SIGNALLBYGG: Oppegård rådhus er et signalbygg, mener Anne-May Kristiansen og Solveig Tendal.
Debatt
SIGNALLBYGG: Oppegård rådhus er et signalbygg, mener Anne-May Kristiansen og Solveig Tendal. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Rådhuset – et signalbygg

Ukens leserinnlegg oppfordrer til at rådhuset bør bli et supplement til Kolben.

Vi henvender oss til Oppegård kommune som representanter for en økende gruppe mennesker som er regelmessige brukere av 3. etasje i Kolben flere dager i uken – vi er pensjonister.

Vi mener det planlagte salget av Oppegård rådhus frarøver kommunen et viktig virkemiddel til å møte et økende behov knyttet til kommunale aktivitetstilbud til vår aldersgruppe i årene som kommer.

De siste årene er det, i takt med et økende antall pensjonister i Kolbotn sentrum, blitt et omfattende tilbud av aktiviteter for godt voksne. Mange av disse tilbudene skjer i Kolben.

Vi deltar på Seniorsenteret, vi trimmer flere ganger i uka, vi spiller bridge, vi deltar på populær jazzcafe (som regel 120-130 mennesker), er med i Pensjonistforeningen (her kommer det også over 100 personer) frisør, fotpleie etc. Trimpartiene er fulle – fire partier hver mandag og torsdag, ett onsdag og ett på fredag – og trimtilbudet utvides stadig.

Les også: Dette mener folk at rådhuset vårt bør brukes til i fremtiden

Mye på Kolben

I tillegg deltar vi på andre arenaer i Kolben – biblioteket og dets litterære kvarter hver onsdag, kunstgalleriet, samt alle tre saler i første etasje med konserter, kino og ikke minst Seniorakademiet med sine 300-400 deltagere per gang. I tillegg er det stor oppslutning om malerklubben, kunstforeningen, fotoklubben, snekkergruppe mv.

Men, vi pensjonister har ikke Kolben “for oss selv”. Konsertene i store og lille sal besøkes av folk i alle aldre, bibliotek og kino likeså. Vi viser i den anledning til spalten «5 på gaten» i Oppegård Avis med intervjuobjekter på henholdsvis 18, 46, 47, 46 og 81 år – hvor alle i tillegg til å svare på spørsmålet om det siste arrangementet de deltok på i Kolben, presiserte at de bruker Kolben flere ganger hver uke – og da gjelder det kulturskolen og biblioteket spesielt.

Les også: 1963-2017: Sjekk forskjellen på Kolbotn

I ferd med å bli full

Vi synes med andre ord vi har et flott tilbud på Kolben for mange generasjoner og er veldig fornøyd! Men, Kolben er i ferd med å bli “full”.

Nå flytter mange mennesker inn i Kolbotn sentrum, samt til Myrvold, Greverud og andre steder i Oppegård kommune.

Mange av disse er pensjonister og andre godt voksne, som kommer til å legge ytterligere press på lokalene og tilbudene som eksisterer for denne aldersgruppen.

Vi tror det vil bli behov for vesentlig større kapasitet til aktivitetstilbud for denne gruppen - viktig for at vi skal holde oss i god form lengst mulig.

Dersom kapasiteten (les: lokaler) til slike tilbud ikke utvides, vil det i fremtiden legge press på andre kommunale lokaler som for eksempel skoler og idrettsanlegg/-haller. Dette er arealer hvor det allerede er underkapasitet.

Et supplement

Og nå kommer vi til poenget – vil ikke Oppegård rådhus egne seg ypperlig, et «møtested» som tillegg og supplement til Kolben i fremtiden?

Vil det ikke om få år være behov for flere generasjonsoverskridende kulturelle møteplasser, supplert med praktiske lokaliteter for eventuelt legesenter, offentlige kontorer (alt offentlig/halvoffentlig skal vel ikke til Ski?), rimelige møterom for flere generasjoner (det er kostbart å leie i samfunnshusets 3. etg), «showrom» for velferdsteknologi – alt beliggende i et grøntområde til glede for «liten og stor».

Som følge av en økende eldre befolkning, ikke minst her i Kolbotn sentrum, med påfølgende økt behov for tilrettelegging av gode kommunale aktivitetstilbud til denne gruppen, fremstår et salg av Oppegård rådhus, med påfølgende omregulering til næringsformål, som et svært lite fremtidsrettet tiltak.

Still heller krav til eiendomsutviklerne til å bidra med finansiering av slike tilbud, ideelt sett i Oppegård rådhus.

Oppegård rådhus er – slik vi ser det – et «signalbygg»! Det er spesielt utformet, ligger sentralt til og det føles som en del av vår identitet. Vær så snill, la Oppegård rådhus med «parken» være til glede for «unge og gamle»!

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

Debatt Vann og avløp

Vann til besvær

"Vi ber ordfører Thomas Sjøvold om å opplyse innbyggerne om hvor mye det vil koste å oppgradere VA-nettet i Oppegård til det samme nivået som i Ski? Han kan gjøre det enkelt ved å omregne det til antall svømmehaller", skriver Gunnar Sveen fra Kolbotn på vegne av bevegelsen OppegårdsVenner. Les hele saken

Nyheter Algeoppblomstring i Gjersjøen

Skal sjekke om drikkevannet vårt er trygt

Endelig svar på om det er cyanobakterier i Gjersjøen og hvilken type cyanobakterier det er vil først foreligge i midten av uken. "Ved tydelig vannblomst eller påviste algetoksiner må det nedlegges forbud mot bruk av vannet som drikkevann, til matlaging og til bading", ifølge Folkehelseinstituttet. Les hele saken

Til toppen