TIL VALG: – Jeg vil vise velgerne tillit, og håper den er gjensidig, skriver Halvor Stormoen.
Debatt
TIL VALG: – Jeg vil vise velgerne tillit, og håper den er gjensidig, skriver Halvor Stormoen.

Kommunevalg er personvalg

Jeg har takket ja til å bli nominert på Høyres liste i den nye kommunen, og er blitt plassert på listens plass 23. Hva innebærer en slik plassering?

Jo, i vårt demokratiske system betyr det at jeg har rett til å møte på kommunestyregruppens gruppemøter, og uttale meg. Med andre ord, en viss innflytelse, siden det er på gruppemøtene partiene konkluderer sine synspunkter før møter i råd og utvalg.

Men det er kun de som møter i kommunestyret og utvalgene, som har makt og ansvar for beslutninger. Og de som topper listen, som ordfører, varaordfører, gruppeleder samt ledere av råd og utvalg, har dessuten autoritet.

Virke på snevert område

Utenfor dette systemet har vi den øvrige befolkningen. Rent formelt kan de utøve sin makt ved valg hvert 4. år. Da handler det om hvem som har befolkningens tillit. De folkevalgte i kommunen er personlige tillitsvalgte. Utover det å velge sine tillitsvalgte, kan befolkningen påvirke, blant annet ved at de fleste større saker sendes ut på høring. Utenfor dette demokratiske systemet av autoritet, makt, innflytelse og påvirkning finner vi også interessegrupper og organisasjoner som vil forsterke sin påvirkning ut over de formelle prosessene.

«Oppegårds Venner» har dukket opp som en slik gruppe i Oppegård. Fra en famlende start har de lært stadig mer om det demokratiske systemet og hvordan de kan påvirke, og det gjør de. Men så lenge de velger å stå utenfor den demokratiske modellen, kan de aldri forvente å få innflytelse. Her kan det nok oppstå frustrasjoner, men slik er det. Gruppen er flinke til å sette seg inn i saker, og nøkkelpersonene i gruppen er et viktig nettverk for flere av de som har innflytelse. Men de har hatt sitt virke på et svært snevert område, for det meste knyttet til utbygging i Kolbotn sentrum.

Tønnes gir inspirasjon

Så dukket nylig en ny aktør opp i debatten, Tønnes Steenersen, FrPs ordførerkandidat i Nordre Follo. Han ser på Nordre Follo med erfaringer fra Ski kommune. Uten å føle seg bundet av prosessene i Ski, slik jeg forstår det, gir han oss et fargerikt bilde av både kommunesammenslåingen (en gavepakke til Ski), og «Oppegårds Venner» (frustrert over at de ikke vil snakke med ham?).

Men han gir oss mer: Han gir oss en inspirasjon til igjen å kikke på faktabildet for den nye kommunen vi skal etablere sammen. Jeg etterlyste i sin tid en grundig gjennomgang av de to kommunene (såkalt Due Diligence) før det ble fattet vedtak om sammenslåing. Det fikk jeg ikke. Men nå kommer kommunebarometeret med et faktabilde som må sies å være udiskutabelt. Rapporten for 2019, kunngjort 2.juni forteller oss rangeringen av de to kommunene blant alle landets kommuner. Dette er i totalvurderingen basert på 151 indikatorer på 12 sektorer, både økonomi, skole helse, omsorg, kultur osv. I totalbildet kommer Oppegård på plass 19, men de har falt 12 plasser på listen fra året før. Ski kommer på plass 168, og har falt 57 plasser siste år.

Fornyet mannskap

Ser vi bare på indikatorer for økonomi, kommer Oppegård på plass 186, og de har falt hele 96 plasser på listen siste år. Ski kommer på plass 402 (av i alt 419), og har falt 8 plasser. Jeg oppfatter at dette er et så klart budskap at det er godt at noen roper et varsko, slik Tønnes Steenersen gjør, og det er godt at Oppegårds Venner stikker hodet inn i dokumentene i Oppegård. Og mer: Det trigger meg til å ville bidra mer i vår nye Nordre Follo kommune.

Vi har uansett to attraktive kommuner, men må holde en stram styring fremover. Det må skje ved tillit og samarbeid, og med basis i en god etisk plattform. Jeg ønsker å bidra mer enn bare med innflytelse. For å rykke inn i maktens sirkler trengs kryss på meg på plass 23 på Høyres liste, og skulle man velge en annen liste, så må de man har tillit til føres opp for hånd som såkalte slengere. Jeg vil vise velgerne tillit, og håper den er gjensidig.I en tøff oppstartperiode for den nye kommunen trengs også et fornyet politisk mannskap. Det er bra med erfaring, men det må ikke bli for mange med forsvarsposisjoner fra de to gamle kommunene.

Og: Uten forandring står det ikke stille, det går bakover.

Debatt Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

– Det viktigste valget på mange år

"Som velgere kan vi påvirke. Vi kan velge å være passive og stemme slik vi alltid har gjort, eller vi kan være aktive og lese partiprogrammene og vurdere kandidatene på valglistene. Dette valget er det viktigste på mange år", skriver Oddbjørn Skredderberget i sitt leserinnlegg. Les hele saken

Debatt Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

– Redd Kolbotntjernet

"Vi i Senterpartiet er fortsatt svært bekymret for Kolbotntjernets tilstand. Målinger for mai og juni viser at vannet har det høyeste gjennomsnittlige fosfortallet siden 2009", skriver Tor Anders Østby og Hilde Widerberg, toppkandidatene på Senterpartiets liste i Nordre Follo, i et debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Spredning av fremmede arter i Oppegård

– Har ikke ressurser til bekjempelsen av kanadagullris

Solveig Joten Svensen er bekymret for spredning av kanadagullris på Svartskog. – Jeg håper kommunen kan ta grep raskt for å hindre at denne svartelistede planten truer artsmangfoldet på Svartskog, sier hun. Les hele saken

Til toppen