SKILT: Innsender har klare synspunkter på hva som egentlig burde bli det nye kommunenavnet. Her ser du forøvrig to kommunegrenseskilt. Legg merke til det gamle på steinen i bakgrunnen!
Debatt
SKILT: Innsender har klare synspunkter på hva som egentlig burde bli det nye kommunenavnet. Her ser du forøvrig to kommunegrenseskilt. Legg merke til det gamle på steinen i bakgrunnen! (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

– Kall den nye storkommunen Oppegård!

Innsender mener det er klare argumenter for å la vårt kommunenavn bli det rettmessige navnet på den nye storkommunen.

Jeg leser om Språkrådets anbefalinger vedr. det foreslåtte nye kommunenavn for Ski & Oppegård; Nordre Follo.

Ja, Nordre Follo "halter" på flere måter; i rytme, dobbeltnavn og på geografisk korrekt benevnelse for området de 2 kommunene omslutter.

Les også: – Vi har absolutt ikke blitt hørt

Mitt forslag er derfor; Bruk de bestående - og godt kjente kommunenavn på følgende måte:

  1. La den nye felleskommunen få navnet OPPEGÅRD
  2. Mens det nye kommunesentrum skal bli SKI 
  3. begge disse er entydige, fortellende og allerede godt kjente navn.
  4. Viktig at nykommunen's sentrum bli klart og tydelig SKI, så fjern det nyere "SKI-byen" for å beskrive tettstedet Ski.

Her er begrunnelsen

Begrunnelser ut over dette er:

Ski og Oppegård er idag  2 likeverdige kommuner mht folketall, og de utfyller hverandre godt med skog i øst og sjøen i vest

Les også: Hva skjer med Ski sykehus?

Begge  dagens kommuner er naboer i syd til hovedstaden Oslo. Derfor vil et kommunenavn "Oppegård " gi riktig god mening og klang.

Det er ingen skam å snu i denne kommunenavnsaken. Jeg henstiller derfor respektive kommunestyrer til å behandle "barnets navn" på nytt og håper resultatet da blir Oppegård kommune for nykommunen.

Nyheter Farlige forbikjøringer

Kongeveien minutt for minutt

Bussjåførene fortsetter å bruke bussholdeplassen ved klubbhuset på Sofiemyr som hvileplass. Dette fører til mange farlige forbikjøringer og nestenulykker på stedet. Torsdag 10. januar fulgte Oppegård Avis trafikken i Kongeveien minutt for minutt i snaut tolv timer for å dokumentere situasjonen på stedet. Sjekk videoen i saken! Les hele saken

Til toppen