SVARER: Olav Klungreseth har sendt oss dette innlegget om utviklingen av Kolbotn sentrum som tilsvar på UMP-leder og Høyre-politiker Kjell G. Pettersens innlegg i forrige uke på oavis.no
Debatt
SVARER: Olav Klungreseth har sendt oss dette innlegget om utviklingen av Kolbotn sentrum som tilsvar på UMP-leder og Høyre-politiker Kjell G. Pettersens innlegg i forrige uke på oavis.no (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

– Kanskje ikke så dumt å gå gjennom planen en gang til?

Olav Klungreseth svarer UMP-leder Kjell G. Pettersen i dette innlegget om utviklingen av Kolbotn sentrum.

Dette innlegget er et svar på UMP-leder og Høyre-politiker Kjell G. Pettersens innlegg på oavis.no i forrige uke.

Først takk for et greit innlegg og en positiv holdning til engasjement og debatt. Vi er alle tjent med en åpen debatt om så viktige endringer som vi nå opplever for Kolbotn Sentrum. Og det blir også litt dumt hvis vi innbyggere bare skal klage uten å være konstruktive.

Tverrpolitisk enighet

For å ta tak i litt av det du sier, så er det ikke vanskelig å være enig i «basisprinsippene» du formulerer. Vi (innbyggerne) er klar over at det er tverrpolitisk enighet både lokalt og regionalt om at det må foregå en utbygging rundt knutepunktene langs jernbanen. Det er også jeg enig i. Det er imidlertid graden av utbyggingen og tettheten av den for Kolbotn sentrum som vi er uenig i.

TOK DEBATTEN: UMP-leder og Høyre-politiker Kjell G. Pettersen tok debatten i forrige uke. Han mener "nye" Kolbotn blir et trivelig sted hvor alle kan trives.
TOK DEBATTEN: UMP-leder og Høyre-politiker Kjell G. Pettersen tok debatten i forrige uke. Han mener "nye" Kolbotn blir et trivelig sted hvor alle kan trives. Foto: Yana Stubberudlien

Les også: – Kolbotn blir en trivelig småby med plass til alle

Og her er ikke den tverrpolitiske enighet like klar. Jeg har i hvert fall vært på møte der blant annet AP’s Merete Bellingmo klart gir uttrykk for at hun savner flere grønne lunger/parker nettopp i Kolbotn sentrum i forhold til den nye sentrumsplanen. Andre partier har også diskutert graden av tetthet/type bygninger, uten at jeg har detaljer om dette.

Det er nå planen skal diskuteres og detaljplanlegges, og det er nå vi må få på plass de trivsel- faktorer vi ønsker. Når byggene står ferdige er det for sent.

Gjør den egentlig det? 

Du presiserer at «planen legger opp til en variert bebyggelse som appellerer til ulike grupper slik at vi får større aldersvariasjon». Gjør den egentlig det? Jeg mener snarere tvert i mot. Hvis vi bare får dyre blokkleiligheter og innestengelse av Veslebukta, ser jeg ikke hvordan din påstand kan være riktig.

Du sier også at «dette oppnår vi ikke dersom vi bygger utelukkende den type boliger som preger Kolbotn i dag». Det som preger Kolbotn sentrums utbygging i de senere år, er jo kun dyre blokkleiligheter i 4 og 5 etasjers betongblokker. Og går vi videre til Ormerudveien og endringsforslag til f.eks DNB-bygg kvartalets løsning, så skyter betongbyggene her videre i været. Skal du opprettholde en beboelse for alle aldersgrupper, må etter min mening bebyggelsen være en blanding av eneboliger, rekkehus, punkthus og boligblokker.

I DAG: Slik ser det ut på Kolbotn i dag, sett fra fugleperspektiv.
I DAG: Slik ser det ut på Kolbotn i dag, sett fra fugleperspektiv. Foto: Anders Nordheim Dahl

Les også: – Hvor ble det av demonstrasjonstogene?

Dette oppnår vi ikke hvis vi river de eneboligene som finnes, og erstatter dem med betongblokker, kanskje noen rekkehus. Det er her sakens kjerne ligger begravd. Selv om kommunen sier den ikke skal gå til ekspropriering av eiendommer, vil presset på eiere av eneboliger bli enorm når de av utbygger får fra 50 – 100 % over takst for å selge. Det er jo det som har vært tilfelle med den utbygging som alt har skjedd.

