SENIORBOLIGER VED OPPEGÅRD STASJON: Oppegård kommunestyre vedtok 19. mars 2018 regulering for Durendalveien 1. Her skal det bygges inntil 44 seniorleiligheter.

Debatt Leserne har ordet

SENIORBOLIGER VED OPPEGÅRD STASJON: Oppegård kommunestyre vedtok 19. mars 2018 regulering for Durendalveien 1. Her skal det bygges inntil 44 seniorleiligheter. (Foto: Yana Stubberudlien)

Kan Oppegård gå glipp av et unikt seniorbolig-prosjekt?

"Mange av oss, eldre, som bor på Oppegård ville hilse et slikt boligtilbud hjertelig velkommen. Vi håper derfor fornuften får råde til slutt og at prosjektet blir realisert", skriver Ragnar Dahl i sitt leserinnlegg.

I Durendalveien 1 (på gamle kart kalt Sætrevangen) i lokalområdet Oppegård, som ligger sentralt i den nye Nordre Follo kommune, har en utbygger i flere år hatt klart et ferdigutviklet leilighetsprosjekt for seniorer.

PRIVATE SENIORBOLIGER: Oppegård kommunestyre vedtok 19. mars 2018 regulering for Durendalveien 1. Her skal det bygges inntil 44 seniorleiligheter. Illustrasjonsplan: Shark AS

Det dreier seg om inntil 44 leiligheter av ulik størrelse. Prosjektet er meget spennende av flere grunner. Det ligger ved siden av Toppenhaug seniorsenter og Oppegård legesenter.

I tillegg er et tradisjonsrikt friområde nærmeste nabo. Beboerne her vil ha svært kort avstand til tog og buss. Seniorsenteret holder åpent fem dager i uken og tilbyr en hyggelig café og en rekke aktiviteter for seniorer.

Samspillet mellom boligprosjektet og seniorsenteret vil være ideelt. Oppegård kommune er svært opptatt av at eldre skal kunne bli boende hjemme lengst mulig. I tillegg til skrantende fysisk helse, er ensomhet en viktig faktor for institusjonalisering.

Mulighetene for å bli en del av et positivt sosialt miljø blir derfor viktig. Kombinasjonen av det sosiale fellesskapet i seniorboligene og Toppenhaug seniorsenter åpner for et spennende og inkluderende tilbud for eldre mennesker.

Les også: Her planlegges det å bygge 40 seniorboliger

Hvorfor har ikke en slik mulighet blitt en realitet for lengst?

Dette skyldes at utbyggeren av prosjektet er forespeilet å betale en betydelig andel som tilskudd til en ny bro til Sætreskogen over jernbanen.

Beløpet er ikke fastsatt fordi man ennå ikke vet hva en ny bro vil koste.

Til nå har dessuten eierskapet til denne broen vært noe uklart – Oppegård kommune eller BaneNOR eller begge?

Broen, som er fra 1930-årene, er trafikkfarlig og skrøpelig. Konsulentfirmaet Safe Control foretok inspeksjon av broen i 2017 på oppdrag fra Oppegård kommune.

I rapporten fra inspeksjonen heter det blant annet: "Brua bærer preg av mangelfullt vedlikehold og har flere skader med betydning for bæreevne og trafikksikkerhet. Hovedbjelker har til dels store korrosjonsskader med påbegynt tverrsnittreduksjon ved opplegg og i overflens mot brudekket. Det er også kraftig korrosjon med tverrsnittreduksjon i begge pilarer spesielt ved innfestning til betongfundamenter."

Så det er lett å forstå behovet for å få ny bro. Utbygger er inneforstått med at man må bidra til nødvendig infrastruktur knyttet til utbygging, men det som til nå ha vært antydet ville betydd en ikke ubetydelig prisstigning på boligene. Det heter i Plan og bygningsloven at "kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen".

Les også: Kjemper for ny bro

Har kommunen hjemmel for det?

Her snakker vi om et boligprosjekt hvor beboerne har minimalt bruk for den nevnte broen, så man kan spørre seg om kommunen har hjemmel for å pålegge dette boligprosjektet slike kostnader.

Det bør nevnes at ved tidligere forslag til fortetting ved Oppegård stasjon, har Oppegård kommune stilt urealistiske krav når det gjelder utbyggers bidrag til bro og kryssløsning.

Så lenge disse nevnte forholdene er uavklart står dette spennende prosjektet dønn stille, og faren for at det kanskje ikke blir noe av i det hele tatt er til stede.

Men mange av oss, eldre, som bor på Oppegård ville hilse et slikt boligtilbud hjertelig velkommen. Vi håper derfor fornuften får råde til slutt og at prosjektet blir realisert.

Les også: Prosjekterer ny overgangsbro med fortau

Nyheter Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Ja eller nei til eiendomsskatt i Nordre Follo?

Verken Oppegård eller Ski har eiendomsskatt i dag. Om du skal betale eiendomsskatt, og hvor mye du skal betale, blir opp til lokalpolitikerne i Nordre Follo. Sjekk hvilke partier er for og mot innføring av eiendomsskatt, og hvilke argumenter de har. Les hele saken

Nyheter Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Bekymret for millioner av skattepenger som forsvinner fra Nordre Follo

Arne Christian Pettersen fra Oppegård syd synes det er urettferdig at Oppegård og Ski sender mange millioner kroner ut hvert år som følge av inntektsutjevning. I forbindelse med dette ba han Oppegård Avis om å stille et konkret spørsmål til alle partiene som stiller til valget i Nordre Follo. Les hele saken

Til toppen