DEBATT: Freidighetens nådegave
Debatt

Freidighetens nådegave

Over flere spalter av Oppegård Avis står Arbeiderpartiet frem og vil bygge lokalsykehus på Rosenholm.

Saken presenteres som om dette er partiets eget påfunn. Det er Helse Sør-Øst som har antydet at et nytt lokalsykehus kan legges til Oslo syd eller Oppegård. Ordfører Thomas Sjøvold pekte i et brev til Helse Sør-Øst allerede i 2015 på Rosenholm som et aktuelt tomtealternativ.   Men at Arbeiderpartiet støtter tanken om at et eventuelt lokalsykehus her, er utmerket.

 Men da fortoner det seg mer enn merkelig at det samme Arbeiderpartiet – dagen før sykehussaken kom på trykk – stemte mot et forslag om å omregulere Rosenholm Parkering til formål næring/tjenesteyting. En slikt formål er nettopp det som skal til for å kunne legge et eventuelt fremtidig sykehus hit. Arbeiderpartiet stemte for å opprettholde formål parkering. Det er vel neppe et Drive In-sykehus partiet har hatt i tankene?

 For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at det området som er omregulert, er det som i dag benyttes til bussparkering. Dagens innfartsparkering ligger i Oslo.

Tvillingbyene Kolbotn og Ski

Hvor lenge skal det få være sånn?

"Jeg lurer på om ordfører Hanne Opdan og varaordfører Hans-Martin Enger har sett hvordan Jan Baalsruds plass ser ut i dag, med buskene som er ustelt og nesten fire meter høye", skriver leser Anne Elisabeth Henriksen fra Kolbotn. Les hele saken

Gjersjøelva natur- og kulturpark

Ferdig med restaureringen av ruinene etter Stubljan

Gjersjøelva natur- og kulturpark fikk i 2018 en halv million kroner av Sparebankstiftelsen til restaurering av ruinene etter en nedbrent herregård ved Hvervenbukta. Det har vært et utfordrende arbeid å bygge opp muren på nytt. Frank Westgaard fra Svartskog har gjort et formidabelt arbeid. Sjekk resultatet! Les hele saken

Til toppen