TAR TIL ORDET FOR BARNEHAGESATSNING: SV-politikerne Nicholas Wilkinson og Synnøve Kronen Snyen ønsker et kvalitetsløft på de lokale barnehagene. NB! Barnehagen som er avbildet er kun ment som illustrasjon.
Debatt
TAR TIL ORDET FOR BARNEHAGESATSNING: SV-politikerne Nicholas Wilkinson og Synnøve Kronen Snyen ønsker et kvalitetsløft på de lokale barnehagene. NB! Barnehagen som er avbildet er kun ment som illustrasjon. (Bilde: Yana Stubberudlien)

– Kvaliteten på barnehagene våre er dårligere enn mange tror

SV-Synnøve og SV-Nicolas mener kvaliteten må heves radikalt.

Alle barn fortjener en god oppvekst. Det krever gode barnehager. Dessverre er kvaliteten i barnehagene våre lavere enn de fleste av oss har trodd.

Det bør være minst 50 % utdannede barnehagelærere i barnehagene. I Oppegård mangler vi 92 barnehagelærere om vi skal nå det målet.

Kvalitetssvikt

Norge har de laveste kvalitetskravene for barnehagene av alle nordiske land. Utdanningsforbundet, som organiserer de som jobber i barnehagene, melder at kravene til hvor mange utdannede barnehagelærere det må være i barnehagen er altfor lavt.

KOMMUNESTYREREPRESENTANT: Synnøve Kronen Snyen sitter i kommunestyret i Oppegård.
KOMMUNESTYREREPRESENTANT: Synnøve Kronen Snyen sitter i kommunestyret i Oppegård. Foto: Yana Stubberudlien

Å vite hvordan du skal jobbe for å gi barna de beste mulighetene i livet krever kunnskap. Utdannede barnehagelærere og fagarbeidere trengs om vi ønsker at alle barna skal få den best mulige starten på livet.

De lave kvalitetskravene i Norge merkes hos oss. I Oppegård er bare 31 % av de ansatte utdannede barnehagelærere, det melder SSB. Vi er dårligst i Follo.

Muligheten for barna

Vi har ikke råd til å gamble med framtiden til barna våre. Kommunen må prioritere kvalitet for de minste. Spesielt viktig er det fordi vi vet at barn som får en god start i livet mestrer skolen bedre, og de får de større muligheter til jobb eller videre utdanning etterpå.

GÅR FOR TINGET: Selv om Nicholas Wilkinson er førstekandidat i Akershus for SV, debatterer han også lokalt hjemme i Oppegård.
GÅR FOR TINGET: Selv om Nicholas Wilkinson er førstekandidat i Akershus for SV, debatterer han også lokalt hjemme i Oppegård. Foto: Anders Nordheim Dahl

SV vil innføre et kvalitetsløft for de minste barna. Minst 50 % av de ansatte skal være utdannede barnehagelærere og minst 25 % utdannede fagarbeidere.

Kvalitetsløftet

Med SVs forslag vil vi få 92 nye barnehagelærere i Oppegård. Det vil gi barna våre enda bedre barnehager, og dermed enda bedre muligheter i livet.

Alle skal ha mulighet til å lykkes, da må vi investere i våre felles barnehager. Slik bygger vi et Norge for de mange, ikke for de få.

Av Nicholas Wilkinson, førstekandidat Akershus SV og Synnøve Kronen Snyen
kommunestyrerepresentant for Oppegård SV.

Debatt Vann og avløp

Vann til besvær

"Vi ber ordfører Thomas Sjøvold om å opplyse innbyggerne om hvor mye det vil koste å oppgradere VA-nettet i Oppegård til det samme nivået som i Ski? Han kan gjøre det enkelt ved å omregne det til antall svømmehaller", skriver Gunnar Sveen fra Kolbotn på vegne av bevegelsen OppegårdsVenner. Les hele saken

Nyheter Algeoppblomstring i Gjersjøen

Skal sjekke om drikkevannet vårt er trygt

Endelig svar på om det er cyanobakterier i Gjersjøen og hvilken type cyanobakterier det er vil først foreligge i midten av uken. "Ved tydelig vannblomst eller påviste algetoksiner må det nedlegges forbud mot bruk av vannet som drikkevann, til matlaging og til bading", ifølge Folkehelseinstituttet. Les hele saken

Til toppen