REFSER: Varaordfører Kjell G. Pettersen (H) mener saklighetsnivået ikke er høyt nok i debatten rundt kloakken i Kolbotnvannet. 
Debatt
REFSER: Varaordfører Kjell G. Pettersen (H) mener saklighetsnivået ikke er høyt nok i debatten rundt kloakken i Kolbotnvannet.  (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Forurensing, hemmelighold og tiltak

– Det har vært et betydelig engasjement om situasjonen i Kolbotnvannet i sommer. Det er bra at mange engasjerer seg. Jeg må likevel få gi uttrykk for at det kanskje kan stilles et og annet spørsmål om saklighetsnivået, både i leserinnlegg og i redaksjonelle artikler, sier varaordfører og UMP-leder Kjell G. Pettersen, i dette leserinnlegget.

Politikerne får relevant informasjon om vassdragene våre minst én gang i året. Dette skjer gjennom en sak som legges frem for Utvalg for miljø og plan. Siste gang var i september 2017, UMP-sak 50/17. Saken består av saksfremlegg og fem omfattende vedlegg. Dette gir oss mer enn nok informasjon. Selv om det er uheldig at overvann, renset vann og kloakk renner ut i Kolbotnvannet ved store nedbørsmengder, så det det nok ikke antall liter som er det viktigste. Måling av forurensningen er viktig.

SKAPER DEBATT: Utslippene i Kolbotnvannet skaper debatt. Foto:  Synnøve Sundby Fallmyr

Les også: Så mye kloakk lekket ut fra Kolben

Ser man på måleresultatene vil man se at det er avføring fra dyr som er problemet. Oppegård Avis må jo være kjent med UMP-sak 50/17. Det blir litt merkelig når Oppegård Avis tror at politikere skal huske all informasjon de mottar, særlig når det ikke stilles relevante spørsmål.

For øvrig viser testresultatene for vannkvaliteten at vi har en positiv utvikling og at tiltakene med omfattende utskifting av rør har en positiv effekt.  Dette vil fortsette med full styrke fremover. I forbindelse med forestående utbygging på Kolbotn vil det bli foretatt rørutskifting av stort omfang. Det vil også bli foretatt andre tiltak som vil gi resultater, jf. bl.a. kommunestyrets vedtak i juni. Det er ikke riktig at kommunen nøyer seg med å vedta planer. Det iverksettes tiltak i samsvar med planene, og det vil gi resultater. Men varige resultater er ingen Quick Fix.

Nyheter VA-anlegg på Svartskog

Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Det kommunale vann- og avløpsanlegget, som bygges nå fra Hvervenbukta i Oslo og til og med Bålerud, er beregnet til å koste betydelig mer enn for fem år siden. Sjekk hvem som skal betale for investerings- og merkostnaden for dette prosjektet. Les hele saken

Debatt Kommunevåpen: Havreakset vs. salamanderen

Salamanderen som Nordre Follos kommunevåpen?

"Det ville vært som et lite julemirakel om Salamanderen – folkets favoritt – gjenoppstod fra de døde og likevel ble Nordre Follos kommunevåpen", skriver kommunestyrerepresentant for MDG i Nordre Follo, Jens Nordahl, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Kommunesammenslåing om 22 dager

Beholder kun Vei og park på Sofiemyr – midlertidig

De kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski er på flyttefot. Ansatte i Vei og park skal fortsatt være på Sofiemyr frem til miljøstasjonen utvides om ett år, mens 22 ansatte fra Vann og avløp må flytte til Ski. Les hele saken

Til toppen