Dette er bildet OppegårdsVenner bruker som illustrasjonsbilde på sin Facebook-gruppe.
Debatt
Dette er bildet OppegårdsVenner bruker som illustrasjonsbilde på sin Facebook-gruppe.

Vi tar det med et smil

Tønnes er virkelig en sjeldenhet. I en valgkamp mellom politiske partier tildeler han en gruppe innbyggere en «drittpakke» i våre lokalaviser den 1. juli.

Det må vi anse som en anerkjennelse av at OppegårdsVenners streben etter å påvirke politikerne har fungert.

Vi må ærlig innrømme at vi i OppegårdsVenner er litt usikre på Tønnes’ motivasjon for debattinnlegget. Her smiskes det med Høyre, snakkes nedsettende om styresettet og økonomi i Ski, og skapes et inntrykk av å ha god kunnskap om OppegårdsVenners beveggrunn. Er dette representativt for FrP eller er Tønnes kun en «løs kanon»?

Ukjent

Her hos oss i Oppegård er FrP som parti relativt ukjent. Til nå har de vært usynlig i det politiske landskapet. Vi er usikre på om Tønnes’ inntreden ved sitt debattinnlegg vil gjøre hans parti mer synlig. Han frir riktig nok til Høyre for å skape et potensielt samarbeide. Det blir opp til Høyre å avgjøre dette. Om mulig vil FrP fortsette sitt virke som et «skyggeparti».

OppegårdsVenner har vært aktive siden november 2018 og det er helt riktig som Tønnes skriver at vi leter både med «lykt og lupe» og «lys og lykte». I motsetning til Tønnes er imidlertid vårt engasjement saksorientert. Ved å utgjøre en gruppe bestående av personer med høy teknisk, økonomisk, kommunal og forretningsmessig kompetanse kan vi nok overgå Tønnes kompetanse på de aller fleste områder. Dette kan nok for noen virke som om vi er «forståsegpåere» og belærende.

Tønnes, som den siste tiden, har rakket ned på politiske motstandere i Ski og nå også angriper potensielle velgere, er nok den type politikere man ikke ønsker å ha. Tønnes setter merkelapper.

En aktør i OppegårdsVenner har allerede fått erfare via epost-dialog hans evne til å karakterisere de som er uenig med ham som motstandere, venstrevridd og sosialister. De aller fleste av oss er riktig nok tidligere Høyre-velgere. Nå har vi også fått påskrevet passet som gamle, sure og grå, men med Tønnes evne til å karakterisere sine medmennesker tar vi i dette tilfelle merkelappen som et «ærestegn».

Tønnes skriver at vi ønsker å ha «alt som før». Dette viser hvor lite han har fulgt med de aktiviteter og diskusjoner som har pågått. Vi ønsker derimot å påvirke utformingen av vårt nærmiljø. Det er en del av det vi oppfatter som et lokaldemokrati og mulighet til å uttale oss når vi er berørt av et tiltak, et begrep som synes ukjent for Tønnes. Vi må anta at diskusjonene blir enda kraftigere fra 1. januar nå Nordre Follos kommunestyre vil ha lokasjon til Ski med en rekke politikere uten kunnskap om lokale forhold i Oppegård.

Innbyggernes syn

Det er flott Tønnes har fulgt med den politiske utviklingen i Oppegård, men det er jo egentlig ikke så vanskelig i og med at Høyre har styrt her i 50 år. Tønnes burde nok, som kommende tillitsvalgt, være mer opptatt av innbyggernes syn på den kommende utviklingen i Nordre Follo og Oppegård i særdeleshet. Dette er en kunnskap Tønnes synes å mangle.

Jo Tønnes, vi er alle stolte av vår kommune. Vi har stort sett tillit til våre politikere, selv om det i enkelte saker går litt hett for seg. Du har nok mye å lære av våre politikere i Oppegård. Ikke kun politikk, men også hvordan man behandler sine potensielle velgere. Det er fort gjort å begå et politisk selvmord dersom man ikke kjenner det politiske landskapet.

Tønnes sitat: «Som ellers i livet er det enklere å finne til enighet med folk man er delvis enig med, enn å prøve å finne enighet med noen man er fundamentalt uenige med.» Så langt har vel egentlig Tønnes vist både i Ski og nå her i Oppegård at han ikke er i stand til å leve opp til dette. Hvis Tønnes taler på vegne av sitt parti har de nok behov for en annen spydspiss for å vinne politisk terreng i kommende valg.

Nyheter Observasjoner av ulv

Fikk flere meldinger om ulv

Det har vært flere observasjoner av ulv i nærområdet. – Det dreier seg mest sansynlig om streifulver, og det er helt vanlig at de dukker opp i områder utenfor ulvereviret i Østmarka på denne tiden av året, sier fagansvarlig for ulveovervåkingen ved Statens naturoppsyn, Jan Huseklepp Wilberg. Les hele saken

Til toppen