TIL SALGS: Rådhuset er til salgs.
Debatt
TIL SALGS: Rådhuset er til salgs. (Foto: Synnøve Sundby Fallmyr)

– Kommunen selger Oppegårds identitet til høystbydende

Kommunestyret er på ville veier når de vil selge rådhuset vårt, og det allerede to år før de nedlegger vår stolte kommune, skriver Severin Breivik i dette debattinnlegget.

I vel 100 år har vår kommune vokst fra utbredt fattigdom til stor velstand for oss vel 27.000 borgere som i dag bor i Oppegård.  Vi må da være både blind og døv dersom vi ikke skjønner at vi er en attraktiv «indrefilet» og del av Follo inn mot hovedstaden.

Les også: – Høyre har styrt Oppegård i mangetiår uten nevneverdige resultater for Kolbotnvannet

Derfor må vårt kommunestyre vise mer kløkt og klokskap og holde litt igjen når nå Kolbotn skal tettbygges for de kommende 100 år.

Ikke bare boligblokker

IDENTITET TIL SALGS: Forfatter av debattinnlegget, Severin Breivik, mener kommunen selger Oppegårds identitet ved å selge rådhuset. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Selvsagt er det trang for kontorareal til offentlig tjenesteyting utifra Kolbotn - mer enn nok til å fylle rådhuset med offentlige arbeidsplasser også etter 2020. Det må da ligge i planene at Kolbotn også i fremtiden skal få være et kommunedelsenter for tjenester.

Vi vil ikke bare ha boligblokker tett i tett på rådhusarealene!

Jeg forstår at vi har en god og effektiv administrasjon som iverksetter politikken. Men det er måte med alt. Jeg kan ikke forstå at også Oppegårds identitet med blant annet rådhuset vårt i disse dager legges ut for salg til høystbydende.

Les også: – Vi har behov for konkret handling, ikke flere planer og mer diskusjon

Og det hele to år før kommunen skal «nedlegge seg selv».  Er det nødvendig å kjevle vår lokalidentitet og stolte historie helt flat og usynlig? 

– Stopp salget av rådhuset

Kommunestyret kan nå snu i tide og stoppe salget av rådhuset, og ha litt ære i behold!

Om mitt anliggende, står å lese i «Styringsmandat» som ordførerpartiet viste før valget 2015:

«Høgre i Oppegård om programmet for 2015-19 vedr; Fremtidskommunen Kommunestrukturen i Norge har i store trekk vært uforandret siden 1964. Siden den gang har oppgavene økt sterkt, samtidig som bosettingsmønster, kommunikasjonsløsninger og samfunnet for øvrig har vært i kontinuerlig utvikling. Folketallet har økt de fleste steder, og befolkningsveksten har vært spesielt stor i Oslo-regionen. Regjeringen foreslår en ny struktur som innebærer færre kommuner, også i de store byregionene. Kommunene skal få flere oppgaver og mer makt.

Les også: Mot uheldig detaljstyring av politiet

Vi vil: Delta aktivt i debatten om ny kommunestruktur og sørge for en god og inkluderende prosess. På den måten kan vi legge grunnlaget for en god beslutning når det blir endelig avklart hvilke oppgaver fremtidens kommuner skal ha. Det er lite som tyder på at dagens kommunemønster blir videreført.»

I dette finner jeg lite om valgperiodens til nå største saker:

  • Ikke noe sted i valgprogrammet står noe som skulle tilsi at makta i kommunestyret i inneværende valgperiode ved valget, har fått mandat til å fullføre prosjekter som å:
    1. Nedlegge seg selv som egen kommune etter 103 år - basert på ringerunde til noen.
    2. Å selge vårt rådhus til høystbydende, og det mens vi enda er Oppegård og er oppegående som styrer oss selv godt.
    3. Et nytt felles kommunestyre på bare 47 representanter og nye administrative ledd, gir oss mindre lokalt demokrati (Tidl. ordfører Jan Pettersen er og bekymret i Oppegård Avis 1. febr. 18 kfr. Aftenposten fredag 9.februar 2018).

Debattinnlegget fortsetter under bildet.

TIL SALGS: Rådhuset er til salgs. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Folkeaksjon

Hvorfor dette hastverk uten folkets mandat, vilje og kunnskap før valg og medvirkning? Det  er det jo ikke snakk om å «redde seg fra et synkende skip», for Oppegård går så det suser!

Jeg håper på en folkeaksjon for å bevare og bruke rådhuset i folkets eie og nytte etter 2020!

Politikerne ikke fjerne alle våre lokale stabbesteiner i Oppegård/Kolbotnbygda - rådhuset er et viktig bygg! Ikke selg det.

Til toppen