KJØRER DEBATT OM SENTRUMSUTVIKLINGEN: Olav Klungreseth (innfelt), som omtaler seg som som brenner for et flott Kolbotn sentrum og på vegne av mange andre, har sendt oss dette innlegget om utviklingen på Kolbotn.
Debatt
KJØRER DEBATT OM SENTRUMSUTVIKLINGEN: Olav Klungreseth (innfelt), som omtaler seg som som brenner for et flott Kolbotn sentrum og på vegne av mange andre, har sendt oss dette innlegget om utviklingen på Kolbotn. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Kolbotn sentrum – en fremtidig «eldreghetto»?

Er politikerne blitt mer opptatt av dem som kan komme til å flytte hit, samt innspill fra regionale politikere, enn av oss som bor her?

Undertegnede har bodd i kommunen siden 1980, de siste 5 årene i leilighet i en av sentrumsblokkene som pensjonist. Det har vært en flott utvikling av både Kolbotn sentrum og kommunen som helhet i disse 36 årene, men nå sniker det seg inn en følelse av at dagens politikere tar skikkelig av når det gjelder å utvikle Kolbotn sentrum til «Kolbotn By».

Jeg har vært på møter, studert planforslag, lest media innslag og diskutert med andre beboere den siste tiden, og den fortettingen som det nå legges opp til i gryten rundt Kolbotnvannet, ser slett ikke bra ut – for oss som bor her.

KJØRER DEBATT OM SENTRUMSUTVIKLINGEN: Olav Klungreseth, som omtaler seg som som brenner for et flott Kolbotn sentrum og på vegne av mange andre, har sendt oss dette innlegget om utviklingen på Kolbotn.
KJØRER DEBATT OM SENTRUMSUTVIKLINGEN: Olav Klungreseth, som omtaler seg som som brenner for et flott Kolbotn sentrum og på vegne av mange andre, har sendt oss dette innlegget om utviklingen på Kolbotn. Foto: Yana Stubberudlien

På sikt neppe for dem som kommer tilflyttende heller. Det blir en fortetting av boligblokker som kommer til å sperre utsikten og ta bort trivselen for svært mange. Nye betongblokker blir «klint» så tett som mulig etter gjeldende lovverk til eksisterende blokkbebyggelse, og grøntarealene forsvinner gradvis.

Veslebukta i Kolbotnvannet kommer til å bli helt innkledd av boligblokker, kanskje til glede for dem som bor nærmest vannet. Noen vil selvfølgelig få utsikt til vannet gjennom smale korridorer mellom blokkene, og dette fremhever politikerne som et viktig punkt i sin argumentering. Dette argumentet faller imidlertid på sin egen urimelighet. Totalbildet blir direkte håpløst.

De ønsker fortetting 

Hvorfor skal man så legge opp til en slik høy grad av tetthet på blokkbebyggelse i Kolbotn Sentrum?

Jo, for regionalpolitikerne ønsker en fortetting av knutepunktene som har jernbanestasjon rundt Oslo. Lokale politikere ønsker flere innbyggere til kommunen, og et større skatteinntak som igjen gir muligheter for bedre service-tilbud til kommunens beboere innen viktige sektorer (Isolert sett er jo sistnevnte bra). Utbyggere, entreprenører og lokale grunneiere presser på for å få mest mulig ut av den økonomiske kaka.

Les også: Enorme boligplaner på Kolbotn

Det skal rives flotte og dyre eneboliger som bare er få år gamle for å gi plass til så mange og høye blokker som mulig. Pga kjøp av disse boligene som må rives, blir grunninvesteringene alt for store til å forsvare en leilighetspris som spesielt unge og barnefamilier kan klare å finansiere. Interessegruppene presser derfor på for å forsøke å få til flest mulig og høyest mulige blokker innen de forskjellige etablerte bo-områder rundt Veslebukta. Dette bærer tydelig de planer som nå er til høring, preg av.

PS! Innlegget fortsetter under bildet!

