FINALIST: Salamander var blant de fire forslagene som ble stemt frem til finalen i konkurransen om det nye kommunevåpenet til Nordre Follo kommune.

Debatt Nytt kommunevåpen

FINALIST: Salamander var blant de fire forslagene som ble stemt frem til finalen i konkurransen om det nye kommunevåpenet til Nordre Follo kommune.

– "Folkets røst" bør bestemme nytt kommunevåpen

Det er kommet signaler på at det frarådes at det brukes salamander i nytt kommunevåpen. Flertallet i folkeavstemningen støtter salamander som kommunevåpen, understreker leder av Nordre Follo SV, Anne Hilleren, i sitt leserinnlegg.

Nordre Follo SV støtter forslaget at salamander blir nytt kommunevåpen for Nordre Follo. Det var dette alternativet som fikk flest stemmer i innbyggeravstemningen.

Follo med Oppegård og Ski er et kjerneområde for store salamandere.

I Ski og Oppegård anslås det at det finnes 10.000-15.000 stor salamandere. Salamander er utrydningstruet og er fredet. Amfibiene er i global sammenheng blant de mest vanskeligstilte av alle virveldyr.

Les også: – Vi har fått inn nesten sytti forslag til kommunevåpen

Viktig med folkets røst

Innbyggerne i Oppegård ble ikke hørt i spørsmål om kommunesammenslåingen.

I motsetning til selve kommunesammenslåingen som flertallet i Oppegård var i mot, bør i hvert fall "folkets røst", som juryen var raskt enige i og som det skulle lyttes til, få bestemme kommunevåpenet for ny kommune.

– Hvis salamanderen stemmes ned er dette udemokratisk.

Anne Hilleren, leder av Nordre Follo SV

Når det er bedt om innbyggernes mening om kommunevåpen, må innbyggernes mening vektlegges.

SV stemte mot kommunesammenslåingen. Hvis salamanderen stemmes ned er dette udemokratisk.

Les også: Ett av disse tre blir vårt nye kommunevåpen

Et symbol

I forslaget fra administrasjonen heter det: "Forslag 6 Salamander fikk flest stemmer i innbyggeravstemmingen og anbefales som kommunevåpen for Nordre Follo kommune. I metallet sølv på fargen svart. Salamanderen representerer det lille og sårbare som lett kan bli oversett i den store sammenhengen. Om vi ikke tar vare på denne type dyr og tar et spesielt ansvar for dem, vil vi være årsak til at de utryddes. Salamanderen er et symbol på at vi må ta vare på og huske de mest sårbare og utsatte. Sølv på svart er hentet fra kommunevåpnene til Oppegård og Ski. Den kan også tjene som et symbol på klima og naturvern."

Dette støtter Nordre Follo SV.

Les også: – Salamander vil være perfekt

Nyheter Politiets nasjonale beredskapssenter

Inviterer nabokommunene til dialogmøte neste uke

Prosjektet med bygging av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud går mot slutten. Det nærmer seg også et nytt dialogmøte med nabokommunene. Les hele saken

Til toppen