KOLBOTN SVØMMEHALL + BOLIGER: Her kan du se Kolbotn svømmehall omringet av mange nye boliger. Du kan også se et flytende badebasseng på Kolbotnvannet. Den kommunale tomten sør for svømmehallen skal også transformeres til boliger (dette feltet er dessverre ikke synlig på illustrasjonen).

Debatt Vann og avløp

KOLBOTN SVØMMEHALL + BOLIGER: Her kan du se Kolbotn svømmehall omringet av mange nye boliger. Du kan også se et flytende badebasseng på Kolbotnvannet. Den kommunale tomten sør for svømmehallen skal også transformeres til boliger (dette feltet er dessverre ikke synlig på illustrasjonen). (Illustrasjon: Sweco/Ola Roald Arkitekturnfo)

Vann til besvær

"Vi ber ordfører Thomas Sjøvold om å opplyse innbyggerne om hvor mye det vil koste å oppgradere VA-nettet i Oppegård til det samme nivået som i Ski? Han kan gjøre det enkelt ved å omregne det til antall svømmehaller", skriver Gunnar Sveen fra Kolbotn på vegne av bevegelsen OppegårdsVenner.

SKJERMDUMP: Gunnar Sveen henviser til artikkelen på nrk.no om svømmehallen i Tromsø.

Denne artikkelen, som NRK har publisert 14. juli, bør være obligatorisk lesestoff for alle politikere i Nordre Follo. Den handler om svømmehallen i Tromsø, som ble dobbelt så dyr som planlagt – 1 milliard kroner ble det – og den var ikke bygd på kvikkleire en gang.

Og i tillegg så renner det ut 50.000 liter vann per døgn uten at de vet hvor – hvor har vi hørt det før?

Jo - i Oppegård Avis hvor det fremgår at Oppegård har et av Norges dårligste ledningsnett og mister 53 prosent av det vannet de pumper opp fra Gjersjøen.

Les også: Over halvparten av vannet vårt forsvinner ut i det blå

Hvor det i tillegg viser seg at algeveksten i Kolbotnvannet nå forbausende nok har spredd seg til nettopp denne kilden?

Les også: Advarer mot bading i Gjersjøen

Vi siterer gjerne representanten Anders Eidsvaag Graven (Sp) i forbindelse med dette:

"Det er dessverre mange myter om at Ski er så mye verre stilt enn Oppegård. Det er i mange tilfeller ikke riktig. Vann og avløp er et område. En myte er der at Oppegård må betale mer pga kommunesammenslåingen fordi alt er så ille i Ski. Faktum er motsatt. Oppegård Avis skrev nettopp om det; Oppegårds nett er i så dårlig forfatning at det er på 10. dårligste plass i vannlekkasjer. 53% renner ut i intet. I Ski renner bare 21% ut. Ski har satset mye på fornyelse av sitt vann- og avløpsnett de siste årene. Oppegård har hatt en langt tregere fornyingstakt. Det er enkelt å skryte av lave avgifter, når realiteten er at man ikke vedlikeholder og fornyer det man har. Realiteten vil nok bli at innbyggerne i snart tidligere Ski kommune på sikt må betale mer i VA-avgifter for å finansiere en lenge påkrevd fornyelse av nettet i Oppegård. Noen ønsker dessverre å fremstille det motsatt."

Les også: – Utsett prosjektet og velg en annen tomt

 

Debatt Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

– Det viktigste valget på mange år

"Som velgere kan vi påvirke. Vi kan velge å være passive og stemme slik vi alltid har gjort, eller vi kan være aktive og lese partiprogrammene og vurdere kandidatene på valglistene. Dette valget er det viktigste på mange år", skriver Oddbjørn Skredderberget i sitt leserinnlegg. Les hele saken

Debatt Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

– Redd Kolbotntjernet

"Vi i Senterpartiet er fortsatt svært bekymret for Kolbotntjernets tilstand. Målinger for mai og juni viser at vannet har det høyeste gjennomsnittlige fosfortallet siden 2009", skriver Tor Anders Østby og Hilde Widerberg, toppkandidatene på Senterpartiets liste i Nordre Follo, i et debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Spredning av fremmede arter i Oppegård

– Har ikke ressurser til bekjempelsen av kanadagullris

Solveig Joten Svensen er bekymret for spredning av kanadagullris på Svartskog. – Jeg håper kommunen kan ta grep raskt for å hindre at denne svartelistede planten truer artsmangfoldet på Svartskog, sier hun. Les hele saken

Til toppen