UKENS DEBATTINNLEGG: Sonja Røste fra Solkollen har sendt oss et leserinnlegg i forbindelse med forslaget om etablering av midlertidig skole i Solkollen.
Debatt
UKENS DEBATTINNLEGG: Sonja Røste fra Solkollen har sendt oss et leserinnlegg i forbindelse med forslaget om etablering av midlertidig skole i Solkollen. (Foto: Privat)

– Respektløs og arrogant av kommunen

Det at kommunen har valgt ikke å inkludere, ha dialog med oss, beboere i Solkollen, er både respektløst og arrogant.

Jeg ønsker å kommentere "vedtaket" om bygging av midlertidig skole i Solkollen.

Det skal riktignok opp i kommunestyret først nå mandag 17. september, men foreldrene ved Kolbotn skole har alt fått beskjed om at det er bestemt.

-------------------------------------------

Fra: Kolbotn skole rektor <noreply-hmc@hypernet.com>
Dato: 13. september 2018 kl. 12:39:25 CEST
Emne: Informasjon til foreldre ved Kolbotn skole

Til foreldre ved Kolbotn skole,

12. september ble sak om utbygging av Kolbotn skole fra 2, 5 parallell til 4- parallell skole med flerbrukshall enstemmig vedtatt i formannskapet.

Solkollen ble valgt som plassering for midlertidig skole.

Se sakspapirer og møteprotokoll: https://www.oppegard.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-12-09-2018.6056726-430248.html?moteid=475513.ae1188bc82

Saken skal også behandles politisk i kommunestyret mandag 17. september 2018. Vi kommer tilbake med mer informasjon når saken er behandlet i kommunestyret.

Følg utviklingen i byggeprosjektet her: http://www.oppegard.kommune.no/prosjekt-kolbotn-skole.452772.no.html

Med vennlig hilsen
Kristin Hovde Høidal
rektor
Kolbotn skole
--------------------------------------------------------------

Eneste håpet vårt

Eneste håpet vårt nå er at Høyre ikke støtter forslaget nå, men avventer skikkelige utredninger av trafikale utfordringer og diverse infrastrukturelle problemer.

Det at kommunen har valgt ikke å inkludere, ha dialog med oss, beboere, er både respektløst og arrogant.

Jeg mottok et skriv i sommer, hvor det stod at Solkollen skulle utredes som et av flere alternativer til midlertidig skole.

Jeg fikk litt sjokk og hadde ikke hørt noe om slike planer. Tidsperspektivet her ble voldsomt. Fra å være et forslag, uten kommunikasjon med oss, til at det skal stå ferdig julen 2018 er ikke OK.

Les også: Ny barneskole og flerbrukshall: Null p-plasser

Mange uavklarte aspekter

Det er så mange uavklarte aspekter ved dette, så her burde alle berørte parter vært inkludert. Jeg vet at ikke engang om helsevesenet var klar over planene om denne skolen, og det sier jo litt om prosessen her.

Jeg er av den oppfatning at politikerne er folkevalgte nettopp for å ivareta oss, innbyggere, men opplever tvert om i flere saker.

Dyretråkk tvers over plassen

Når det gjelder plassering av denne skolen, er Solkollen definitivt ikke egnet, av flere grunner.

Gravlunden som gangvei for 400 elever er hinsides all fornuft, og det er et dyretråkk tvers over plassen. Det innebærer blant annet at rådyrene ikke får noen naturlig adkomst til skogen, og blir fanget mellom bebyggelse og jernbane med mulige katastrofale følger. 

Jeg har i den forbindelse sendt forespørsel til Miljødepartementet, vedrørende vern av viltbestand.

Hovmod står for fall

Sånne aspekter skulle også vært avklart på forhånd.

Sofiemyr har mer enn nok plass, der er også det trafikale allerede eksisterende, både med buss og sikre gangveier. Det er også nærhet til store, sikre utearealer og idrettshall. Det ville heller ikke være belastende for vanlige beboere, sånn som her i lille, rolige Solkollen.

Mitt håp er at noen tar til fornuft, og ser på løsninger som faktisk kan fungere uten alt for store inngrep i nærområdet og folks hverdag. Hovmod står for fall, og jeg mener kommunen her har opptrått med en stor grad av nettopp det. 

Les også: Vend i tide – Det er ingen skam å snu

Nyheter Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Ja eller nei til eiendomsskatt i Nordre Follo?

Verken Oppegård eller Ski har eiendomsskatt i dag. Om du skal betale eiendomsskatt, og hvor mye du skal betale, blir opp til lokalpolitikerne i Nordre Follo. Sjekk hvilke partier er for og mot innføring av eiendomsskatt, og hvilke argumenter de har. Les hele saken

Nyheter Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Bekymret for millioner av skattepenger som forsvinner fra Nordre Follo

Arne Christian Pettersen fra Oppegård syd synes det er urettferdig at Oppegård og Ski sender mange millioner kroner ut hvert år som følge av inntektsutjevning. I forbindelse med dette ba han Oppegård Avis om å stille et konkret spørsmål til alle partiene som stiller til valget i Nordre Follo. Les hele saken

Til toppen