BLE HEDRET: På bildet kan du se Wenche Haugeng der hun mottar blomster og diplom fra Dag Johnsrud, styrets leder i Oppegård Råde Kors.

Leserinnlegg

BLE HEDRET: På bildet kan du se Wenche Haugeng der hun mottar blomster og diplom fra Dag Johnsrud, styrets leder i Oppegård Råde Kors. (Foto: Privat)

Ble hedret for 20 års frivillighet

Wenche Haugeng ble utnevnt til æresmedlem av Oppegård Røde Kors på foreningens årsmøte 27. februar.

Wenche har i 20 år deltatt aktivt i Røde Kors humanitære arbeid lokalt. Hun har i tillegg tatt betydelig ansvar som tillitsvalgt, både i lokalråd for omsorg og i foreningens styre.

Årsmøtet ble gjennomført med godt oppmøte, og av årsberetningen fremgår at det er nedlagt et betydelig frivillig innsats også i 2018. Våre aktive medlemmer har lagt ned totalt 9520 timer i frivillig humanitært arbeid i 2018.

Styreleder rettet en stor takk til hver og en av de som deltar i Røde Kors humanitære arbeid, og som med sin innsats er med på å gjøre en forskjell for mange i lokalmiljøet.

Hjelpekorpsets utrykninger og aksjoner regnes ikke med i timetallet. I 2018 har hjelpekorpset rykket ut med mannskaper og kjøretøy på 27 aksjoner.

Som nytt styre ble valgt; leder Dag Johnsrud, nestleder Bernd Gutbier, kasserer Gry Groven, styremedlemmer Heidi Seigerud, Morten Hansen og Anna Almqvist, og varamedlem Rune Schneider.

Fra lokalrådene tiltrer følgende styret med fulle rettigheter: Elisabeth Skaugerum fra Omsorg,  Eli-Ann Veddegjerde fra Hjelpekorpset og Alexander Christen Torgersen fra Ungdom.

Les også: – Jeg trykker fortsatt på Røde Kors-knappen

Nyheter Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Ja eller nei til eiendomsskatt i Nordre Follo?

Verken Oppegård eller Ski har eiendomsskatt i dag. Om du skal betale eiendomsskatt, og hvor mye du skal betale, blir opp til lokalpolitikerne i Nordre Follo. Sjekk hvilke partier er for og mot innføring av eiendomsskatt, og hvilke argumenter de har. Les hele saken

Nyheter Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Bekymret for millioner av skattepenger som forsvinner fra Nordre Follo

Arne Christian Pettersen fra Oppegård syd synes det er urettferdig at Oppegård og Ski sender mange millioner kroner ut hvert år som følge av inntektsutjevning. I forbindelse med dette ba han Oppegård Avis om å stille et konkret spørsmål til alle partiene som stiller til valget i Nordre Follo. Les hele saken

Til toppen