REFSER: Varaordfører Kjell G. Pettersen (H) mener saklighetsnivået ikke er høyt nok i debatten rundt kloakken i Kolbotnvannet. 
Debatt
REFSER: Varaordfører Kjell G. Pettersen (H) mener saklighetsnivået ikke er høyt nok i debatten rundt kloakken i Kolbotnvannet.  (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Forurensing, hemmelighold og tiltak

– Det har vært et betydelig engasjement om situasjonen i Kolbotnvannet i sommer. Det er bra at mange engasjerer seg. Jeg må likevel få gi uttrykk for at det kanskje kan stilles et og annet spørsmål om saklighetsnivået, både i leserinnlegg og i redaksjonelle artikler, sier varaordfører og UMP-leder Kjell G. Pettersen, i dette leserinnlegget.

Politikerne får relevant informasjon om vassdragene våre minst én gang i året. Dette skjer gjennom en sak som legges frem for Utvalg for miljø og plan. Siste gang var i september 2017, UMP-sak 50/17. Saken består av saksfremlegg og fem omfattende vedlegg. Dette gir oss mer enn nok informasjon. Selv om det er uheldig at overvann, renset vann og kloakk renner ut i Kolbotnvannet ved store nedbørsmengder, så det det nok ikke antall liter som er det viktigste. Måling av forurensningen er viktig.

SKAPER DEBATT: Utslippene i Kolbotnvannet skaper debatt. Foto:  Synnøve Sundby Fallmyr

Les også: Så mye kloakk lekket ut fra Kolben

Ser man på måleresultatene vil man se at det er avføring fra dyr som er problemet. Oppegård Avis må jo være kjent med UMP-sak 50/17. Det blir litt merkelig når Oppegård Avis tror at politikere skal huske all informasjon de mottar, særlig når det ikke stilles relevante spørsmål.

For øvrig viser testresultatene for vannkvaliteten at vi har en positiv utvikling og at tiltakene med omfattende utskifting av rør har en positiv effekt.  Dette vil fortsette med full styrke fremover. I forbindelse med forestående utbygging på Kolbotn vil det bli foretatt rørutskifting av stort omfang. Det vil også bli foretatt andre tiltak som vil gi resultater, jf. bl.a. kommunestyrets vedtak i juni. Det er ikke riktig at kommunen nøyer seg med å vedta planer. Det iverksettes tiltak i samsvar med planene, og det vil gi resultater. Men varige resultater er ingen Quick Fix.

Nyheter Storebukta-prosjektet

– Kjører anleggsvannet fra Storebukta til Vestby

Etter krav fra Fylkesmannen ble det langvarige utslippet fra Storebukta-prosjektet til Kolbotnvannet stoppet onsdag forrige uke. Utbyggeren kjører nå anleggsvannet fra Storebukta til en lanbrukseiendom i Vestby hvor vannet oppbevares i en tett tank. Les hele saken

Nyheter Prisøkning fra 27. januar

Ruter øker billettprisene

Førstkommende søndag kommer den årlige prisendringen fra Ruter som innebærer en prisøkning på de fleste billettyper. Samtidig endres aldersgrensene for barn og ungdom slik at barn under seks år reiser gratis og ungdom betaler barnebillett frem til fylte 18 år. Les hele saken

Til toppen