SKAL FORTETTES: Mandag kveld blir en spennende dag for alle som er opptatt av utviklingen av Kolbotn sentrum. Da skal kommunestyret si ja eller nei til sentrumsplanen.
Debatt
SKAL FORTETTES: Mandag kveld blir en spennende dag for alle som er opptatt av utviklingen av Kolbotn sentrum. Da skal kommunestyret si ja eller nei til sentrumsplanen. (Bilde: Yana Stubberudlien)

– Ingen menneskerett å bo i Kolbotn sentrum!

– Debatten om sentrumsplanen for Kolbotn har for lengst satt fyr i folket. Og bra er det, skriver innsender i dette debattinnlegget.

Debatten om sentrumsplanen for Kolbotn har for lengst satt fyr i folket. Og bra er det. Det er åpenbart at lokalpolitikere hengt opp i begrepet «knutepunkt-utbygging trenger sterke korrektiver, eller etterprøving av den erklærte sannhet at  jernbanens  stoppesteder er  løsning på  alle urbane utfordringer.

Tettest mulig

Tankegangen er  at tvinger  man folk til å bo tettest mulig i disse «knutepunktene» så må de  bruke kollektivtransport (jernbane). Dette er i ferd med å bli en av  tidenes største misforståelser for politikere som famler etter løsninger på  sentrumsutvikling. Bare se på den sterke motstanden i Oslo-området mot rasering av velfungerende boligstrøk fordi politikerne vil tvinge folk til å bo i stasjonsnære boliger.

Det er den samme protestbølge vi ser reise seg med stor kraft på Kolbotn.

Les også: Han tegner fremtidens Kolbotn

Du kan rett og slett ikke gjøre som i de gamle sovjet-statene der staten  bygget opp byer av blokker og beordret folk til å flytte inn. (Det skal legges til at husleien i disse byene  ikke var markedsstyrt!)

PS! Saken fortsetter under bildet

SKAL FORTETTES: Mandag kveld blir en spennende dag for alle som er opptatt av utviklingen av Kolbotn sentrum. Da skal kommunestyret si ja eller nei til sentrumsplanen.
SKAL FORTETTES: Mandag kveld blir en spennende dag for alle som er opptatt av utviklingen av Kolbotn sentrum. Da skal kommunestyret si ja eller nei til sentrumsplanen. Foto: Anders Nordheim Dahl

Overmoden

Tiden er overmoden for å ta i bruk mye mer smarte og fleksible løsninger for et tettsted som Kolbotn. Kommunen må  planlegge fremtidens Kolbotn med to klare mål.  Det første er å skape et velfungerende miljø for de som skal bo der.

Det andre er at prisen for dette må være overkommelig.  I det nåværende forslag er det tvilsomt om punkt en innfris – og helt åpenbart at punkt to ikke blir det. Overordnet dette er  klima- og miljøutviklingen.

Les også: Svømming i sentrum

Det viktigste bidrag  er å redusere presset på Kolbotn. Poenget er at alle kan ikke bo på Kolbotn – og det er en av de viktigste oppgaver å sørge for at hele kommunen tas i bruk. Oppegård kommune er en velfungerende liten kommune i flate og med svært små avstander. Av de 10.000 sysselsatte har 7000 av oss arbeidsplassen i Oslo. Kommunen må derfor  tenke fleksibelt.

PS! Saken fortsetter under bildet!

ET ALTERNATIV: Denne automatiske matebussen er ferdig utviklet og har allerede vært i Norge der den er prøvekjørt bl.a. i Oslo-området. Den kan tenkes å bli satt i prøvedrift mellom bydeler som Furuset og gamle Fornebu – helautomatisk og styrt ved hjelp av GPS-teknologi, ifølge innsender.
ET ALTERNATIV: Denne automatiske matebussen er ferdig utviklet og har allerede vært i Norge der den er prøvekjørt bl.a. i Oslo-området. Den kan tenkes å bli satt i prøvedrift mellom bydeler som Furuset og gamle Fornebu – helautomatisk og styrt ved hjelp av GPS-teknologi, ifølge innsender. Foto: Einar Sørensen

Matebusser

En viktig del av løsningen vil være   matebusser (gjerne elektriske eller med  hydrogendrift) med godt til rettelagte ruter med stor frekvens som kan kjøre  mellom knutepunkt og bo-områdene. Da kan kommunen og utbyggerne også planlegge boligutbygging på en helt annen og betydelig bedre måte enn i dag. 

Det er ikke lenge til vi får slike busser fullstendig automatiserte og uten fører, spesielt for matebuss-løsninger. Teknologien er allerede på plass og i Samferdselsdepartementet forberedes det nødvendige lovverk for innføring av automatisert transport. Bussen er allerede testet i Oslo som faktisk nå planlegger slike busser mellom bydeler! Hvorfor ikke la Oppegård bli en prøvekommune her?

Ikke hele svaret

Selvsagt er ikke dette hele svaret på smarte trafikkløsninger. Bilen er kommet for å bli, og den hører med i fremtidssamfunnet. Derfor må vi sette av parkeringsplasser for de som virkelig trenger det. Ikke vanskelig i det hele tatt. Igjen: bruk smart teknologi, smart parkering og bildeling (kompiskjøring). Det heter Intelligente Transportsystemer (ITS) på fagspråket.

Les også: Mandag skal Kolbotn sentrums fremtid besegles

For ikke å snakke om hva et samarbeid med spesielt Oslo kan føre til. Noen hundre meter nord for Kolbotn sentrum ligger Rosenholm og Holmlia. Rosenholm er en diger parkerings-plass og verdifulle arealer lite utnyttet. Dette er et område som skriker etter en utviklingsplan der vi har plass til både bedrifter og boliger i nærheten av den flotte Rosenholm jernbanestasjon.

Mangler disse perspektivene

Sentrumsplanen for Kolbotn mangler fullstendig disse perspektivene. Planen tilhører gårsdagens tenkning og undertegnede mener å ha påvist at den bryter de viktigste  regler for moderne urbanisering. I alle fall har ingen motsagt mitt innlegg om dette.

Til slutt: En takk til Oppegård Avis og  redaktør Anders Nordheim Dahl. Avisen er blitt et vesentlig pustehull i viktige debatter om bygda vår – og redaktøren viser stor vilje til å slippe oss løs i spaltene. Det er et sjeldent gode som vi må ta vare på.

Det kan vi alle sikkert være enige om.

Til toppen