SENTRUM UNDER UTVIKLING: Det er mange meninger om hvordan sentrum skal se ut i fremtiden. Hvordan det blir, gjenstår å se.
SENTRUM UNDER UTVIKLING: Det er mange meninger om hvordan sentrum skal se ut i fremtiden. Hvordan det blir, gjenstår å se. Foto: Anders Nordheim Dahl

Noen eksempler

Noen av de verste eksemplene på endringer i de nye planene er: (Jeg tar forbehold for at noe kan være endret her i den senere tid.)

  • Den nye generasjonsparken syd for Kolben skal erstattes av en svømmehall.

For en håpløs beslutning. Generasjonsparken er blitt et veldig godt tilbud for både barn, voksne og eldre. Folk trives her, både unge og gamle, og man har en fin nærhet til Veslebuktas brygge- fasiliteter. En svømmehall her vil kreve et øket parkeringsbehov, og øket trafikk. Svømmehallen bør derfor legges utenfor sentrum som også gir en totalt sett bedre og billigere løsning.

  • Området rundt Rådhuset skal også bebygges etter kommunesammenslåingen med Ski kommune om få år. Kan dette medføre at Rådhuset rives?

Er vi blitt helt historieløse? Dette området er en flott grønn lunge med et litt historisk bygg, og bør bevares for fremtiden på samme måte som Tårnhuset. Det bør ikke bygges mer på denne tomten som også er en fin forlengelse av Kolbotn torget.

  • Planlagt utbygging/fortetting av B3 og B4.

Dette er et område med fine eneboliger, familiehus og god nærhet til Veslebukta. Et par «funkisboliger» har også fortettet området de senere år. Slik ønsker også folk å bo videre her. Dessuten vil området også fungere som en grønn lunge, og sikre utsikt til Veslebukta for boliger/blokker bakenfor. Et oppkjøp av disse boligene med følgende blokkbebyggelse, vil uten tvil gi svært så høye leilighetspriser. Er det slik vi vil ha det?

  • Det gikk også rykter en stund om at det skulle bygges en ny boligblokk i enden av Kolbotn Torg i forlengelsen av bygget der «Kullebundens Spiseri» befinner seg.

Jeg håper virkelig dette er stoppet, hvis ikke blir Kolbotn Torg mer og mer innebygget.

Skal vedtas mot slutten av mars 

Det er sikkert flere eksempler enn dette, men det får andre ta seg av. Fasiten av den nye reguleringsplanen som skal vedtas 27. mars av kommunestyret, er uansett at hvis den vedtas som skissert i dag, får vi en betongkoloss av blokker i en radius på 5-600 m rundt Kolbotn Jernbanestasjon som jeg tror de fleste av nåværende beboere i Kolbotn ikke vil ha i den form det legges opp til. Kjør gjerne en innbyggerundersøkelse på det.

STORE PLANER: Her, på Tangen på Kolbotn, er det mange planer om fortetting.
STORE PLANER: Her, på Tangen på Kolbotn, er det mange planer om fortetting. Foto: Oppegård Avis

Hvem vil og hvem kan/har råd til å bo i de nye betongblokkene?

Les også: – Kolbotn som en eneste stor p-plass?

Jeg tror ikke vi får inn mange barnefamilier og unge par som beboere i det planlagte nye Kolbotn sentrum. Det er en høy grad av sannsynlighet for at de nye innflytterne vil være eldre ektepar/pensjonister/enslige som er lei av å bo i enebolig og som har råd til å betale den høye prisen leilighetene vil få. Riktignok skal hver blokk ha lekeplasser og et minimum av uteplass, men da er det viktig og se litt på bostrukturen i den blokkbebyggelse vi alt har i sentrum i dag.

Her bor stort sett eldre mennesker. Lekeplassene er omtrent ikke i bruk, og er de det, blir det av barnebarna til beboerne som av og til er på besøk. Dette blir ikke bedre med den reguleringsplanen som nå er på høring. Enda flere eldre/pensjonister vil flytte inn, og når utbyggingen en gang står ferdig, så har vi fått et «eldre ghetto» som ingen vil ha. Vi gamle vil faktisk ha litt liv rundt oss med både barn og ungdom til gjensidig glede. Det får vi med en kombinasjon av blokker, rekkehus og eneboliger på en fornuftig og desentralisert måte.

