ENGASJERER SEG FOR MILJØET: Harald Lundstedt i FNF skriver i dette debattinnlegget om utslipp på Svartskog
Debatt
ENGASJERER SEG FOR MILJØET: Harald Lundstedt i FNF skriver i dette debattinnlegget om utslipp på Svartskog (Bilde: Yana Stubberudlien)

– Skal miljøkriminaliteten fortsette?

– Dette ser ut til å være signalet fra Oppegård Høyre og FrP når vi leser Oppegård Avis fra 8. september.

Kloakksituasjonen ved Bålerud har vært omtalt og konfliktfylt lenge. Alle har private løsninger, og mens de fleste har oppgradert sine anlegg med tett tank, har noen unnlatt å følge opp sine forpliktelser og fått avrenning. Andre slipper kloakken rett i sjøen. Det siste har vært en kjent sak i mange år til stor irritasjon for alle badende og fastboende i området ved Svartskog Brygge.

Mange prøver

Kommunen har lenge søkt etter kilden til tarmbakterieutslippene ved badeplassen på Bekkensten. Det er tatt mange prøver, men tilfeldigheter er nok noe av forklaringen på at kommunen ikke har funnet disse utslippene før nå. Utslippene er store og gir i perioder meget sjenerende lukt.

EGNE TANKER: På Svartskog har folk i dag egne septiktanker.
EGNE TANKER: På Svartskog har folk i dag egne septiktanker. Foto: Yana Stubberudlien

Det er tidligere fra flere hold tatt vannprøver, og hvem som forurenser har vært kjent lenge. Dette må også de berørte ha vært klar over, men det ser ut som de har lukket øynene i påvente av nytt kommunalt anlegg.

Fagfolk kaller dette miljøkriminalitet, og Oslo kommune som eier Bekkensten badeplass skal nå sette opp skilt der det advares mot at vannet i bekken er helsefarlig!  Det er flere år siden politikere i kommunen fikk beskjed om forurensningskilden, men ingen ting har skjedd fra det holdet.

Nå har kommunen endelig funnet kilden, og 8 berørte eiendommer har fått brev der de må redegjøre for sine avløpsanlegg. FNF tar det for gitt at disse blir pålagt å rydde opp snarest.

Hester og septiktanker

Det meste av tarmbakterieutslippene i Oppegård kommer fra hester, og husdyrholdet på Søndre Oppegård, men alt dette er en ønsket aktivitet til glede for mange. Bakterieutslippene fra dårlige septiktanker var der lenge før det kom husdyr på Søndre Oppegård.

Tror også de fleste vil oppleve nærkontakt med tarmbakterier fra mennesker på en helt annen måte enn fra husdyr. Tarmbakterier dør etter 2 døgn. Det er derfor stor forskjell på antall bakterier målt i ulike perioder. Etter regnskyll føres bakteriene raskt over lange avstander.  

PÅ SVARTSKOG: Det blant annet dette området Harald Lundstedt er bekymret for.
PÅ SVARTSKOG: Det blant annet dette området Harald Lundstedt er bekymret for. Foto: Yana Stubberudlien

For FNF er det viktig at forurensningene som ødelegger badevann og bekker der barn leker straks blir stanset. Oppegård kommune er en «Helse og miljøkommune» der miljørettet helsevern bør være en selvfølge.

Lederen av Utvalg for miljø og plan, Kjell Pettersen uttalte på et opplysningsmøte om kloakkeringen på Bålerud at de nuværende utslippene ikke hadde vært noe problem og at forurensningen kunne fortsette til det kommunale kloakkanlegget var på plass.

Hvem har fortalt han at disse utslippene ikke er noe problem? Når kommunen har brukt ressurser i flere år for å finne forurensningskilden så kan det ikke ha vært for at ingenting skulle skje når kilden til utslippene er funnet.  En kan heller ikke utelukke at barn som har lekt i bekken har blitt syke. Vil politikerne her overstyre administrasjonen i å gjøre jobben sin?

Mye penger

Det brukes store summer på renovering av ledningsnettet øst i kommunen for å stoppe lekkasjer. Ingen her i øst ville godta den forurensningen som nå skjer på Bålerud, og hvordan kan politikere i Høyre og FrP godta en forurensning på Bålerud som fagfolk betegner som miljøkriminalitet?

Det er flere årsaker til konflikten på Bålerud. Det ene er det økonomiske. Mens de fleste har brukt store summer på tilfredsstillende løsninger, kan andre mistenkes for bevisst å ha unnlatt å gjøre noe i påvente av at det kommunale kloakkanlegget kommer på plass.

Dersom disse nå får viljen sin og tarmbakteriene bare kan renne fritt noe år til, så er dette et skremmende eksempel på at miljøkriminalitet lønner seg i Oppegård kommune. FNF skal ikke ha noen formening om hvilken løsning som på lang sikt er den beste på Bålerud, men kostnadene for det planlagte prosjektet er nå både store og usikre og har skapt mye usikkerhet.

Hele planprosessen på Bålerud har vært et elendig politisk håndtverk. Her ble det lokale vellet, kommuneplanen og alle andre statlige føringer satt til side for å tilfredsstille sentrale politikere i Oppegård Høyre og FrP som har økonomiske interesser i at det blir en stor utbygging.

FNF sier ikke at det har skjedd noe ulovlig, men det som har skjedd er direkte uetisk og moralsk forkastelig.

Har trukket seg

Nå har Oslo kommune som den største grunneier trukket seg. Begrunnelsen er at området ligger utenfor alle kollektivstrenger, blir bilbasert og derfor en uønsket utbygging. Området skal forbli det friluftsområdet Oslo kommune en gang kjøpte det for å være. Dette er nå den prisverdige holdningen til det nye byrådet i Oslo.

Dette skaper nå problemer for det kommunale kloakkanlegget som i startfasen mister mange husstander til å dekke felleskostnadene. Nå jobbes det visstnok sterkt i kulissene for å ekspropriere området for å allikevel kunne bygge. Hele Bålerudutbyggingen har så langt vært - og fortsetter å være - en farse.  

Mens dette pågår forlanger FNF at de overnevnte utslippene blir stanset og miljøkriminaliteten stoppes. Farsen blir ikke bedre av at det er sentrale politikere i Oppegård Høyre som er av de som står for utslippene. Nå sier noen at det kloakkutslippet som går rett i sjøen kun er spillvann. Vet ikke hvem som påstår dette, men dette kan bare sies av en som ikke kjenner fakta, eller så er dette en bevisst løgn!

Harald Lundstedt, Forum for natur- og friluftsliv - Oppegård (FNF)

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

Kommunen kaller inn til pressemøte: – Nordre Follo kommune er utsatt for smittespredning

I går ble det kjent om to smittetilfeller hos ansatt i barnehage og SFO. Mandag ettermiddag skal kommunen orientere om situasjonen, konsekvenser og tiltak. Les hele saken

Nyheter Togtilbudet i Nordre Follo

Fortsatt stengt for togtrafikk – Utsetter åpning av Østfoldbanen

Etter seks uker med sommerarbeid på Østfoldbanen vil det fortsatt være stengt for togtrafikk mellom Kolbotn og Ås/Kråkstad. Den planlagte åpningen av Østfoldbanen er foreløpig utsatt med én uke. Les hele saken

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

Ansatt i barnehage og ansatt på SFO smittet – Flere barn og voksne kan være berørt

Søndag 9. august ble det meldt inn to nye smittetilfeller i Nordre Follo. Begge tilfeller er knyttet covid-19-utbruddet i Indre Østfold. Les hele saken

Til toppen