Men til nå er utbyggingsgraden til å leve med. Skal imidlertid hele «Kolbotngryten» med ca 500 m i radius rundt Kolbotn stasjon/Veslebukta fortettes på samme måte fremover, er min påstand at vi legger opp til et eldreghetto som neppe er det vi ønsker. Og nærheten til Veslebukta blir kun for dem som bor i de blokkene/rekkehusene som ligger inntil vannet. Så hvor skal da barnefamiliene bo i Kolbotn sentrum? Jo, utenfor sentrum.

 Ikke bygg inn rådhuset

Ellers er det fint å få konstatert at det ikke kommer en ny blokk på Kolbotntorget, og at Rådhuset vil bestå om enn med en annen virksomhet i bygningen. Men la nå også det åpne grøntarealet rundt rådhuset bestå. Ikke bygg inn rådhuset.

Jeg og mange med meg mener fortsatt at generasjonsparken ved Kolben må bestå der den er. Hvor skal den ellers legges dersom vi skal ha en svømmehall her? Svømmehallen gir vel heller ikke noe bedre utemiljø? Nei finn en annen plass til svømmehallen gjerne i tilknytning til en idrettshall som før å la oss beholde generasjonsparken der den er og der den fungerer så godt for mange aldersgrupper i dag.

SKAL BYGGES UT: Mye skal skje på Tangen og i og rundt Kolbotn sentrum i årene som kommer.
SKAL BYGGES UT: Mye skal skje på Tangen og i og rundt Kolbotn sentrum i årene som kommer. Foto: Oppegård Avis

Les også: – Kolbotn sentrum - en fremtidig eldreghetto?

Du avslutter innlegget med overskriften «Et godt resultat!» og er overbevist at hovedbegrepet bak Kolbotn-planen er så bra at folk flest blir fornøyde. Du konstaterer også at planen legger opp til bybebyggelse og da må vi godta en tettere utbyggingsgrad og betongblokker.

Her er vi uenige

Her kommer nok den største spriken i vår uenighet, og jeg tror ikke helt på denne påstanden.

Vi har alt fått en stor grad av bybebyggelse, og dette øker betydelig med de blokker som alt er godkjent og er under bygging i Kolbotn sentrum. Den nye planen tetter omtrent resten av de åpne feltene fullstendig. Så her tror jeg dere vil møte en stor grad av uenighet fra deres sentrums-innbyggere. Bygg gjerne bymessig og tett innen noen felter, men fordel det litt over større arealer også utenfor de 500 meterne fra Kolbotn stasjon. Vær litt kreativ. Finn noen åpne plasser uten bebyggelse som ikke ødelegger for så mange og som tåler noen blokker som gjerne ikke blir så tett innpå den eksisterende bebyggelse.

Les også: – Kolbotn som en eneste stor parkeringsplass

Jeg tror det kan sies så klart at de fleste innbyggerne i Kolbotn sentrum ikke ønsker en slik tetthet den siste sentrumsplanen legger opp til. Oppegård kommune har alt gjennomført en «Innbyggerundersøkelse 2017» for diverse viktige spørsmål innen helse og livskvaliteter. Gjør det samme innen bo-trivsel etter siste sentrumsplan satt opp mot et alternativ med mindre fortetting og flere blokk-sattelitter utenfor sentrum, så tror jeg dere kanskje vil bli litt overasket over resultatet.

Det er kommet inn 82 innlegg/bemerkninger til sentrumsplanen. De fleste utformet av oss beboere i sentrum. Noen sikkert litt «sutrete», andre gjennomtenkt og konkrete. Her bør det legges opp til en detaljert behandling, og de forslag som har noe å fare med, bør få en begrunnet redegjørelse i retur, gjerne også gjennom offentlige debatter.

Snart valg

Det er dere lokalpolitikere som har ansvaret for den valgte løsningen vi får, og du sier at dere også har ansvar for å omsette en stor grad av by-fortetting i knutepunktene for jernbanen. Det stemmer nok det, men dere har også ansvar for de innbyggerne som har stemt dere inn i disse posisjonene.

Vi kan kun utøve makt ved stemmeretten til det lokale valg hvert fjerde år, så det er bare å posisjonere dere til det neste lokalvalget om 3 år. Kanskje det ikke er så dumt å gjennomgå sentrumsplanen og en mindre fortetting en gang til før det er for sent?

Nyheter Kolbotn stasjon

Pakkhuset som sykkelhotell

Bane NOR Eiendom foreslår midlertidig bruk av pakkhuset på Kolbotn stasjon som et sykkelhotell med plass til bare 20 til 30 sykler. Når Kolbotn stasjon skal bygges om, ønsker de å rive det bevaringsverdige pakkhuset. Les hele saken

Til toppen