KOLBOTN SVØMMEHALL + BOLIGER: Her kan du se Kolbotn svømmehall omringet av mange nye boliger. Du kan også se et flytende badebasseng på Kolbotnvannet. Den kommunale tomten sør for svømmehallen skal også transformeres til boliger (dette feltet er dessverre ikke synlig på illustrasjonen).

Debatt Kampen for Generasjonsparken

KOLBOTN SVØMMEHALL + BOLIGER: Her kan du se Kolbotn svømmehall omringet av mange nye boliger. Du kan også se et flytende badebasseng på Kolbotnvannet. Den kommunale tomten sør for svømmehallen skal også transformeres til boliger (dette feltet er dessverre ikke synlig på illustrasjonen). (Illustrasjon: Sweco/Ola Roald Arkitekturnfo)

Er det virkelig slik vi vil ha det?

"Politikerne har vedtatt nedbygging av Generasjonsparken, men det er ikke slik VI vil ha det!" skriver Gunnar Sveen i sitt leserinnlegg.

Områdeplanen for Kolbotn sentrum innebærer en fortløpende blokkbebyggelse fra jernbanebrua i nord til Storebukta i sør og med svært begrenset grøntareale mot Kolbotnvannet – 20 meter hvorav 5 meter utgjør kantvegetasjon.

Jens Nordahl (MDG) stilte i våres spørsmål om hva som var 200 meter langt, 40 meter bredt og 15 meter høyt, hvilket var svømmehallen og Kolben – også kalt «støymuren til Ap»?

Beklager, Jens, det er verre enn som så – lengden blir nå 575 meter og foreløpig er høyden 20 meter (se bildet).

 

Les gjerne nok en gang hele hans innlegg om dette og annet vettug i Oppegård Avis.

Bredden – ja den øker også

Vi har allerede fått Storebukta som er under oppførelse mot jernbanen, og nå foreligger det så forslag til reguleringsplan for Veslebukta – de tre blokkene til høyre med bakenforliggende rekkehus – som mister kveldssolen før klokken 18:00 ved jevndøgn ifølge soldiagrammene.

Ikke bare én – men to broer over Veslebukta

Gangbro over til Båtsleppa burde av visuelle årsaker vært tatt med i denne planen for Veslebukta. Den kommer i så fall i bukta til høyre for blokkene og vil bli svært dominerende.

Den broen er ikke med i denne planen, men det bør kreves at den innarbeides allerede nå dersom den skal bygges.  Hvilket etter vår oppfatning ikke bør gjøres av så vel estetiske som økonomiske årsaker. 

I tillegg inneholder områdeplanen ytterligere en bro over vannet lenger ut i bukta – forstå det den som kan.  I sum antas dette å ville koste 50 millioner kroner. Det er halvparten av hva man mener å få for Generasjonstomta.

Tangen er ment å skulle vise litt av det opprinnelige Kolbotn. Kan man da ikke også la beboerne der beholde sin strandsone – ingen bro eller flytebrygger utenfor Tangen?

Og langs «boardwalks» anlegger man benker og driver skjøtsel av vegetasjon?

Har noen fra kommunen tatt seg en tur og sett på det man allerede har av sådant? Herunder også det installerte pumpesystemet som ikke har vært i drift på flere år? Eller har noen spurt dagens Tangen-beboere om bjerker som råtner og må fornyes, og nødvendigheten av stabil vannstand i Kolbotnvannet? 

Samlet reguleringsplan for feltene BT3 og BT4 til høsten

Terrenget i strandsonen synker ikke bare foran Kolben. Og man gir seg ikke med det.

Administrasjon i Oppegård meddeler nå at de vil fremme en samlet reguleringsplan for feltene BT3 og BT4 i Veslebukta (det vil si fra og med Generasjonsparken og til Th. Hansens vei) i løpet av høsten.

      Hva risikerer man da?

  • En utsettelse av svømmehallen – det håper vi på.
  • Et utebasseng til noen millioner – blir nok dyrere enn plastskøytebanen.
  • At svømmehallen i BT3 og boligene i BT4 bytter plass?  Det er bedre grunn for svømmehall der – tror man kanskje?
  • 8 meters byggegrense mellom svømmehallens boligdel og den massive boligblokken sør for denne?

Anleggsperiode for disse tre feltene antas å bli 5 til 10 år. Ting tar tid!

Tåler vi det? Og vil kvikkleiren flyte – ras – én eller flere ganger i løpet av disse årene?  Det har skjedd ved hvert byggeprosjekt så langt – også på denne siden hvor prosjekt Veslebukta planlegges. 

Nei – vi vil beholde Generasjonsparken slik den er i dag.

Og vi markerer dette ved å stemme på de sentrums-/partiene som programfester å bevare denne.

Nyheter VA-anlegg på Svartskog

Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Det kommunale vann- og avløpsanlegget, som bygges nå fra Hvervenbukta i Oslo og til og med Bålerud, er beregnet til å koste betydelig mer enn for fem år siden. Sjekk hvem som skal betale for investerings- og merkostnaden for dette prosjektet. Les hele saken

Debatt Kommunevåpen: Havreakset vs. salamanderen

Salamanderen som Nordre Follos kommunevåpen?

"Det ville vært som et lite julemirakel om Salamanderen – folkets favoritt – gjenoppstod fra de døde og likevel ble Nordre Follos kommunevåpen", skriver kommunestyrerepresentant for MDG i Nordre Follo, Jens Nordahl, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Kommunesammenslåing om 22 dager

Beholder kun Vei og park på Sofiemyr – midlertidig

De kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski er på flyttefot. Ansatte i Vei og park skal fortsatt være på Sofiemyr frem til miljøstasjonen utvides om ett år, mens 22 ansatte fra Vann og avløp må flytte til Ski. Les hele saken

Til toppen