BER POLITIKERNE VISE EDRUELIGHET: Innsender av dette innlegget kaster seg inn i debatten om utviklingen av Kolbotn sentrum.
Debatt
BER POLITIKERNE VISE EDRUELIGHET: Innsender av dette innlegget kaster seg inn i debatten om utviklingen av Kolbotn sentrum. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

– Jeg håper politikerne bruker sin sunne fornuft og lytter til bygdas befolkning!

– Ikke la dere overstyre av profitthungrige utbyggere, skriver innsender av dette debattinnlegget.

Boligsameiene Kolbotn Terrasse 5-7 og 17-19 sendte 13/12 i fjor uttalelse til Sentrumsplanen som ble lagt ut til offentlig høring i vinter. I vår uttalelse ga vi bl.a. uttrykk for vår bekymring over byggehøyder, spesielt for det foreslåtte signalbygget i nytt Sentrumsbygg. I forslaget til Sentrumsplanen fremgår det av reguleringsplanen, og det er også indikert i illustrasjonsplanen, et bygg på 2 – 3 tårn med en maksimal gesimshøyde opp til kt. +145 noe som tilsier et bygg på 12 – 13 etasjer (ca. 6 etg. høyere enn nåv. bygg). Et Sentrumsbygg med gesimshøyde på kt. +145 vil rage 15 m (ca. 5 etg.) over gesims-/takhøyden på de øverste blokkene i Kolbotn Terrasse!

Sperrer utsikten

Drar man rundt i Kolbotn og åsene rundt og skuer mot sentrum, vil et våkent øye raskt se at et slik bygg vil tårne seg opp og bryte horisontlinjer og sperre utsikt i flere retninger: mot Oslos fjordbasseng, mot Stangåsen, mot Kantoråsen, mot "blånene" i vest mm. Hellingene ned mot Kolbotns sentrum bør ikke brytes av høye dominerende tårnbygg. Og hva med den grønne profilen som man i alle år har fremhevet fra politisk og administrativt hold?

Les også: – Nei til flere signalbygg på Kolbotn

I beskrivelsen til planforslaget er det lagt vekt på at man må bevare de viktige aksene i sentrum som består av Kolbotn kirke, Hovedgården og Rådhuset. Hertil kan også legges Kolben med omkringliggende publikumsfasiliteter. Et Sentrumsbygg som foreslått i planene, vil etter min mening ha en motsatt effekt, nemlig virke som et stort fremmedelement som også nevnt over.

PS! Saken fortsetter under bildet

I DAG: Slik ser Kolbotn sentrum ut fra fugleperspektiv. Bildet er tatt fra Solbråtan.
I DAG: Slik ser Kolbotn sentrum ut fra fugleperspektiv. Bildet er tatt fra Solbråtan. Foto: Anders Nordheim Dahl

 – Feil om signalbygg

Jeg vil også i sakens anledning nevne at høringsuttalelsen fra Kolbotn terrasse i sin tid ble referert i OA og ØB. I et tilsvar i ØB skriver Kjell G. Pettersen (leder av UMP, dato for innlegget er dessverre borte) under overskriften "Feil om signalbygg på Kolbotn" flg.: "Det er riktig at dette (oppføring av et 12-etasjers bygg, undertegnedes bemerkning) ble antydet i de første skissene fra administrasjonen, men dette ble tatt ut under den politiske behandlingen og er ikke med i forslag til reguleringsbestemmelser som nå er ute til høring". Det er riktig at byggehøyden ikke står i dokumentet Reguleringsbestemmelser. Men i den vedlagte reguleringsplanen er det fremdeles angitt at det kan oppføres et bygg opp til kt. +145.

Les også: – Kolbotn blir en trivelig småby for alle

Dersom Pettersens kommentar er riktig, synes det merkelig at de tilhørende dokumenter, og spesielt reguleringsplanen som er et vesentlig vedlegg til reguleringsbestemmelsene og plandokumentene for øvrig, ikke er korrigert på et såpass vesentlig punkt. Andre elementer i planen er jo endret på visse områder etter høringsperioden.

– Ikke la dere styre

Da man i sin tid planla Kolben og drøftet høyden på det bygget, ble det satt opp ballonger for å illustrere denne. Noe tilsvarende kunne sikkert være fornuftig å gjøre også for Sentrumsbygget.

Med dagens avanserte digitale kartverk og prosjekteringshjelpemidler, burde man også lage 3D-tegninger av et Kolbotn sentrum slik det vil fremgå av planene. Slike tegninger burde vise synsinntrykk fra mange steder i og omkring Kolbotn.

Les også: – Sammen for et bærekraftig Kolbotn

Sentrumsplanen skal behandles i Formannskapet 22/3 og i Kommunestyret 27/3. Det er mitt håp at våre folkevalgte kan ta med seg noe av det som er skrevet av meg og andre når de i de kommende dagene skal ta en av de viktigste avgjørelsene for Kolbotns fremtid slik at Kolbotn kan bli "et sted å elske" hvor vi kan trives både eldre og yngre.

Det er mitt håp at politikerne ikke lar seg overstyre av profitthungrige utbyggere, men bruker sin sunne fornuft og lytter til bygdas befolkning.

Nyheter Rådhuskvartalet

Dette mener politikerne om salget av rådhuskvartalet

Oppegård Avis har spurt lokalpolitikerne om rådhuskvartalet bør selges, ikke selges eller selges delvis, og hvilke formål rådhuset og rådhusparken kan brukes til hvis de forblir i kommunal eie. Les hele saken

Nyheter Plastisbanen på Kolbotn

– Ingen trussel for miljøet

Kjemikaliene i vedlikeholdsmidlene som kommunen bruker for å vaske og polere plastisbanen er skadelige og giftige for liv i vann, ifølge produktbeskrivelsen fra leverandøren. Kommunen skriver at midlene fortynnes i vann til en slik grad at de ikke utgjør skade for miljø. Les hele saken

Til toppen