KRITISK: Innsender av dette debattinnlegget, Jarle Ørnebo, er kritisk til kommunens håndtering av mobbing,.
Debatt
KRITISK: Innsender av dette debattinnlegget, Jarle Ørnebo, er kritisk til kommunens håndtering av mobbing,. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

– Ikke «kødd» med barna våre, Oppegård kommune!

– Det er mer mobbing på skolene i Oppegård enn gjennomsnittet. Jobben som gjøres er ikke god nok, mener Jarle Ørnebo.

Fylkesmannen har avdekket alvorlig rutinesvikt/lovbrudd. Dette er ikke fulgt opp tilstrekkelig. Kommunen har blitt ilagt foretaksbøter og nekter å betale.

For å tildekke dette faktum mottok alle foreldrene i Oppegård et brev om status på deres arbeid for å sikre et psykososialt miljø.

Arrogant

Brevet er intetsigende, arrogant, blottet for konkrete tiltak, og inneholder opplisting av begreper over gamle program som ikke virker.

Mens vi som foreldre opplever at skolene gjør hva de kan for å lykkes på flere nivåer, møter vi en rådmann, ikke ordfører eller skolesjef, som opplagt behandler foreldre som annenrangs borgere.

Les også: Fortsatt høye mobbetall

Det er helt uinteressant å revidere en handlingsplan når planen i seg selv ikke fører til konkrete tiltak. 

Kommunen skjønner opplagt ikke utfordringene vi har med bruk av stoff, distribusjon av «nudes» og pornografi på sosiale medier, selvskading, krenkende snapper og ulik adferd som fører til ekskludering av enkeltindivider. Kommunen har ikke satt et eneste ord på utfordringene.

Følges ikke opp lenge nok

En nylig rapport fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet viser at unge som har blitt utsatt for mobbing følges ikke opp lenge nok. Brevet fra rådmannen sier ingenting om prosessene fra avdekking til oppfølging.

KOLBOTN SKOLE: Dette er en av skolene i vår kommune. Bildet er kun et illustrasjonsfoto.
KOLBOTN SKOLE: Dette er en av skolene i vår kommune. Bildet er kun et illustrasjonsfoto. Foto: Yana Stubberudlien

Det er helt uinteressant at Oppegård kommune gjør mye. Det er er ikke bra nok. De investerer mye og de besitter kompetanse. Men det betyr absolutt ingenting når det ikke fungerer.  Det hjelper ikke å ha kompetanse når jobben som gjøres er for dårlig.

Les også: – Vi voksne er mobbere også

Mobbeknapp på en nettside er en selvfølgelighet. Det viktigste er hvordan den håndteres og om den gir resultater i form av redusert mobbing eller krenkende adferd.

Ambulerende kompetent team forteller ikke foreldrene at barna våre blir ivaretatt. Miljøarbeiderne har vist at det er de ressursterke barna som har mest nytte av, og en lovpålagt 20 % sosiallærer er lite å skryte av.

 Skattepenger på rettstvister

Oppegård kommune har i stedet for å beklage sin rutinesvikt og betale sine bøter, valgt å gå rettens vei for å vise sin rett! Fremfor å fokusere på de utfordringene vi står overfor, brukes våre skattepenger på rettstvister. 

Ettersom knapt en eneste politiker i Oppegård har barn i Oppegård-skolen har de tydeligvis ingen kunnskap om hva den administrative ledelsen gjør i skolepolitikken. 

Som foreldre har vi et stort ansvar for å gå i dialog med foreldrekollegiet, dele kunnskap og selv iverksette målrettede tiltak. Dette kunne vi gjort sammen med kommunen og i den enkelte skolen. I stedet møter vi en rådmann som ber oss ta det med ro med «vas».

Les også: Møt A-team

Som en forelder, med slik hard kritikk, bør en også være tøff nok til å komme med forslag. Skal vi til bunns i et problem, og virkelig ønske å løse det, må vi være tøffe nok til å gå så langt som nødvendig. Av delvis dokumenterte og udokumenterte resultater fra andre eksempler er det mange tiltak som ikke er forsøkt.

PS! Saken fortsetter under bildet!

KRITISK: Innsender av dette debattinnlegget, Jarle Ørnebo, er kritisk til kommunens håndtering av mobbing,.
KRITISK: Innsender av dette debattinnlegget, Jarle Ørnebo, er kritisk til kommunens håndtering av mobbing,. Foto: Anders Nordheim Dahl

 Transparent

Skoler uten lærerværelse blir mer transparent. Lærere er ute med elevene hele tiden, ønsker hverandre velkommen og farvel ved start og slutt. Alle miljøarbeidene-ressurser bør overføres til helsesøster og hennes team. Regelmessig oppmøte for alle elever hos helsesøster for psykososial samtale gir effektiv kartlegging. Dette er den eneste instansen som har taushetsplikt og kan varsle andre kompetente organer for bistand og tiltak. En økt satsing på trivselsteam og mobbeteam er det tiltaket som virker for å avdekke krenkende adferd.

Bruk av narkohunder bør brukes på ungdomskoler for å avdekke og forhindre oppbevaring av narkotika. Mobbing og rus har en sammenheng.

Les også: – Eventyrets bakside

Åpen bruk av foreldrekontaktlister og pålagt varsling ved observasjon av tvilsom adferd kan innføres og læres. I dag er ikke slik samhandling åpen eller tillat. 

Viten om utfordringen

En aktiv politisk ledelse som har møteplikt på Oppegård kommunes foreldreutvalg kunne vært innført.  En aktiv kommuneadministrasjon som inkluderer foreldreutvalg i skolepolitikken som et høringsorgan har heller aldri vært noe tema.

GREVERUD SKOLE: Detter er en av kommunens skoler. Bildet er kun et illustrasjonsfoto.
GREVERUD SKOLE: Detter er en av kommunens skoler. Bildet er kun et illustrasjonsfoto. Foto: Yana Stubberudlien

Vi trenger en kommune som vet at vi har en utfordring, og samarbeider med skolen og foreldrene. Det finnes ikke noe slikt i dag.

Det er foreldrene som bestemmer og det er politikerne som kan gjøre noe. Og så er det kommuneadministrasjonen som iverksetter og hjelper den enkelte skole. 

Først når kommunen skjønner sin rolle, kan vi iverksette tiltak som virker!  

PS! Hva mener du om saken? Send et innlegg på inntil 5000 tegn til debatt@oavis.no. Send gjerne med et bilde av deg selv. Fullt navn påkreves.

Nyheter Protestaksjon mot fjerning av busslommer

– Forventer at galskapen i Sønsterudveien stopper så snart som mulig

Nå har Eirik Storjordet (71) fra Kolbotn levert inn en bunke med over 600 underskrifter fra innbyggerne som ønsker å stoppe fjerning av busslommene i Sønsterudveien og Kongeveien. Både kommuneledelsen, fylkesordføreren og samferdselsministeren er nå informert om protestaksjonen i Oppegård. Les hele saken

Nyheter Rådmannens budsjettforslag

– Hva skal kirken bruke alle disse millionene til?

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra lesere etter saken om rådmannens forslag om kutt innen kultur, samtidig som det foreslås å bevilge rundt 100 millioner kroner til kirken i planperioden 2020-2023. Det viser seg at mesteparten av det kommunale tilskuddet til kirken er til å dekke lønnsutgifter. Les hele saken

Til toppen