OM SAMMENSLÅING AV FYLKENE: Fylkestingspolitiker Fatima Valdes Haugstveit (Ap) fra Oppegård engasjerer seg i debatten om sammenslåing av flere fylker.
Debatt
OM SAMMENSLÅING AV FYLKENE: Fylkestingspolitiker Fatima Valdes Haugstveit (Ap) fra Oppegård engasjerer seg i debatten om sammenslåing av flere fylker. (Bilde: Yana Stubberudlien)

– Meningsløst uten Oslo

– Er Oslo ikke med, løser ikke en sammenslåing av Akershus, Østfold og Buskerud utfordringene vi står overfor i hovedstadsregionen, mener fylkestingspolitiker Fatima Valdes Haugstveit fra Oppegård.

Den 5. desember avholder Akershus fylkesting et ekstraordinært møte for å behandle fylkessammenslåing av Akershus, Østfold og Buskerud, kalt region Viken. Akershus Arbeiderpartis holdning har hele tiden vært klar: En sammenslåing uten Oslo er meningsløs. Våre utfordringer i Akershus er mot hovedstaden. Akershus fylkesting bør derfor si nei til en sammenslåing av kun Akershus, Østfold og Buskerud.

Ikke bare for sammenslåingens skyld

Ordfører i Oppegård Thomas Sjøvold og Høyres gruppeleder i Akershus fylkesting Gunnar Melgaard har vart rast og støttet reformen uten at de kan komme med sterke argumenter på hvorfor det bør gjøres. 

Arbeiderpartiet i Akershus ønsker ikke en sammenslåing kun for sammenslåings skyld. Skal vi støtte en sammenslåing, må det føre til konkrete forbedringer av tjenestene til våre innbyggere. Det gjør ikke den nye avtalen for region Viken. Det er brukt masse ressurser hos politikerne og administrasjonene i fylkeskommunene til forhandlinger og utredninger, uten at avtalen peker på substansielle forbedringer.

Tvert imot er det mye som blir mer tungvint og byråkratisk med nye region Viken. Den politisk og administrative ledelsen er foreslått fordelt på tre forskjellige steder; Drammen, Sarpsborg og Lillestrøm. Det kommer til å føre til mye transport og lite effektivt samarbeid.

For eksempel har Akershus i dag ansvar for ca. 20 000 elever fordelt på 34 videregående skole. I nye region Viken er skoleledelse foreslått lagt til Drammen, mens diverse operative funksjoner til de andre sentrene. Rektører og inspektører skal reise frem og tilbake til Drammen og andre steder for møtevirksomhet.  Det samme vil det nye gigantiske regiontinget med 87 folkevalgte gjøre. Dette er ikke effektivisering. Snarere tvert imot.

Stor region

En region fra Halden til Hallingdal blir stor både i befolkning og areal. Vi frykter også at folk kommer til å føle større avstand til politikerne, og at en felles identitet i en ny region blir lav. En meningsmåling nylig utført av NRK, bekrefter dette. I Akershus er kun 23 % for en sammenslåing, mens 54 % er imot. Liknende tall ser vi i de andre fylkene.

For oss i Arbeiderpartiet er det uforståelig at både Venstre, Krf og Frp i Akershus støtter denne sammenslåingen. Har lojaliteten til regjeringens prestisjeprosjekt blitt så sterk at de har glemt å tenke selv? Hvilke samfunnsoppgaver er det som løses bedre i en ny region?

Ønsker et ordentlig svar

Arbeiderpartiet støtter reformer, men ikke reformer for reformens egen skyld. Vi må kunne gi et ordentlig svar på hvorfor. 

En sammenslåing av Akershus, Østfold og Buskerud løser ingen av de utfordringene vi står overfor i hovedstadsregionen, så lenge Oslo ikke er med.  Det er uten både retning, mål og mening.  Vi oppfordrer flere partier til å stoppe opp og tenke over saken på nytt.

Vi bør si nei til sammenslåing i fylkestinget 5. desember. 

Nyheter Hogsten langs Kolbotnvannet

Utbyggeren fikk grønt lys til å hogge ned titalls trær i kantsonen

Tidligere denne uken fikk Oppegård Avis flere meldinger fra innbyggerne som reagerer på at utbyggeren av Storebukta og Veslebukta hadde hogget ned flere løvtrær langs Kolbotnvannet, en til fire meter fra vannet. Det viser seg at utbyggeren har fått tillattelse fra kommunen. Les hele saken

Nyheter Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fraskriver seg ansvaret for nabovarsling

Ifølge prosjektsjef for Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB), Paul Torgersen, er det ingen krav til forhåndsvarsling av støyende aktivitet fra byggeplassen på Taraldrud. Kommunen er ikke interessert i dette heller. – Støytesting og eventuell varsling av naboer er beredskapssenterets ansvar, sier fagsjef Kjersti Gram Andersen i Nordre Follo kommune. Les hele saken

Nyheter Idrettslaget og politiet advarer

Eldre mann blottet seg og onanerte ved klubbhuset på Sofiemyr

Mandag fikk politiet meldinger om flere tilfeller av blotting i Follo. Den første hendelsen skjedde på Sofiemyr klokken 17:00 da en eldre mann blottet seg og onanerte for en ung kvinne og en yngre jente like ved klubbhuset. Les hele saken

Til toppen