ØNSKER FOKUSET HIT: Innsender av dette debattinnlegget håper kommunen vender sine øyne mer mot Trollåsen.
Debatt
ØNSKER FOKUSET HIT: Innsender av dette debattinnlegget håper kommunen vender sine øyne mer mot Trollåsen. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Stedet kommunen glemte

– Nå må det komme mer fokus på Trollåsen!

Da jeg flyttet hit, hadde kommunens flertallsparti (det er det samme partiet som har flertall fortsatt) estetikk som en av sine målsettinger, den såkalte skjønnhetsparagrafen i Plan- og bygningsloven, var forholdsvis ny da. Og det så forholdsvis bra ut rundt senteret her, tiltross for at selve planløsningen var rotete, ulogisk og ufunksjonell, og den er ikke endret.

Forfall

Siden har forfallet tiltatt. Gangveiene og hovedveien Sponstubben har ikke sett asfalt på lang tid, veihumpen nederst i denne veien samler opp vann på begge sider, og er det under null grader, blir det skøytebane. Det samme gjelder gangveiene langs Trollåsveien.

Kommunen var fortjenestefullt nok ute og gravde opp avrenningskummer langs veien i høst, men sårene etter graving og tunge maskiner er det ikke gjort noe med, og gammelt oppgravd søppel ligger tett ved innkjøringen. Søppel er det også flust av langs gangveien mot busstoppet, og glassbiter og asfaltbiter etter tidligere reparasjoner ligger fortsatt noe blandet med grus, bak leskuret.

På andre siden, ved avfallsstasjonen, er veinivået sunket og det som skal være stopplass for biler er så full av hull og glasskår at mange kvier seg for å stoppe der. I tillegg brukes veiskulderen både der og ved avkjørselen til industrifeltet nå hyppig av utenlandske trailere, ofte over natten. 

SENTRALT: Her ser du Trollåsens sentrum, med butikksenteret som blant annet Kiwi ligger i.
SENTRALT: Her ser du Trollåsens sentrum, med butikksenteret som blant annet Kiwi ligger i. Foto: Yana Stubberudlien

Grøfterens

Kommunen har også foretatt grøfterens og fjerning av vegetasjon. Rester  i form av greiner og maskinfreset bark ligger fortsatt igjen og pynter ikke særlig opp. Hvordan vegetasjonen er valgt ut, er vanskelig å si, langs skjæringen ned mot Enatorbygget er de få vakre,forvillede prydbuskene med rot på bakken inntil skjæringen  fjernet, mens bjerker og furuer som har rotfestet seg oppe i skjæringen og derfor med tiden vil løsne steinblokker der, de har fått stå.

Det er også fjernet store bjerker mot industrifeltet, og furuene der har fått kuttet greiene i mannshøyde, så isteden for å ha et grønnbelte mellom bebyggelsen og industrifeltet, ser man nå mye mer rett inn på industrifeltet. Tynning mot avkjøringen til Mastemyr (som kunne være direkte nyttig for å se trafikken ut derfra i god tid) ser imidlertid ut til  å være glemt. 

MANGE DRIVER FORRETNING HER: Det gamle Unitor-bygget på Trollåsen er en sentral den av forretningslivet i denne delen av kommunen.
MANGE DRIVER FORRETNING HER: Det gamle Unitor-bygget på Trollåsen er en sentral den av forretningslivet i denne delen av kommunen. Foto: Anders Nordheim Dahl

Ansvar

Tilsvarende tynning/fjerning av vegetasjon har for øvrig skjedd mellom innkjøringen til industrifeltet og avfallsstasjonen, samt i bakkant av industrifeltet mot E 18. Jeg vet ikke hvor kommunens ansvar begynner/slutter eller hvor eiendomsgrensene til industrifeltet går.

Resultatet for beboerne er iallfall at vi nå har utsikt til  industrifeltets store parkeringsplass  samt at vi nå hører støyen fra E18 mye tydeligere enn før.  Støyen fra Trollåsveien har også tiltatt, generelt har jo trafikken økt i løpet av 20 år, men spesielt har tungtrafikken økt betydelig etter at nytt logistikkfirma flyttet hit. Og med mindre vegetasjon mindre naturlig luftrensing.

PS: Hva mener du om saken? Send inn ditt innlegg til oss. Du kan skrive inntil 3000 tegn, og fullt navn kreves. Delta i debatten! Klikk her

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

Kommunen kaller inn til pressemøte: – Nordre Follo kommune er utsatt for smittespredning

I går ble det kjent om to smittetilfeller hos ansatt i barnehage og SFO. Mandag ettermiddag skal kommunen orientere om situasjonen, konsekvenser og tiltak. Les hele saken

Nyheter Togtilbudet i Nordre Follo

Fortsatt stengt for togtrafikk – Utsetter åpning av Østfoldbanen

Etter seks uker med sommerarbeid på Østfoldbanen vil det fortsatt være stengt for togtrafikk mellom Kolbotn og Ås/Kråkstad. Den planlagte åpningen av Østfoldbanen er foreløpig utsatt med én uke. Les hele saken

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

Ansatt i barnehage og ansatt på SFO smittet – Flere barn og voksne kan være berørt

Søndag 9. august ble det meldt inn to nye smittetilfeller i Nordre Follo. Begge tilfeller er knyttet covid-19-utbruddet i Indre Østfold. Les hele saken

Til toppen