ENGASJERT: Helge Marstrander har skrevet et åpent brev om bekymringen for støy på Taraldrud.
Debatt
ENGASJERT: Helge Marstrander har skrevet et åpent brev om bekymringen for støy på Taraldrud. (Bilde: Yana Stubberudlien)

– Vi ønsker et godt og forklarende svar!

– Det er interessant at du, Terje Johnsen, så bombastisk kan slå det fast. Er det fordi du er fagdirektør? Neppe, for det er vel ikke helse som er ditt fag?

Kjære Terje Johnsen!

Ikke helseskadelig støynivå presiserer du i ditt tilsvar på artikkel som Oppegård Avis har på trykk i dagens Oppegård Avis den 1. juni.

Det er interessant at du så bombastisk kan slå det fast. Er det fordi du er fagdirektør? Neppe, for det er vel ikke helse som er ditt fag?

Om jeg skal få lov til å spekulere så støtter du deg trolig til de støyberegningene som dere har utarbeidet basert på T-1442/2016.

Det er bare det at disse beregningene viser hvor det er fare for hørselsskader, og ikke helseskader som så.

PS! Saken fortsetter under bildet!

 

SLIK KAN DET BLI: Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). Dette er et oversiktsbilde som viser hvordan anlegget kan bli seende ut fra luften, sett fra sør.
SLIK KAN DET BLI: Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). Dette er et oversiktsbilde som viser hvordan anlegget kan bli seende ut fra luften, sett fra sør. Foto: JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS

 

 Hvem skal vi stole på?

Hvem skal vi da feste vår lit til? Vel, jeg for min del stoler langt mer på fagdirektører i Folkehelseinstituttet (FHI). FHI har mange publikasjoner og utredninger knyttet til støy og helseskader.

Og konklusjonen til fagdirektørene i FHI er vel stikk motsatt av din: Jo, støynivået som er beregnet for nytt nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud er helseskadelig.

Les også: – Hvem ivaretar barna?

Ikke for alle, mennesker er forskjellig, og har forskjellige toleranser ovenfor støy. Men for de mest utsatte av oss; barn, unge og eldre vil støyen, slik den er beregnet nå, være direkte helseskadelig.

I tillegg viser forskning at selv utenfor gul sone kan så mange som 20% av mennesker bli plaget.

PS! Saken fortsetter under bildet!

 

ENGASJERTE NABOER: Paal Sjøvall, Caroline Monstad Høgsnes, Helge Marstrander og Johanne Ingierd snakket om sine bekymringer for støy på det nye beredsskapssenteret på Taraldrud i Oppegård Avis torsdag den 1. juni.
ENGASJERTE NABOER: Paal Sjøvall, Caroline Monstad Høgsnes, Helge Marstrander og Johanne Ingierd snakket om sine bekymringer for støy på det nye beredsskapssenteret på Taraldrud i Oppegård Avis torsdag den 1. juni. Foto: Yana Stubberudlien

 

Tydelig

Men hva er det konkret FHI sier? Jo bl.a. at:

  • Støy kan gi fysiologiske endringer som er typiske for stress.
  • Støy kan påvirke det fysiologiske søvnmønsteret.
  • Nyere forskning tyder på sammenheng mellom langvarig støy og økt risiko for hjerte- og karsykdommer.
  • Høyt nivå av flystøy ved skoler har vist å ha negativ innvirkning på barns minne- og leseferdigheter.

FHI er veldig tydelig når de sier "Daghjem og skoler bør imidlertid ikke legges i nærheten av større kilder til støy som motorvei, flyplass, skytebaner eller industrianlegg." En skulle vel tro at dette gjelder andre veien også, når skolene og barnehagene allerede er der, at skytebaner, SIBO anlegg og helikoptertrafikk og service ikke bør etableres i nærheten av skoler og barnehager. Eller velger Justis- og beredskapsdepartementet å se helt bort fra faglige godt dokumenterte anbefalinger?

Jeg håper dere lytter, om ikke til meg og andre som engasjerer seg, så til FHI.

PS! Saken fortsetter under bildet!

 

SLIK KAN DET BLI: Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), sett fra sør-øst.
SLIK KAN DET BLI: Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), sett fra sør-øst. Foto: JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS

 

Fritiden

Et annet aspekt ved denne saken er at barna på skolene og i barnehagene ikke bare leker ute i friminuttene, på SFO, i barnehagene og på fritiden sin i det tidsrommet de vil høre omfattende støy fra beredskapssenteret. Det står klart og tydelig i reguleringsplanen at støy vil ha stor negativ konsekvens for friluftsområdene og gi redusert friluftsopplevelse i de berørte områdene. Vi snakker om uforutsigbar og uregelmessig impulsstøy fra skyting, sprenging og helikopterstøy, som vil oppleves helt annerledes enn for eksempel trafikkstøy.

Les også: – Fra skolen i skogen til skolen i skytelinjen

Skolene har også omfattende undervisning ute, og barna i barnehagene sover ute på dagtid. På Tårnåsen skole har alle barna på 1. – 4. trinn en dag med uteundervisning hver uke hele året. Også de andre skolene i nærområdet bruker skolen aktivt i sin uteundervisning. Skogen er derfor barnas klasserom disse dagene. Da må vel andre støygrenseverdier enn de Justisdepartementet legger til grunn slå inn? Eller mener dere at det er forsvarlig at barna skal ha en slik undervisningssituasjon? Ville vi voksne akseptert en slik arbeidshverdag?

 Overbevist

Jeg er overbevist om at det er mulig å gjennomføre langt bedre støybegrensende tiltak.

Dere har eksperter som burde kunne gi svar på det. På folkemøtene i Kolben, og tidligere, har vi stilt flere spørsmål som fortsatt står ubesvart.

For eksempel hvorfor kan ikke skytebaner og støyende aktiviteter bygges inn?
Vi lever i 2017 og har alle muligheter for å lage innendørsanlegg som kan simulere all verdens utendørs klimatiske forhold. Dere kan få snø, regn, vind, varme, kulde, sol, mørke, etc - og best av alt dere kan få det akkurat når dere vil ha det. Hvis det er ønskelig å trene på snøforhold 22. november så kan dere det. Dere trenger ikke vente til 19. januar når første snøfall kommer.

Dette vil gi forutsigbarhet og mulighet for god planlegging. Det vil hindre innsyn som dere også forståelig er opptatt av. Og det vil nær sagt sette en strek over støydebatten. Dette må da være vinn-vinn for alle parter?

Er ikke dette realistisk? I så fall ønsker vi et godt og forklarende svar på det.

Sport Fotball i Oppegård

Går i strupen på lokalpolitikere og kommunen

Fotballdronning Solveig Gulbrandsen går i strupen på lokalpolitikerne som mener at fotball ikke er en helårsidrett, og på kommunen som fraskriver seg alt ansvar. "Kanskje på tide alle fotballspillere med foreldre møter opp utenfor rådhuset og viser hvor mange som elsker fotball hele året!" Les hele saken

Nyheter Politiet i Nordre Follo informerer

– Det er ikke skummelt å si fra

Politikontakt i Nordre Follo, Solveig Kjeserud, reagerer sterkt på det som skjer i ungdomsmiljøet i Follo. – Jeg er bekymret for en ny trend som er i ferd med å få utvikle og sette seg i vårt nærmiljø, sier hun. Les hele saken

Til toppen