ENGASJERER SEG: Hans Martin Enger (MDG), her fotografert foran Sofiemyrtoppen skole, engasjerer seg i skoledebatten som har gått på oavis.no de siste dagene.
Debatt
ENGASJERER SEG: Hans Martin Enger (MDG), her fotografert foran Sofiemyrtoppen skole, engasjerer seg i skoledebatten som har gått på oavis.no de siste dagene. (Bilde: Yana Stubberudlien)

– Som man roper i skolen får man svar?

– Flere lærere gir bedre oppvekst, mener MDG-Hans Martin.

Mange elever har det bra i Oppegårdskolen. Noen har det ikke, og det får vi stadig nye eksempler på.

Hvis Oppegård MDG fikk bestemme ville vi i neste års budsjett brukt 15 millioner mer i året på lærere i Oppegårdskolen enn det dagens flertall ser ut til å ville.

Det ville gitt skolene ca. 21 nye lærere sammenlignet med i dag. Midlene kan skaffes ved eiendomsskatt, forlengelse av lån, utsette store investeringer eller ved andre harde prioriteringer.

Vi støtter hvilken som helst av disse innfallsvinklene, fordi barna er viktigst. Barna er fremtiden.

Nasjonale prøver

MDG vil ikke ha flere lærere for å få bedre resultater på nasjonale prøver. Vi vil ha flere lærere fordi det øker sjansen for at hver og en av elevene får det bedre.

Jo færre elever en lærer har ansvar for, jo større sjanse er det for at elevens stumme eller støyende rop om hjelp blir hørt:

Mobbeofferet blir trøstet tidligere, mobberen blir fulgt opp tidligere, konflikter blir raskere løst, skolevegreren får bedre oppfølging, spørsmål blir bedre besvart, flere sprekkeferdige elever kan få fortalt sine historier til en lærer som har tid til å høre på, henvisningene sendes innen fristen, foreldre får tak i læreren oftere, lærerne får samarbeidet bedre, overskuddet blir litt større. Høyere lærertetthet kan redde noen som ellers ville falt utenfor. Høyere lærertetthet vil bety litt for alle, og alt for noen.

TIl kort

I for mange tilfeller har Oppegård-skolen kommet til kort. Når alle varsellamper blinker må vi ikke se oss blinde på gode resultater på nasjonale prøver.

Vi vil ha elever som har det godt med seg selv og hverandre og utvikler seg som de skal.

PS! Hva mener du om saken? Skriv et innlegg til debatt@oavis.no

Nyheter Storebukta-prosjektet

– Dette er helt uakseptabelt!

Kommunen og Storebukta-utbyggeren vil sette opp en port som stenger undergangen i Theodor Hansens vei for ordinær trafikk frem til høsten. Beboere i området er i harnisk. – At utbygger ikke er villig til å betale for nødvendig sikkerhet kan ikke veltes over på oss på denne måten. Nå er det på tide at kommunen stiller seg på beboernes side og stiller ordentlige krav, sier styreleder for Tangen Vel, Jan Willem Kopperud. Les hele saken

Nyheter Digitale læringsmidler på skolen

Beroliger foresatte

– Vi har etablert sikkerhetstiltak for å hindre at personinformasjonen til elevene kommer på avveie, sier IKT-rådgiver i Oppegård, Andreas Christiansen (41). Sjekk også hva Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet mener om saken. Les hele saken

Nyheter Ingen forvaltningsrevisjon i Oppegård i 2019

– Bryter kommuneloven

Revisjonssjef i Follo distriktsrevisjon IKS (FDR), Steinar Neby, mener Oppegård kommune bryter gjeldende kommunelov ved å ikke utføre de lovpålagte forvaltningsrevisjonene. Les hele saken

Til toppen