KJEMPER FOR UNGDOM: "Elevene i Nordre Follo skal føle seg trygge på at det er unge folk i kommunestyret som ser dem og som kjemper for deres rettigheter", skriver ungdomskandidatene Silje Brekke (Ap) og Håkon Heløe (Ap).

Debatt Kommunevalget 2019

KJEMPER FOR UNGDOM: "Elevene i Nordre Follo skal føle seg trygge på at det er unge folk i kommunestyret som ser dem og som kjemper for deres rettigheter", skriver ungdomskandidatene Silje Brekke (Ap) og Håkon Heløe (Ap). (Foto: Øivind Haug)

– Sett ungdom på dagsorden

"Som ungdomskandidatene til Nordre Follo Arbeiderparti mener vi at det er viktigere enn noen gang å sette ungdom på dagsordenen", skriver Silje Brekke og Håkon Heløe.

Barn og ungdom føler på stadig mer stress og press. Folkehelseinstituttet presenterte nylig en rapport som bekrefter dette, og viser til at andelen unge jenter med spiseforstyrrelser, depresjon og andre psykiske plager øker kraftig.

SIGNERT AV: Håkon Heløe og Silje Brekke.

Som ungdomskandidatene til Nordre Follo Arbeiderparti mener vi at det er viktigere enn noen gang å sette ungdom på dagsordenen.

Som ung kandidat har man et særlig ansvar for å snakke de unges sak, da vi selv vet godt hvordan det er å være ung i dagens Norge – og ikke minst, i Ski og Oppegård.

Les også: Ulike rutiner for forebygging av mobbing på skolene

Ordningen med helserådgiver må utvides

Da vi gikk på skole, var det sjeldent helsesøster til stede. Heldigvis har dette bedret seg nå, blant annet siden Arbeiderpartiet fikk på plass en egen helserådgiver på Ski ungdomsskole.

Men dette er ikke nok – derfor mener vi at ordningen med helserådgiver må utvides til hele kommunen, nå også i Oppegård.  

Det er Høyre som har styrt i Oppegård i over 50 år, og vi ser at det ikke alltid er lett å besøke helsesykepleier når man trenger det. Derfor må vi styrke tilbudet!

Når vi skal gå til valg som Nordre Follo kommune for første gang, kommer vi til å jobbe konsekvent for nettopp bedre ungdomsoppfølging.

Effektive tiltak mot mobbing

Det er derimot ikke bare bedre helseoppfølging med rådgivere og helsesykepleier på skolene som er viktig; fremfor alt må man jobbe enda mer med å bekjempe mobbingen i skolene.

Alle politikere, fra alle partier, må innse at så lenge elever blir mobba, så har de ikke har gjort nok.

Miljøterapeuter på skoler

Derfor kommer vi til å holde Arbeiderpartiet ansvarlige på sitt forslag om muligheten for å innføre miljøterapeuter på skolene.

"Elevene i Nordre Follo skal føle seg trygge på at det er unge folk i kommunestyret som ser dem og som kjemper for deres rettigheter."

Silje Brekke og Håkon Heløe, ungdomskandidater til Nordre Follo Arbeiderparti

Miljøterapeutene har spesiell kompetanse på nettopp mobbing, og kan fange opp ting som skolesystemet ikke gjør. Derfor kommer vi til å kjempe med nebb og klør om å innføre dette.

For til syvende og sist handler det om vår felles fremtid – det handler om at elevene i Nordre Follo skal føle seg trygge på at det er unge folk i kommunestyret som ser dem og som kjemper for deres rettigheter. Det er vi klare for å gjøre.

Les også: Vant reisen til LA

Nyheter Observasjoner av ulv

Fikk flere meldinger om ulv

Det har vært flere observasjoner av ulv i nærområdet. – Det dreier seg mest sansynlig om streifulver, og det er helt vanlig at de dukker opp i områder utenfor ulvereviret i Østmarka på denne tiden av året, sier fagansvarlig for ulveovervåkingen ved Statens naturoppsyn, Jan Huseklepp Wilberg. Les hele saken

Til toppen