Tilbakemeldinger/innsendte kommentarer til regulerings-/sentrums-planen.

På et åpent møte i formannskapssalen fredag 3. mars, hadde «Sentrumsutvalget» under ledelse av ordføreren en gjennomgang av den nye sentrumsplanen. Ca 50 tilhørere hadde benket seg rundt møtedeltagerne. Jeg var også der, men ble ikke noe særlig overbevist om at planen vil bli positiv for oss beboere. Det ble opplyst at det var kommet inn 82 merknader til planen i høringsrunden i tillegg til innsigelser fra offentlige etater. Mesteparten av tiden ble brukt på sistnevnte kategori, mens vi fikk lite innsikt i de 82 merknadene fra andre instanser/personer som hovedsakelig er ført i pennen av oss beboere.

SETT FRA SOLBRÅTAN: Her ser du Kolbotn sentrum., sett fra fugleperspektiv, slik det ser ut i dag.
SETT FRA SOLBRÅTAN: Her ser du Kolbotn sentrum., sett fra fugleperspektiv, slik det ser ut i dag. Foto: Anders Nordheim Dahl

Et viktig punkt man må ta vare på, er en mulig utsklidning av tung bebyggelse mot Veslebukta som følge av dårlige grunnforhold med torv og bløt leire (kvikkleire) mot Kolbotnvannet. Områdestabiliteten må derfor vurderes før planforslaget behandles 27. mars.

Meg bekjent, er dette enda ikke utredet. Med den blokkbebyggelse som nå planlegges for sentrum, kan dette være en sikkerhetsfaktor som må vurderes nøye før vedtak gjøres.

Les også: – Ta vare på Oppegård

Det samme gjelder infrastruktur, trafikk, parkeringsplasser og brannsikkerhet. Brannsikkerheten er alt problematisk for noen boligblokker i Kolbotn Sentrum, og det vil være uklokt av lokale politikere og ikke ta hensyn til dette i den nye sentrumsplanen. Dess høyere blokker og tettere bebyggelse, jo strengere brannkrav.

Hvordan bør vi så bygge for å få til en best mulig løsning for alle?

Jeg og mange med meg, ønsker ikke å være verken sytete eller negative til den bygningsmessige utviklingen Kolbotn/Oppegård nå står oppe i. Selvfølgelig skal vi bygge både blokker, rekkehus og eneboliger. Men alt trenger ikke bygges rundt Veslebukta.

Det er dessuten fullt mulig og kanskje også bedre bomiljø-messig, i stedet å bygge små «blokksatelitter» litt utenfor sentrum slik det nå planlegges på Myrvoll og Greverud. Men også her må man ta hensyn til trivsel, økonomi og beboersammensetning. Grønne lunger og friluftsområder må tas godt vare på i planleggingen. Beboernes ve og vel må vurderes før utbyggernes krav til økonomisk vinning.

Jeg vil også henvise til vår sentrumsbeboer Kjell Magne Bondevik i en artikkel i Oppegård Avis 15.12.2016. Undertittel: «Nå er det tid for å stoppe litt opp og tenke seg godt om.»

Det er så sant som det er sagt. Legg dere det på hjertet, lokalpolitikere, helst før 27. mars.

Så et «varsku» til dere lokal-politikere.

Det er også kommet frem i diskusjoner innen politikerne at ikke alle partiene/lokalpolitikerne er like begeistret over den fortetting som nå planlegges. Noen etterlyser også flere grønne lunger i «betong-jungelen». Vær snill og ikke overse oss gamle her. Vi er fortsatt oppegående og tar gjerne en «fight» på viktige verdier.

Les også: – Ikke bygg ned Kolbotn torg

Det er nytt kommunevalg om ca 3 år. Hvis den siste reguleringsplanen vedtas 27. mars uten endringer, kan det godt være at det/de partier som ønsker en mindre og mer fornuftig fortetting som kan passe alle aldersgrupper og tar det inn i sitt program, kan komme til å gjøre et «brakvalg». Siste ord er uansett ikke sagt.

Desentralisert byutvikling gir bedre trivsel – og det lønner seg! Også på Kolbotn.

Til toppen