REAGERER: Heidi Tomten er engasjert i saken rundt beredsskapssenteret på Taraldrud.
Debatt
REAGERER: Heidi Tomten er engasjert i saken rundt beredsskapssenteret på Taraldrud. (Bilde: Yana Stubberudlien og JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS.)

– Fra «Skolen i skogen» til «Skolen i skuddlinjen»

– Vi snakker om uforutsigbar og uregelmessig impulsstøy fra skyting, sprenging og helikopter, skriver innsender av dette innlegget.

Oppegård kommune sør for Oslo er en av landets tettest befolkede kommuner. Kommunen er i vekst og det fortettes og bygges i høyt tempo.

Heldigvis for Oppegård så har vi både fjorden i vest og marka i øst, så det er mulig å finne rom for avkobling og ro.

Ro?

Politiets beredskapssenter skal etableres 1 km fra tettbygd strøk. Det skal opprettes utendørs skytebaner og SIBO-anlegg til øving på strid i bebygde områder. I forslag til reguleringsplan for beredskapssenteret står det at støy vil ha store konsekvenser for friluftsområdene og gi redusert friluftsopplevelse i de berørte områdene.

Vi snakker om uforutsigbar og uregelmessig impulsstøy fra skyting, sprenging og helikopter. Skuddmengden tilsvarer 300 skudd i timen og opp mot 1.000 skudd i timen ved høy aktivitet.

Les også: – På tide å våkne!

Dersom politiet får det som de ønsker vil støy fra eksplosiver tillates med overskridelser på inntil 10 dB over grenseverdiene for maksimalhøyde mellom kl. 10-14 inntil tre dager i uken. Så lenge tidsbegrensningene overholdes vi det altså fortsatt oppleves som rolig i skogen når folk flest har fri.

PS! Saken fortsetter under bildet!

 

SLIK KAN DET BLI: Dette er et oversiktsbilde som viser hvordan anlegget kan bli seende ut fra luften, sett fra sør.
SLIK KAN DET BLI: Dette er et oversiktsbilde som viser hvordan anlegget kan bli seende ut fra luften, sett fra sør. Foto: JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS.

 

Eller?

Er barna glemt? Mens de voksne reiser hjemmefra for å jobbe andre steder, etterlates barna i krigssonen. Hele seks skoler og barnehager med over 2000 barn vil få sitt nærmiljø ødelagt av støy.

Tårnåsen skole, "Skolen i skogen", ligger 1 km fra der beredskapssenteret skal bygges. Skogen mellom skolen og beredskapssenteret benyttes aktivt i undervisningen. Dette vil ikke lenger være mulig fordi det er nettopp i skoletiden at støyen fra beredskapssenteret er mest intens.

Les også: Slik blir politiets nye beredsskapssenter

Mange barn opplever lyden av skudd, eksplosiver og helikopter som skremmende. Tårnåsen skole har en egen velkomstklasse med barn som kan ha opplevd krig før de kom til Norge.

Denne klassen kan selvfølgelig flyttes til et annet sted fordi vi ikke kan la de mest sårbare elevene gå på «Skolen i skuddlinjen» - men er dette en god løsning? Hva med de andre barna?

PS! Saken fortsetter under bildet!

 

SKOLEN I SKOGEN: Mange på Tårnåsen frykter et støyinferno når beredsskapssenteret står klart til bruk.
SKOLEN I SKOGEN: Mange på Tårnåsen frykter et støyinferno når beredsskapssenteret står klart til bruk. Foto: Yana Stubberudlien

 

Hvorfor?

Hva er årsaken til at man på tross av all sunn fornuft velger å legge Politiets beredskapssenter både innenfor markagrensen og bare 1 km fra et av landets mest tettbygde områder?

I forslag til reguleringsplan kommer Justis- og beredskapsdepartementet selv med alle grunnene til at den planlagte lokaliseringen ikke er egnet på grunn av støyproblematikken.

Les også: – Hvem ivaretar barna?

Det er nok av plass ellers i landet der helikopterstøy, skyting og bruk av eksplosiver ikke vil ha så store konsekvenser for folk.

Hvor er Kunnskapsministeren, Helseministeren og Barne- og likestillingsministeren i denne saken? Hvordan kunne politikerne i Ski gå med på dette?

PS! Saken fortsetter under bildet!

 

SKOGEN: Dette er skoglinjen fra Taraldrud mot Tårnåsen - sett fra fugleperspektiv.
SKOGEN: Dette er skoglinjen fra Taraldrud mot Tårnåsen - sett fra fugleperspektiv. Foto: Anders Nordheim Dahl

 

Er dette greit?

Ikke?

1. På www.beredskapssenter.regjeringen.no kan alle som ønsker det lese mer om planene og avgi høringsuttalelse innen 22. juni.

2. Støtt kravet om at utendørs skytebane og SIBO-anlegg (Strid i bebygd område) legges lengre unna skoler, barnehager og bebyggelse: http://www.underskrift.no/vis/6679

3. Lik Facebook-gruppen «Ikke bryt markagrensen på Taraldrud - Nei takk til beredskapssenteret»: https://www.facebook.com/Taraldrud/

BRUK MULIGHETEN!

FRA FUGLEPERSPEKTIV: Taraldrud sett fra fugleperspektiv. Her kommer beredskapssenteret.
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Taraldrud sett fra fugleperspektiv. Her kommer beredskapssenteret. Foto: Anders Nordheim Dahl
Til toppen