I tillegg bør obligatorisk kjøreopplæring regnes som- gyldig fraværsgrunn, da dette som regel foregår på dagtid og det er vanskelig å unngå at dette går utover skoletiden. Til slutt ønsker FrP å utvide kvoten for politisk fravær fra 10 til 20 dager. Det gjør det lettere for elever å delta i organisasjonsarbeid.

En suksess 

Noe av det viktigste er at skolen blir en plattform som motiverer til læring. Derfor er jeg stolt av at regjeringen har satset stort på etter- og videreutdanning av lærere og gjort et stort løft for elever på yrkesfag. Stadig færre elever får strykkarakter i enkeltfag og dropout-tallene har ikke økt.  Alt dette tatt i betraktning, må man kunne påstå at fraværsgrensen har vært en suksess, og jeg håper at dette er en praksis vi vil fortsette med i årene som kommer, dog med de rette justeringene.

Til toppen