REDD TORSKEN: – Torskestammen i Oslofjorden kan trolig reddes, men da må det iverksettes tiltak raskt, sier Jens Nordahl i MDG. (Illustrajonsbilde: Synnøve Sundby Fallmyr).
Debatt
REDD TORSKEN: – Torskestammen i Oslofjorden kan trolig reddes, men da må det iverksettes tiltak raskt, sier Jens Nordahl i MDG. (Illustrajonsbilde: Synnøve Sundby Fallmyr). (Foto: Synnøve Sundby Fallmyr)

Torsken må reddes

–  Torskebestanden i Oslofjorden er kritisk truet, sier  Jens Nordahl (MDG) i dette leserinnlegget.

Torskebestanden i Oslofjorden er kritisk truet. Situasjonen er så alvorlig at Fiskeridirektoratet vil innføre forbud mot all fangst av torsk i Oslofjorden. Forslaget er i skrivende stund på høring; men vil tidligst tre i kraft 1. januar 2019.

Torskens situasjon i Oslofjorden vil bli ytterligere forverret om fangst – enten det er snakk om kommersielt fiske eller fritidsfiske – forsetter som vanlig gjennom sommeren og høsten.

Les også: Kloakkskandale på Kolben og offentlig VA på Svartskog

Forskere har lenge ropt alarm om torskens stadig svekkede levekår i vårt nærmiljø. Det er både tragisk og meningsløst om torsken skulle forsvinne fra Oslofjorden som følge av menneskelig aktivitet. Torskestammen i Oslofjorden kan trolig reddes, men da må det iverksettes tiltak raskt.

REDD TORSKEN:  Jens Nordahl (MDG)  Arkivfoto: Yana Stubberudlien

«Undersøkelser viser at spesielt fritidsfiske utgjør en stor del av den totale fiskedødeligheten for fjord- og kysttorsk», skriver Fiskeridirektoratet på sin hjemmeside 11. juni i år. Det er derfor all mulig grunn til å informere alle innbyggere i Follo om at all fritidsfiske av torsk må opphøre snarest. For å være på den sikre siden bør all bruk av bunnsatte garn droppes i sommer. Skulle man på en eller annen måte klare å fange en torsk, bør den slippes ut igjen.

Som et minimumstiltak bør kommunene i og rundt Oslofjorden oppfordre sine innbyggere om ikke å fiske torsk i Oslofjorden inntil bestanden igjen er dokumentert bærekraftig.

Informasjonen bør bekjentgjøres gjennom pressemeldinger, som oppslag på kommunenes hjemmesider og i sosiale medier. Det bør også henges opp plakater ved kjente fiskeplasser i Oslofjorden.

Oppegård kommune vil snart iverksette overnevnte informasjonstiltak. Med dette oppfordrer Nordre Follo MDG alle andre kommuner i Follo til å opptre like ansvarlig. Torsken må reddes!

Nyheter Storebukta-prosjektet

– Kjører anleggsvannet fra Storebukta til Vestby

Etter krav fra Fylkesmannen ble det langvarige utslippet fra Storebukta-prosjektet til Kolbotnvannet stoppet onsdag forrige uke. Utbyggeren kjører nå anleggsvannet fra Storebukta til en lanbrukseiendom i Vestby hvor vannet oppbevares i en tett tank. Les hele saken

Nyheter Prisøkning fra 27. januar

Ruter øker billettprisene

Førstkommende søndag kommer den årlige prisendringen fra Ruter som innebærer en prisøkning på de fleste billettyper. Samtidig endres aldersgrensene for barn og ungdom slik at barn under seks år reiser gratis og ungdom betaler barnebillett frem til fylte 18 år. Les hele saken

Til toppen