SKILT: Innsender har klare synspunkter på hva som egentlig burde bli det nye kommunenavnet. Her ser du forøvrig to kommunegrenseskilt. Legg merke til det gamle på steinen i bakgrunnen!
Debatt
SKILT: Innsender har klare synspunkter på hva som egentlig burde bli det nye kommunenavnet. Her ser du forøvrig to kommunegrenseskilt. Legg merke til det gamle på steinen i bakgrunnen! (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

– Kall den nye storkommunen Oppegård!

Innsender mener det er klare argumenter for å la vårt kommunenavn bli det rettmessige navnet på den nye storkommunen.

Jeg leser om Språkrådets anbefalinger vedr. det foreslåtte nye kommunenavn for Ski & Oppegård; Nordre Follo.

Ja, Nordre Follo "halter" på flere måter; i rytme, dobbeltnavn og på geografisk korrekt benevnelse for området de 2 kommunene omslutter.

Les også: – Vi har absolutt ikke blitt hørt

Mitt forslag er derfor; Bruk de bestående - og godt kjente kommunenavn på følgende måte:

  1. La den nye felleskommunen få navnet OPPEGÅRD
  2. Mens det nye kommunesentrum skal bli SKI 
  3. begge disse er entydige, fortellende og allerede godt kjente navn.
  4. Viktig at nykommunen's sentrum bli klart og tydelig SKI, så fjern det nyere "SKI-byen" for å beskrive tettstedet Ski.

Her er begrunnelsen

Begrunnelser ut over dette er:

Ski og Oppegård er idag  2 likeverdige kommuner mht folketall, og de utfyller hverandre godt med skog i øst og sjøen i vest

Les også: Hva skjer med Ski sykehus?

Begge  dagens kommuner er naboer i syd til hovedstaden Oslo. Derfor vil et kommunenavn "Oppegård " gi riktig god mening og klang.

Det er ingen skam å snu i denne kommunenavnsaken. Jeg henstiller derfor respektive kommunestyrer til å behandle "barnets navn" på nytt og håper resultatet da blir Oppegård kommune for nykommunen.

Nyheter

Vil redusere åpningstiden for lokal daglegevakt i Oppegård

Åpningstiden for daglegevakten i Oppegård kommune foreslås redusert med fire timer per døgn. Fra klokken 16:00 til klokken 08:00 i hverdager blir du henvist til Ski kommunale legesenter. Les hele saken

Nyheter Plastisbanen på Kolbotn

Kommunen kjøpte ulovlige midler til vedlikehold av plastisbanen

Kommunen har kjøpt to typer vedlikeholdsmidler for å vaske og polerere plastisbanen med. Etter en drøy måned viser det seg at begge midler er ulovlige. Kommunen stanser nå vedlikehold av plastisbanen. Les hele saken

Til toppen