UTDYPER: Politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt!
Debatt
UTDYPER: Politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt! (Bilde: Pressebilde)

– Et utfordrende 2016 skaper muligheter i 2017

Politimester Jon Steven Hasseldal i Øst Politidistrikt skriver her om utfordringer og forventninger for 2017.

I mediene har det den siste tiden vært skrevet mye om politiet i vårt distrikt. Særlig har en intern arbeidsrapport om fordeling av personellressursene fått mye oppmerksomhet. Ved flere anledninger har både ansatte i politiet og ordførere kommet på banen. Bekymring for om politiet klarer å levere det samfunnet krever av oss ser ut til å være fellesnevneren.

Her er noen oppklaringer

Jeg vil i den anledning få komme med noen oppklaringer. Det er viktig å huske at det siste året handler om to forskjellige prosesser i politiet. Den ene prosessen er utrullingen av Nærpolitireformen som startet i fjor og som fortsetter frem mot 2020. Den andre prosessen er den økonomiske utfordringen Øst politidistrikt har hatt i 2016.

MANGE UTFORDRINGER: Her ser du politihuset i Ski. Politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt forteller litt mer om mange av utfordringene og gledene her i dette innlegget.
MANGE UTFORDRINGER: Her ser du politihuset i Ski. Politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt forteller litt mer om mange av utfordringene og gledene her i dette innlegget. Foto: Anders Nordheim Dahl

Hovedintensjonen bak Nærpolitireformen er å sørge for at Norge har et politi som i større grad møter fremtidens utfordringer.

For å få til det må vi jobbe smartere. Vi skal innføre nye arbeidsprosesser, bedre læring og deling av beste praksis, økt bruk av teknologi, mer spesialisert kompetanse og robuste fagmiljøer. Politiarbeid på stedet, etterforskningsløftet og digitale aktorater er viktige tiltak for å utvikle politiet.

Det koster

Utvikling av norsk politi koster, men er helt avgjørende for at vi skal lykkes med å sørge for at politiet er rustet for fremtiden. Som politimester ser jeg at det er områder hvor vi i politidistriktet ikke greier å oppfylle forventningene og kravene som er satt til oss i dag.

Øst politidistrikt har i 2016 vært gjennom et meget krevende år økonomisk. Vi startet med et betydelig merforbruk på 14 millioner kroner som politidistriktet dro med seg fra 2015 da det ennå var tre politidistrikter.

I tillegg fikk vi i likhet med de andre politidistriktene strammere økonomiske rammer. Dette medførte at vi måtte ta ned bemanningen, samtidig som vi gjennomførte første del av reformen med det merarbeidet det medførte for de ansatte.

Stolt over medarbeiderne

Jeg er derfor ekstra stolt over innsatsen medarbeiderne la ned for innbyggerne og politidistriktet i fjor.

MANGE OPPGAVER: Lokalpolitiet har mye å håndtere og arbeide med hvert år.
MANGE OPPGAVER: Lokalpolitiet har mye å håndtere og arbeide med hvert år. Foto: Yana Stubberudlien

Jeg vet at det har kostet å ikke få erstattet når noen har tatt permisjon eller har vært opptatt med endringsprosessen, samtidig som bemanningen helt nødvendig ble tatt ned av økonomiske årsaker.

Reduksjon i bemanningen over hele distriktet og andre tiltak har ført til at vi går inn i et nytt år med et lite pluss. Det står det stor respekt av. Hele distriktet har bidratt til fellesskapet og gjennomført en økonomisk snuoperasjon.

 Ser bedre ut

I 2017 ser dermed økonomien bedre ut. Øst politidistrikt er i disse dager i dialog med Politidirektoratet, og det kan se ut som vi får et bedre budsjett for 2017.

UTDYPER: Politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt!
UTDYPER: Politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt! Foto: Pressebilde

Regjeringen har bevilget 295 friske millioner til politiet for å styrke driften. Det er ikke tilstrekkelig, men det er likevel et viktig bidrag for å bedre driftsbudsjettene ute i distriktene. Jeg ser ikke bort fra at vi i løpet av 2017 får mulighet til å øke bemanningen.

Nylig ble tallene for innbyggerundersøkelsen gjort kjent. Øst politidistrikt er oppe på tredjeplass i landet når det gjelder publikums tillit til politiet. 83 prosent av innbyggerne i Øst politidistrikt har tillit til politiet. Det er en økning fra 80 prosent ved forrige måling. Jeg tolker det som at politiet fortsatt har tillit i befolkingen i Øst politidistrikt.

Så er det opp til politiet å vise at vi fortjener denne tilliten også i årene som kommer.

Jeg er overbevist om at vi i politiet skal klare det med dyktige medarbeidere som har publikum i fokus og med de riktige verktøyene som Nærpolitireformen vil gi oss.

Nyheter Rådhuskvartalet

Dette mener politikerne om salget av rådhuskvartalet

Oppegård Avis har spurt lokalpolitikerne om rådhuskvartalet bør selges, ikke selges eller selges delvis, og hvilke formål rådhuset og rådhusparken kan brukes til hvis de forblir i kommunal eie. Les hele saken

Nyheter Plastisbanen på Kolbotn

– Ingen trussel for miljøet

Kjemikaliene i vedlikeholdsmidlene som kommunen bruker for å vaske og polere plastisbanen er skadelige og giftige for liv i vann, ifølge produktbeskrivelsen fra leverandøren. Kommunen skriver at midlene fortynnes i vann til en slik grad at de ikke utgjør skade for miljø. Les hele saken

Til toppen