SKRIVER: Ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård kommune.
Debatt
SKRIVER: Ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård kommune. (Bilde: Jan Walbeck)

– Når det som ikke skal skje, har skjedd

– Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, skriver ordfører Thomas Sjøvold i dette innlegget.

Tirsdagens sterke Brennpunktdokumentar har gjort dypt inntrykk på mange i Oppegård - og i hele landet. At et barn tar livet sitt er det verste som kan skje. Det skal ikke skje. Det har skjedd i vår kommune.

Ord blir fattige. Samtidig ønsker jeg å uttrykke medfølelse og forståelse. Medfølelse med foreldrene og andre som var nær. Forståelse for ønsket om å finne svar og plassere ansvar. Forståelse for at innbyggere i Oppegård, spesielt foreldre med barn i skolen, reagerer med sinne, frykt og usikkerhet.

Les også: Eventyrets bakside

Mitt budskap i dag er verken å forsvare, anklage, trygge eller komme med svarene, men at vi må ta  lærdom av det som har skjedd. Hvordan kan vi unngå at det skjer igjen? Og hvordan kan vi voksne bli flinkere til å fange opp og hjelpe barn som ikke har det bra?

Vi har ikke vært gode nok

Jeg erkjenner at vi ikke har vært gode nok. Fylkesmannens tilsyn har lært oss mye og vi har vi jobbet systematisk med tiltak for et godt skolemiljø og med å forbedre kommunens systemer og rutiner.

Kommunen har innført nye tiltak og styrket eksisterende. Vi har blant annet gjort det lettere å melde fra om barn som ikke har det bra på skolen ved å legge inn en såkalt mobbeknapp på nettsiden til alle skolene.

Les også: – Vi er alle mobbere, skriver Gaute Tangen (H)

Her kan elever og foreldre sende melding direkte til rektor/inspektør. Vi har innført hyppigere og mer omfattende elevundersøkelser for bedre å avdekke mobbing. A-teamet bistår skoler som har utfordringer med skolemiljøet. Teamet består av ansatte med bred pedagogisk kompetanse og erfaring fra klasseledelse og relasjonsarbeid i skolen.

Videre har vi fått på plass nye rutiner verktøy for hvordan skolene skal avdekke, forebygge og stoppe mobbing og Kommunestyret har vedtatt å opprette et eget mobbeombud. For å involvere alle gode krefter i enda større grad vil også ta initiativ til et utvalg hvor folkevalgte, ansatte og innbyggere skal samarbeide om å lage strategier og tiltak for et godt oppvekstmiljø.   

En viktig dokumentar 

Brennpunktdokumentaren bidrar til å skape åpenhet rundt utfordringer i arbeidet med skolemiljø, både lokalt og nasjonalt.

Arbeidet mot mobbing er vanskelig og foregår på mange arenaer; på skolen, på fritiden og ikke minst i sosiale medier.

Ensomhet, utenforskap og det faglige og sosiale presset barn og unge opplever er også en utfordring. Vi er derfor helt avhengig av et godt og åpent samarbeid med foreldre og voksne personer i barnas liv.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø!

Nyheter Kolbotn stasjon

Pakkhuset som sykkelhotell

Bane NOR foreslår midlertidig bruk av pakkhuset på Kolbotn stasjon som et sykkelhotell med plass til bare 20 til 30 sykler. Når Kolbotn stasjon skal bygges om, ønsker de å rive det bevaringsverdige pakkhuset. Les hele saken

Til toppen